Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing)

Mehmet ORHAN [1] , ENSAR AĞIRMAN [2]

309 456

Merger and acquisitions are the inevitable phenomena of the modern business world. M&A is sometimes used with a great interest and sometimes used as an obligatory strategy. The M&A literature commonly consists of the advantages and disadvantages of the M&A, why companies need to use M&A as a growth strategies and the econometric models which are used to measure of the impact of the M&A so on. However, literature provides more information about how the buyer benefits from the M&A and has limited information how the seller benefits from the transaction. In this regard we examine the 'Stapled Financing' which has not found a place for itself in the Turkish literature. Stapled financing refers to a financing package which is arranged by the seller and offered its financial Advisers to potential purchasers, usually as part of an auction process. Stapled financing is used to maximize the benefits of the seller side. This study consists of a literature review of Stapled Financing and application methods of Stapled Financing

Modern küresel dünyada artık kaçınılmaz bir fenomen haline gelen, iş dünyasında kimi zaman sağladığı avantajlardan dolayı ilgi duyulan kimi zamansa mecburi bir strateji olarak uygulanan, dışsal büyüme yöntemlerinden şirket alma ve birleşmelerine yönelik literatür genel anlamda şirket satın alma ve birleşmelerinin avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koymakta ve şirketlerin birleşme öncesi ve sonrası durumlarını çeşitli yöntemler kullanarak ölçen az sayıda çalışmayı ihtiva etmektedir. Bununla birlikte literatür alıcı ya da birleşmenin gerçekleşmesini arzu eden şirketlerin satın alma ve birleşme ile sağlayacağı faydayı nasıl maksimize edeceğiyle ilgili bilgiler sunmakta fakat şirketlerini satmak isteyen ya da daha büyük bir şirketin içinde yer almak isteyen şirketlerin bunu nasıl gerçekleştireceklerine ilişkin sınırlı sayılabilecek önerilerde bulunmaktadır.

                Bu açıdan değerlendirildiğinde soruna bir çözüm getirmesi bakımından Türkçe literatürde henüz kendisine yer bulmamış olan Türkçeye ‘Zımbalanmış Finanslama’ olarak tercüme edilebilecek kavramın açıklanması büyük önem taşımaktadır. Çalışmada; şirketini satan kişinin, bir finansal danışman ve banka aracılığıyla oluşturacağı bir satış paketi aracılığıyla şirketinin satışından olan faydasını maksimize etme yöntemi olarak tanımlanabilen Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing) hakkında literatür taramasına ve uygulama yöntemlerine çalışmada yer verilecektir. 

 • Carlsson-Sweeny, A. (2010), The Return of Stapled Financing, Practical Law Publishing and Practical Law Company, Erişim tarihi: 20 Haziran 2013, practicallaw.com.
 • Cooper, I. ve Guzman, A. (2003), Stapled Financing as a Mechanism for Adding Value to Asset Divestitures- The Case of BP, London Business School Sloan Program.
 • Daniels, S.F. ve Ahmad, F. (2012), Stapled Financing and Delaware’s Del Monte Decision: Private Equity Buyer Beware?, Global Reference Guide 2012: Private Equity & Venture.
 • Gregoriou, G. N. Ve Renneboog, L (2007), International Mergers and Acquisitions Activity Since 1990: Recent Research and Quantative Analysis, Elsevier Inc.
 • Guerrera, S., Kling, L.R., Saunders, R.S., ve Ward, S. (2012), Stapled Financing in the Aftermath of Delaware’s Del Monte Decision, Insight Capital Markets 2012.
 • Gülmez, H. (2006), Şirket Birleşmelerinde ve Satın Almalarında Normal Üstü Getiri ve Bir Türkiye Uygulaması, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı.
 • Hope, T.J. (2008), The Value of Second Opinions in Stapled Financing Transactions, Erişim http://www.srr.com/article/value-second-opinions-stapled-financing- Tarihi: transactions. 10 Haziran 2013,
 • Miller, K. (2006), In Defense of Stapled Finance, The M&A Lawyer Sayı 10 No.1
 • Pove, P. ve Singh, R. (2010), Stapled Finance, The Journal of Finance Sayı 65 No.3.
 • Smith, T., An Introduction to Stapled Financing Pre-arranged acquisition finance in an illiquid market, Erişim tarihi: 30 Haziran 2013, http://www.traverssmith.com/media/581665/an_introduction_to_stapl ed_financing.pdf.
 • Vazirani, N. (2012), Merger and Acquisitions Performance Evaluation- A Literature Review, SIES Journal of Management Sayı 8 No.2
 • http://www.investopedia.com/terms/s/staplefinancing.asp, Erişim tarihi: 12 Haziran 2013.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet ORHAN

Author: ENSAR AĞIRMAN

Bibtex @ { atauniiibd36069, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.05662}, title = {Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing)}, key = {cite}, author = {ORHAN, Mehmet and AĞIRMAN, ENSAR} }
APA ORHAN, M , AĞIRMAN, E . (2015). Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/36069
MLA ORHAN, M , AĞIRMAN, E . "Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/36069>
Chicago ORHAN, M , AĞIRMAN, E . "Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing) AU - Mehmet ORHAN , ENSAR AĞIRMAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing) %A Mehmet ORHAN , ENSAR AĞIRMAN %T Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing) %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD ORHAN, Mehmet , AĞIRMAN, ENSAR . "Şirket Satın Almalarına Farklı Bir Bakış: Zımbalanmış Finansman (Stapled Financing)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (April 2015): 0-.