Year 2015, Volume 29, Issue 3, Pages 459 - 477 2015-08-11

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ahmet Gökgöz [1] , Ahmet GÖKGÖZ [2]

393 717

In the way of Turkish Tax Legislation, landed properties are classified within the property, plant and equipment regardless of the purpose of acquisition and subjected to valuation over cost value. However, with the entry into force of Investment Property Standards (TAS 40) landed property is divided into two classes as Owner-occupied property and Investment Property. Owner-occupied property is accounted for in accordance with the Standard of Property, Plant and Equipment (TAS 16). On the other hand, Investment Property is accounted for in accordance with the Standard of Investment Property (TAS 40). According to TAS 40 Standards, Investment Property is defined as landed property held for rent income or appreciation gain, or both. The objective of this study is to state how Investment Property, which is new for tax legislation, is accounted for in accordance with the TAS 40
Türk Vergi Mevzuatı açısından gayrimenkuller, edinilme amacına bakılmaksızın, maddi duran varlıklar içerisinde sınıflanarak maliyet bedeli üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Ancak TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardının yürürlüğe girmesiyle birlikte, gayrimenkuller; sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul ve yatırım amaçlı gayrimenkul olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ise TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre muhasebeleştirilmektedir. TMS 40 standardında, yatırım amaçlı gayrimenkul; kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkul olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, vergi mevzuatı açısından bir yenilik olan, yatırım amaçlı gayrimenkullerin TMS 40 çerçevesinde nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktır.
 • Akdoğan, N. ve O. Sevilengül (2007a), Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Akdoğan, N. ve O. Sevilengül (2007b), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tükdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm Dergisi, 84 (2007) : 29-70.
 • Gökçen, G., B. Akgül ve C. Çakıcı (2006), Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları (Uluslararası Muhasebe Standartları İle Uyumlu), Beta Yayınları, İstanbul.
 • Örten, R., H. Kaval ve A. Karapınar (2009). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları: Uygulama ve Yorumları, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Özerhan Akbulut, Y. (2008), “Vergi Usul Yasasındaki Değerleme Hükümlerinin TMS Kapsamında İncelenmesi”, VI. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Antalya, Ankara SMMM Odası Yayın No 59: 1-32.
 • Özerhan, Y. ve S. Yanık (2012), Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları – Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Öztürk, C. (2009), “Yerel ve Uluslararası Muhasebede Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Kavramı ve UMS 40’ın Türkiye Muhasebe Sistemine Yansımaları”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 96: 97-128.
 • TMS. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı
 • TMS. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı
 • TMS. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı
 • TMS. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı
 • Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/, (Erişim Tarihi: 07.09.2012).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ahmet Gökgöz

Author: Ahmet GÖKGÖZ

Dates

Publication Date: August 11, 2015

Bibtex @ { atauniiibd35856, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {459 - 477}, doi = {10.16951/iibd.58085}, title = {YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÖKGÖZ, Ahmet} }
APA Gökgöz, A , GÖKGÖZ, A . (2015). YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (3), 459-477. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/35856
MLA Gökgöz, A , GÖKGÖZ, A . "YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): 459-477 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/35856>
Chicago Gökgöz, A , GÖKGÖZ, A . "YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): 459-477
RIS TY - JOUR T1 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AU - Ahmet Gökgöz , Ahmet GÖKGÖZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 477 VL - 29 IS - 3 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %A Ahmet Gökgöz , Ahmet GÖKGÖZ %T YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD Gökgöz, Ahmet , GÖKGÖZ, Ahmet . "YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 3 (August 2015): 459-477.
AMA Gökgöz A , GÖKGÖZ A . YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 459-477.
Vancouver Gökgöz A , GÖKGÖZ A . YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 477-459.