Year 2015, Volume 29, Issue 3, Pages 527 - 542 2015-01-22

ÜRKİYE’DE EĞİTİMİN SİYASALLAŞMASI SORUNUNUN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİNE OLAN ETKİSİNE DAİR BİR İNCELEME: BEŞERİ SERMAYE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GİZLİ KRİTERİ OLABİLİR Mİ?

Erhan Atay [1] , Gökhan Karsan [2]

371 407

This study intends to analyse the relationship and the future of the European Union (EU) and Turkey and seeks to answer this question; Is Turkey that is demanding to become a member of the EU and identifying it as a state policy, really ready for the membership of the Union? In other words, if we take an argument concerning the relationship between European Union and Turkey and the future of this relationship with reference to the Union member states’ political / economic / cultural envisagement about Turkey from a critical viewpoint highlighting interior factors rather than exterior factors, then, what could be the reason why Turkey fails the membership or the primary reason retarding the membership? In this study, it is considered that the answer is hidden in Turkey’s human capital asset and lack of effectiveness. Although important educational and training projects were implemented to develop qualified work force in the last three centuries from Ottoman times to Republican period, it can be concluded that all these efforts were not enough to catch the expected level. A human capital index is developed for this study in order to compare European countries and Turkey and other indexes were also used. Results showed Turkey’s current position with respect to EU and inspire serious policy changes to develop human capital
Bu çalışma Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve geleceğini analiz etmeye çalışmakta ve şu sorunun cevabını aramaktadır: Avrupa Birliği’ne üye olmayı bir devlet politikası haline getiren Türkiye, buna gerçekten hazır mıdır? Diğer deyişle, üyeliği geciktiren sebepler arasında çokça zikredilen dış unsurları bir an için unutulur, bunun yerine içe dönük eleştirel bir araştırma sürdürmeye çalışılırsa, bu gecikmenin gerçek sebepleri konusunda neler söylenebilir? Bu çalışma, bu problematiği, sorunun politik-kültürel boyutunu vurgulayarak ele almayı denemektedir. Osmanlı-Cumhuriyet tarihine bakıldığında, eğitim alanında önemli projelerin hayata geçirildiği görülmektedir ve denilebilir ki eğitime son üç yüzyıldır yatırım yapılmaktadır. Fakat bütün bu gayretler umulan beşeri sermayeyi oluşturmaya ve gelişmişlik düzeyini yakalamaya yetmemiştir. Bu çalışmaya göre, bunun en önemli sebebi Türkiye’de eğitim daima politik bir meselenin konusu edilmesidir. Bu varsayım, çalışma kapsamında geliştirilen beşeri sermaye indeksi ve diğer indekslere göre yapılan karşılaştırmada mukayeseli olarak ispatlanmaya çalışılmıştır. Beşeri Sermaye seviyesi bakımından Türkiye’nin hâlihazırdaki durumu hayli dikkat çekici sonuçlar ortaya koymaktadır ve önemli politika değişikliklerinin işaretini vermektedir. Sonuç olarak, denilebilir ki, Türkiye Avrupa Birliği’ne girmeye hazır değildir.
 • Ahmad, F. (1995), Modern Türkiye’nin Olusumu, cev. Y. Alogan, Sarmal Yay., İstanbul.
 • Ardichvili A, Zavyalova E, Minina V. (2012), “Human Capital Development: Comparative Analysis of BRICs”, European Journal of Training and Development, 36 (2): 213 – 233.
 • Becker G. S. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago and London.
 • Bontis N. (2004), “National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab Region”, Journal of Intellectual Capital, 5 (1): 13 – 39.
 • Cetin, M (2005), “Türkiye’de Beşeri Kalkınma: Karsılastırmalı Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2): 59-73.
 • EU. (2010), Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication of the European Commission, Brussels, 3. 3. 2010, COM (2010) 2020 final.
 • EU. (2006), “Delivering on the Modernisation Agenda for Universities: Education, Research and Innovation”, Communication from the Commission to the Council and The European Parliament, COM (2006) Brussels,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM :2006:0208:FIN:EN:PDF (08.12.2012 Date accessed). 10.5.2006,
 • EU, (2000), “Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 Presidency Conclusions”, (08.12.2012 Date accessed).
 • Lewis, B. (1968), The Emergence of Modern Turkey, Oxford U. P., London.
 • Lin, C.Y.Y. and Edvinsson, L. (2008), “National Intellectual Capital: Comparison of theNordic Countries” Journal of Intellectual Capital, 9 (4): 525-545.
 • Lin C.Y.Y and Edvinsson L. (2011). National Intellectual Capital: A Comparison of 40 Countries, Springer, London.
 • OECD. (2001), The Well Being of Nations the Role of Social Capital, OECD Publishment, Paris.
 • Oz, B. Taban, S. Kar, M. (2009), “Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1):1- 30.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. (2010), “Turkish Industrial Strategy Document 2011-2014 http://www.sanayi.gov.tr/Files/ Documents/TurkiyeSanayiStratejisiIngilizce.pdf (09.12.2012 accessed). EU Membership), Date
 • Shaw, S. (1994), Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I. Cilt, cev. M. Harmancı, E Yay., İstanbul.
 • Shaw, S. ve Shaw, E. K. (2000), Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye II. Cilt, cev. M. Harmancı, E Yay., İstanbul.
 • Porter, M. (2011), Rekabet Üzerine, Marka Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul.
 • Porter, M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London.
 • Tekeli, İ. (1983), “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Eğitim Kurumlarının Gelisimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Erhan Atay

Author: Gökhan Karsan

Dates

Publication Date: January 22, 2015

Bibtex
APA Atay, E , Karsan, G . (). . , 29 (3), 527-542. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/36097
MLA Atay, E , Karsan, G . "". 29 (): 527-542 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/36097>
Chicago Atay, E , Karsan, G . "". 29 (): 527-542
RIS TY - JOUR T1 - AU - Erhan Atay , Gökhan Karsan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 527 EP - 542 VL - 29 IS - 3 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences %A Erhan Atay , Gökhan Karsan %T %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD Atay, Erhan , Karsan, Gökhan . "". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 3 (January 2015): 527-542.
AMA Atay E , Karsan G . . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 527-542.
Vancouver Atay E , Karsan G . . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 542-527.