Year 2016, Volume 30, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-04-21

MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

Hakan Yazarkan [1] , Züleyha Yılmaz [2]

984 1051

Muhasebecilik mesleği her ülkede hemen hemen aynı faaliyetleri kapsamakla birlikte, meslek mensubu olma koşulları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde bu mesleğe mensup olmak için gerekli eğitim koşullarını sağlamış olmanın yanı sıra staj zorunluluğu mevcuttur. Araştırmanın amacı, SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik) stajı yapmakta olan meslek mensubu adaylarının staj eğitimleri süresince karşılaştıkları sorunları ve yetkili kişi ve kuruluşlardan beklentilerini ortaya koymak ve staj sürecinin kalitesini artırmaya yönelik öneriler üretmektir. Bu doğrultuda TR90 Bölgesi’nde staj yapmakta olan 92 katılımcıdan anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 18.0 paket programı kullanılarak frekans, faktör, t testi ve ANOVA analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışmada stajyerlerin başlıca staj ücretleri, staj süresi, yoğun çalışma temposu, SMMM’lerin stajyer çalıştırmada isteksiz olması gibi konulardan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiş ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan Yazarkan

Author: Züleyha Yılmaz

Bibtex @ { atauniiibd322095, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Yazarkan, Hakan and Yılmaz, Züleyha} }
APA Yazarkan, H , Yılmaz, Z . (2016). MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322095
MLA Yazarkan, H , Yılmaz, Z . "MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322095>
Chicago Yazarkan, H , Yılmaz, Z . "MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA AU - Hakan Yazarkan , Züleyha Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %A Hakan Yazarkan , Züleyha Yılmaz %T MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Yazarkan, Hakan , Yılmaz, Züleyha . "MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 2 (April 2016): 0-0.