Year 2016, Volume 30, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-04-21

KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Hüseyin Daştan [1] , Nagehan Dudu [2] , Gürkan Çalmaşur [3]

1134 582

Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilini kış turizminden yararlanmak amacıyla tercih eden bireylerin bölgeyi seçme nedenlerini etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu nedenlerin sosyo-ekonomik ile demografik faktörler ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, 2015 yılında Erzurum ilinde 531 turiste uygulanan anket yolu ile elde edilen veriler, Ki-Kare testi ve logit model yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, milliyet, meslek, yaş ve gelir değişkenleri ile Erzurum ilinin tercih edilme olasılığı arasında doğru yönlü, eğitim ve harcama değişkenleri ile ise ters yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüseyin Daştan

Author: Nagehan Dudu

Author: Gürkan Çalmaşur

Bibtex @ { atauniiibd322101, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Daştan, Hüseyin and Dudu, Nagehan and Çalmaşur, Gürkan} }
APA Daştan, H , Dudu, N , Çalmaşur, G . (2016). KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322101
MLA Daştan, H , Dudu, N , Çalmaşur, G . "KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322101>
Chicago Daştan, H , Dudu, N , Çalmaşur, G . "KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Hüseyin Daştan , Nagehan Dudu , Gürkan Çalmaşur Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Hüseyin Daştan , Nagehan Dudu , Gürkan Çalmaşur %T KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Daştan, Hüseyin , Dudu, Nagehan , Çalmaşur, Gürkan . "KIŞ TURİZMİ TALEBİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 2 (April 2016): 0-0.