Year 2016, Volume 30, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-04-21

KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ergün Aktürk [1] , Nazlı Tekman [2]

792 530

Bu çalışmanın temel amacı Erzurum kent merkezinde ikamet eden tüketicilerin konut edinme kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Erzurum’da konut talebini belirlemeye yönelik olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formlarının oluşturulmasında literatür taramasından faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzurum ilinde yaşayan ve konut satın almayı düşünen bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 640 kişiye ulaşılabilmiştir.  Araştırmada veri analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiklerden ve ilişki testlerinden faydalanılmıştır. Alt amaçların tespitinde ANOVA ve t testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda bireylerin konut satın almalarında fiyat, müteahhit firmanın güvenirliliği, konutun güvenlikli sitede olması, konutun büyüklüğü, kullanılan malzemenin kalitesi, konutun merkeze yakınlığı, konutun sağlamlığı ve ferah olması gibi faktörlerin önemli olduğu tespit edilmiştir.

 

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ergün Aktürk

Author: Nazlı Tekman

Bibtex @ { atauniiibd322102, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Aktürk, Ergün and Tekman, Nazlı} }
APA Aktürk, E , Tekman, N . (2016). KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322102
MLA Aktürk, E , Tekman, N . "KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322102>
Chicago Aktürk, E , Tekman, N . "KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER AU - Ergün Aktürk , Nazlı Tekman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER %A Ergün Aktürk , Nazlı Tekman %T KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Aktürk, Ergün , Tekman, Nazlı . "KONUT TALEBİ VE ERZURUM KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNME KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 2 (April 2016): 0-0.