Year 2016, Volume 30, Issue 4, Pages 0 - 0 2016-10-21

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ

ERGÜN KÜÇÜK [1]

823 291

Birçok farklı finansal olayı sıklıkla ilgilendirmesi, dönem net kâr/zararının doğru bulunabilmesi açısından göz önüne alınmasının gerekli olması gibi nedenlerle finansal raporlama açısından ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, diğer kapsamlı kâr/zarar tablosunda raporlanan gelir ve giderlere yönelik ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesi hususu üzerinde yeterince durulmayan spesifik bir konuyu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve giderlerin ortaya çıkardığı ertelenmiş vergi etkilerini muhasebe standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde Türkiye örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışmada, satışa hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış hazine bonosu örneği üzerinden hareket edilerek; ortaya çıkması muhtemel finansal olayların muhasebe standartları, vergi mevzuatı ve MSUGT’nin gereklerine uygun olarak nasıl kayıt altına alınacağı üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada, söz konusu kayıtların doğruluğunu test etmek ve kapsamlı kâr/zarar tablosu üzerindeki etkilerini gösterebilmek amacıyla bazı analiz ve değerlendirmelere yer verilmektedir.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: ERGÜN KÜÇÜK

Dates

Publication Date: October 21, 2016

Bibtex @ { atauniiibd322120, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KÜÇÜK, ERGÜN} }
APA KÜÇÜK, E . (2016). ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (4), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29909/322120
MLA KÜÇÜK, E . "ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29909/322120>
Chicago KÜÇÜK, E . "ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ AU - ERGÜN KÜÇÜK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ %A ERGÜN KÜÇÜK %T ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 4 %R %U
ISNAD KÜÇÜK, ERGÜN . "ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 4 (October 2016): 0-0.
AMA KÜÇÜK E . ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 30(4): 0-0.
Vancouver KÜÇÜK E . ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR VE GİDERLERİN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ: SATIŞA HAZIR FİNANSAL VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ HAZİNE BONOSU ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 30(4): 0-0.