Year 2015, Volume 0, Issue 54, Pages 97 - 104 2015-12-11

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ

Aysel DEREGÖZÜ [1] , Nihal KUYUMCU [2]

342 790

Günümüzde çeşitli alanlarda gelişen teknolojilerle dünya küçülmüş, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin artmasıyla bir hatta birden fazla yabancı dil bilmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu gelişmeler sonucu Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi alanlarında çalışanlar yeni arayışlara yönelmiştir. Yabancı dil öğrenmenin temelde iki amacı vardır. Başka kültürlerdeki insanlarla iletişim ve başka kültürleri tanımak. İletişim sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Biz bu çalışma kapsamında sözsüz iletişim olarak kabul ettiğimiz beden dilinin yabancı dil eğitimi üzerindeki etkisi üzerinde durarak bu konuda yapılan bir uygulama ve sonuçlarına değineceğiz.
Yabancı dil, beden dili, iletişim
  • Aktaş, Tahsin 2005 “Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti” Journal of Language and Linguistic Studies Vol.1, No.1, April.
  • Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metni, Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme (2006): Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  • Demirel, Özcan: (1993) Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler, Yöntemler, Teknikler Usem Yayınları, Ankara.
  • Doyé, Peter (1995) “Lehr- undLernzieledesFremdsprachenunterrichts, In:Bausch / Christ /Krumm (Hrsg.) HandbuchFremdsprachenunterricht, FrankeVerlag,Tübingen, s.161166
  • Kaya, Alim 2011 “Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim”, Pegem Akademi, 2.Baskı, İstanbul Meyer, Hilbert (2010): “Unterrichtsmethoden II. Praxisband”. Cornelsen, 15.Baskı, Berlin. Peaese,Allan, 2003 “Beden Dili”, Rota yay. İstanbul
  • Nacar-Logie, Nur, “Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Becerinin Oluşturulmasının Önemi ve Budunbilimsel Boyut” İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak 2004, Cilt:1
  • Senemoğlu, Osman “Yabancı Dil Öğretiminde Çıkmazlar”, Dilbilim VII-1987, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dergisi
  • Wolf, Jacinta,Maria 2010: “Kommunikative Sprachkompetenz im Spanischunterricht in der aktuellen Diskussion”,unveröffentlichte Diplomarbeit,Universitaet Wien.
Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysel DEREGÖZÜ

Author: Nihal KUYUMCU

Bibtex @ { ataunisosbd37773, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {97 - 104}, doi = {}, title = {YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {DEREGÖZÜ, Aysel and KUYUMCU, Nihal} }
APA DEREGÖZÜ, A , KUYUMCU, N . (2015). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (54), 97-104. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/2811/37773
MLA DEREGÖZÜ, A , KUYUMCU, N . "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015): 97-104 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/2811/37773>
Chicago DEREGÖZÜ, A , KUYUMCU, N . "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015): 97-104
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ AU - Aysel DEREGÖZÜ , Nihal KUYUMCU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 104 VL - 0 IS - 54 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ %A Aysel DEREGÖZÜ , Nihal KUYUMCU %T YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 54 %R %U
ISNAD DEREGÖZÜ, Aysel , KUYUMCU, Nihal . "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 54 (December 2015): 97-104.