Year 2016, Volume 0, Issue 56, Pages 53 - 72 2016-01-01

KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı

Veyis DEĞİRMENÇAY [1]

72 199

Öz

XVII. yüzyıl şair ve âlimlerinden

olan Kesbî ve Sâhib Efendiler devrin

önemli şahsiyetlerinden Erzurumlu

Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’ye

methiye bir Türkçe ve iki Farsça olmak

üzere üçer şiir kaleme almışlardır. Şiirler

Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi

Bölümü’nde kayıtlı bir yazmada

bulunmaktadır. Bu çalışmada yazma

halinde olan söz konusu şiirlerin Türkçe

olanları transkiribe edilmiş, Farsça olanları

ise tenkitli metni yapılarak Türkçeye

çevrilmiş; şiirlerin içerikleri kısaca

anlatılmıştır. Ayrıca Feyzullah Efendi, Kesbî

Efendi ve Sâhib Efendi’nin hayatları

hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kesbî, Sâhib,

Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi, Farsça ve Türkçe Şiirler, Methiye.


Abstract

Kesbî and Sâhib Effendis, the 17th

century poets and scholars, wrote one

Turkish and two Persian praises on Shaykh

Al-Islam Feyzullah Effendi who was one of

the most important people of that era. Those

praises are present in a manuscript

registered in Esad Effendi section of

Süleymaniye Library. In this study, the

Turkish ones of these aforementioned praises

in manuscript were copied, the Persian ones

were translated into Turkish by making their

textual criticism; and the contents of the

poems were shortly explained. The brief

information was also given about the lives of

Feyzullah Effendi, Kesbî Effendi and Sâhib

Effendi.

Key words: Kesbî, Sâhib, Shaykh Al-Islam

Seyyid Feyzullah Effendi, Persian and Turkish Poems, Praise.

Kesbî, Sâhib, Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi, Farsça ve Türkçe Şiirler
  • ALTUN, Kudret, Tezkire-i Mucîb, İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Sözlük, Ankara 1997.
  • BELİĞ, İsmail, Nuhbetü’l-‘asâr Li Zeyl-i Zübdeti’l-eş‘âr (haz. Abdulkerim Abdulkadiroğlu), Ankara 1999.
  • BURSALI MEHMED TÂHİR, Osmanlı Müellifleri I-III, İstanbul 1333.
  • ÇİFÇİ, Ömer, Fatîn Davud, Hâtimetü’l-eş‘âr (Fatîn Tezkiresi), ekitap. kulturturizm.gov.tr.
  • DEĞİRMENÇAY, Veyis, Farsça Arûz ve Kafiye, Erzurum 2012.
  • İPEKTEN, Haluk v.dğr., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara 1988.
  • KURTULUŞ, Rıza, “Örfî-yi Şîrâzî”, DİA, 2007, XXXIV, 96-97.
  • MUSTAFA SAFÂYÎ EFENDİ, Tezkire-i Safâyî (haz. Pervin Çapan), Ankara 2005.
  • OLGUNER, Fahrettin, “Eflatun”, DİA, İstanbul 1994, X, 469-476.
  • ÖZEK, Ali, “el-Keşşâf”, DİA, İstanbul 2002, XXV, 329-330.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Veyis DEĞİRMENÇAY (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @research article { ataunisosbd392921, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {53 - 72}, doi = {}, title = {KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı}, key = {cite}, author = {DEĞİRMENÇAY, Veyis} }
APA DEĞİRMENÇAY, V . (2016). KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 53-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392921
MLA DEĞİRMENÇAY, V . "KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 53-72 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392921>
Chicago DEĞİRMENÇAY, V . "KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 53-72
RIS TY - JOUR T1 - KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı AU - Veyis DEĞİRMENÇAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 72 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı %A Veyis DEĞİRMENÇAY %T KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD DEĞİRMENÇAY, Veyis . "KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (January 2016): 53-72.
AMA DEĞİRMENÇAY V . KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 53-72.
Vancouver DEĞİRMENÇAY V . KESBÎ VE SÂHİB’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ / The Persıan Praıse Poems of Kasbî and Sâhıb to Sheıkh Ul-Islafaızollah Afandı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 72-53.