Year 2018, Volume 5, Issue 18, Pages 512 - 532 2018-12-23

Тюркское Название И Понорама Доисламской Турксой Истории
The Name “Turk” and Panorama of Pre-Islamic Turkish History
Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması

H. Hilal Şahin [1]

30 2533

 В этом исследовании мы впервые очередь  коснулись  к вопросу Тюркского название, его значение и исторической родине турков- степей Азии. В исследованиях ясно говорится о родине турков, и было объяснено, что тюркская культура является степной культурой. Известно что турки принадлежащие степной культуре из-за неблагоприятных условий, были вынуждены  мигрировать из своей родины в разные  края, а оставшиеся группы создали первый Тюркский политический союз. Эти первые Тюркские союзы созданные на родине и на приближенных территориях в VIII веке н.э. являются Тюркскими государствами. В исследовании рассматривается политическая жизнь этих государств. Цель нашей исследовании представить Тюркский мир в единым историческом плане и показать его общею панораму. На этом фоне мы намериваемся изложить характер  доисламского тюркизма, также  выявит на свет его значение для Тюркского мира. В этом контексте можно увидеть всю совокупность и преемственность истории Тюркского мира, которая может быть рассмотрена в разных географических и временных точках.

In our this study, first, we dwelt upon emergence and meaning of the name ‘‘Turk’’, and then addressed Asian steppes which are the place where Turkish People got on the stage of history. We stated location of area which is called as homeland of Turkish People, in the light of sources&references, and explained that Turkish culture is a Steppe culture. We stated that Turkish People, who had the steppe culture, migrated from their homelands to different directions due to negative conditions to which they exposed, and that groups who stayed in the Homeland in consequence of these migrations built the first Turkish political unity. In our study, here we dealt with these first Turkish states which are the current political unities that were built in the Homeland and areas connected to that, until VIIIth century A.D., and we examined their political lifes.Purpose of our this study is to address Turkishness in a historical integrity (harmony) and to ascertain its panoramic situation. Within this panorama, our views with regard to pre-islamic Turkishness are also a ring of Turkish history in the forthcoming periods and mark it. In this context, it becomes possible also to see holism of Turkish history and that it (Turkish history) is continuation of each other, which would be able to examine in different geographies and at different times.

Bu çalışmamızda ilk olarak Türk adının ortaya çıkışı ve anlamı üzerinde durulup Türklerin tarih sahnesine çıktıkları yer olan Asya bozkırlarına değinilmiştir. Türklerin anavatanı denilen sahanın kaynaklar ışığında yeri belirtilmiş olup Türk kültürünün bir bozkır kültürü olduğu açıklanmıştır. Kültürüne sahip Türklerin, maruz kaldıkları olumsuz şartlar yüzünden anayurtlarından farklı yönlere göç etmesi ve bu göçlerin neticesinde Anayurtta kalan grupların ilk Türk siyasi birliğini kurdukları belirtilmiştir.  İşte MS. VIII. yy’a gelinceye değin anayurt ve ona bağlı sahalarda kurulmuş mevcut Türk siyasi birlikleri olan bu ilk Türk devletleri çalışmamızda ana hatlarıyla ele alınmış ve onların siyasi hayatları incelenmiştir. Bu çalışmamızın amacı Türklüğü tarihsel bir bütünlük içinde ele alıp onun panoramik durumunu tespit etmektir. Bu panorama içinde İslamiyet öncesi Türklüğe ait tespitlerimiz ilerleyen dönemlerdeki Türk tarihinin de aynı zamanda bir halkası olup onu imlemektedir. Bu bağlamda farklı coğrafya ve zamanlarda incelenebilecek olan Türk tarihinin bütünselliğini ve birbirinin devamı olduğunu görmek de mümkün olmaktadır. 

  • RASONYI, L., Tarihte Türklük, Ankara. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1971. ROUX, J. P., Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev: Arslan, Lale, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001. -------------------, Türklerin Tarihi, Pasifikten Akdeniz’e 2000 yıl, çev: Aykut Kazancıgil İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2004.
  • Rusça Türkçe Sözlük, İstanbul: Multilingual Yayınları, 2006. TAŞAĞIL, A., Gök Türkler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995. ----------------, Kök Tengri’nin Çocukları, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2014. TOGAN, Z.,V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun, 1981. TURGUN, A., Uygurlar, çev: Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 2013. EBERHARD, W. Çin’in Şimal Komşuları, Ankara: TTK, 1996.
  • WOO, D.C., Juan-Juan’lar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. (Doktora Tezi), Ankara, 1995.
  • ZEKİYEV, Z. M., Türklerin ve Tatarların Kökeni, İstanbul: Selenge, 2007.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3192-4658
Author: H. Hilal Şahin

Dates

Publication Date: December 23, 2018

Bibtex @research article { atdd511622, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {512 - 532}, doi = {}, title = {Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması}, key = {cite}, author = {Şahin, H. Hilal} }
APA Şahin, H . (2018). Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (18), 512-532. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/511622
MLA Şahin, H . "Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 512-532 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/511622>
Chicago Şahin, H . "Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 512-532
RIS TY - JOUR T1 - Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması AU - H. Hilal Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 512 EP - 532 VL - 5 IS - 18 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması %A H. Hilal Şahin %T Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 18 %R %U
ISNAD Şahin, H. Hilal . "Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 18 (December 2018): 512-532.
AMA Şahin H . Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması. ATDD. 2018; 5(18): 512-532.
Vancouver Şahin H . Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(18): 532-512.