Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 178 - 195 2018-07-31

Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi
Education Policies and Teacher Training in Some Multicultural Countries

FULYA KURTULUŞ [1]

135 371

Bu araştırmada çokkültürlü ülkelerden İsveç, Kanada ve Avustralya’daki çokkültürlü eğitim politikaları ve öğretmen eğitimi konu alınmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup araştırma kapsamında konuyla ilgili bilimsel makaleler ve çevrimiçi web siteleri taranmıştır. Veriler İsveç, Kanada ve Avustralya başlıkları altında toplanıp araştırma kapsamında elde edilen bilgiler düzenlenerek aktarılmıştır. Bu üç ülkenin çokkültürlü eğitim politikaları ve çokkültürlü öğretmen eğitimi ile ilgili bulgular tartışma bölümünde birleştirilmiş, yorumlar yapılmış ve genellemelere varılmaya çalışılmıştır. Bütün bu bilgilerden yola çıkarak çokkültürlü bir toplum olma özelliği taşıyan İsveç’in çokkültürlülüğü resmi olarak benimseyip eğitim fakültesi programlarına dâhil etmiş olmasına rağmen uygulamalarında bir takım aksaklıkların olduğundan bahsedilebilir. Kanada’da da çokkültürlü eğitim politikaları çeşitli belge ve raporlarla resmi olarak benimsenmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Ancak, Eğitim Fakültelerinde çokkültürlü eğitim dersleri sadece seçmeli ders olarak yer alabilmiş, alandaki öğretmenler açısından ise sadece çokkültürlülüğü benimseyen yöneticiler ve öğretmenler bu yönde eğilim göstermişlerdir. Avustralya, 1970’lerden itibaren çokkültürlülük politikaları izlemeye başlamış olmasına ve eğitim fakültelerinde de ders olarak çokkültürlü eğitim veriyor olmasına rağmen, gerek öğretmenlerin kendilerini yetersiz hissetmelerinden dolayı, gerekse pratikte yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı çokkültürlü eğitimin uygulanmasında sıkıntılar yaşanan ülkelerden biridir.  Yapılan incelemeler sonucunda çok kültürlü olma özelliğine sahip üç ülke de resmi ve yasal olarak çokkültürlülüğü benimsemiş, bu bağlamda eğitim politikaları geliştirmiştir. Ancak; çalışmalarda bahsedilen bazı sebeplerden dolayı, üç ülkede de çok kültürlü eğitim uygulamalarında aksaklıklar görülmüştür.

In this study, multicultural education policies and teacher training programs of some multicultural countries, Sweden, Canada and Australia, are examined. The study is designed as a descriptive research and scientific articles and online web sites are studied to gather information.  The data is designed under three main titles as Sweden, Canada and Australia and the multicultural education policies and teacher training programs are examined in terms of multicultural education. The findings about these three countries are combined in the discussion part and some generalizations about the multicultural education are sought. Considering all these information, although Sweden has accepted multiculturalism officially and integrated it into the programs of education faculties, it can be stated that there are some problems in implementations. Similarly, Canada has published some reports and documents accepting multiculturalism officially, yet multicultural courses at teacher training programs are limited to only elective courses. The situation is not different for Australia, either. Even though Australia has followed multicultural policies since 1970’s, and even apply them at teacher training programs, because of both the deficiencies of teachers and some other practical issues, the country faced problems in education in terms of multiculturalism. In conclusion, none of the countries could conduct a healthy multicultural education even though they accepted multiculturalism officially.

 • • Majhanovich, S. (1992). Multicultural Education: A Canadian Perspective. a Paper presented at the annual meeting of the education (San Antonio, TX, February 25-28,1992)
 • • Marie, C. (2001). Multiculturalism in Canada and Sweden: analysing immigrant political integration. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). McGill University/ Department of Political Science, Montreal.
 • • New South Wales Department of Education and Training. 2009, “Anti-racism: What schools can do. Sydney”, Multicultural Education.
 • • Norberg, K. (2000). Intercultural Education and Teacher Education in Sweden. Teacher and Teacher Education, 16, 511-519
 • • Opper S. (1983) Multiculturaism in Sweden: A case of Assimilation and Integration. Comperative Education, 19 (2),193-212
 • • Rabo, A. (2007). Teacher Training in Multicultural Sweden. EMİGRA working papers,7.
 • • Ridenour-Wildman, S. L. (2004) A Comperative Study of Indigenous Content of Multicultural Teacher Education Textbooks in Canada and the United States. (yayımlanmamış doktora tezi). University of Oklohoma/ Graduate College, Oklohoma
 • • Robert J. Graham. and Jon Young. (1998). Curriculum, Identitiy and Experience in Multicultural Teacher Education. Alberta Journal of Educational Research ,44 (4), 397-407
 • • Santoro N. (2009). Teaching in Culturally Diverse Contexts: What Knowledge About ‘Self’ And ‘Others’ Do Teachers Need?” Journal of Education for Teaching, 35 (1), 33-45
 • • Akdağ, B. (2005). İsveç’te Öğretmen Yetiştirme. Eğitim Bilim Toplum, 3.(12)
 • • Banks, J. (1995). Multicultural Education and Curriculum Transformation. The Journal of Negro Education, 64 (4), 390-400
 • • Banks, J.A. (2001). Approaches To Multicultural Curriculum Reform. in Banks, J.A. and Banks, C.A.M. (2002)(Eds), 4th ed. Multicultural Education: Issues and Perspectives, Allyn & Bacon, Boston, pp. 225-246.
 • • Banks, J.A. (2013) The construction and Historical Development of Multicultural Education, 1962-2012,.Theory into Practice ,52 (1), 73-82
 • • Forrest J.,Lean G. ve Dunn K. (2016). Challenging Racism Through Schools: Teacher Attitudes To Cultural Diversity And Multicultural Education in Sydney, Australi. Race Etnicity and Education,1 (3), 616-638, DOI:10.1080/13613324.2015.1095170
 • • Han J., Singh M. (2007). Getting World English Speaking Student teachers to the Top of the Class: Making Hope for Ethno-cultural Diversity in Teacher Education Robust. Asia-Pasific Journal of Teacher Education, 35 (3), 291-309.
 • • http://www.migrationpolicy.org/article/sweden-restrictive-immigration-policy-and-multiculturalism (erişim 02/05/2016)
 • • http://www.migrationpolicy.org/article/sweden-restrictive-immigration-policy-and-multiculturalism (erişim 04/05/2016)
 • • https://www.academia.edu/4325825/MULTICULTURAL_SWEDEN_FACTS_INTEGRATION_POLICIES_AND_SPECIFIC_ANALYSIS (erişim 04/05/2016) .• MacNaughton ve Hughes. (2007). Teaching Respect For Cultural Diversity in Australia Early Childhood Programs, Journal of Early Childhood Research, 5 (2),189-204
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: FULYA KURTULUŞ
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

Bibtex @research article { aujef388168, journal = {Anadolu University Journal of Education Faculty}, issn = {2602-2249}, eissn = {2602-2249}, address = {Anadolu University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {178 - 195}, doi = {}, title = {Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi}, key = {cite}, author = {KURTULUŞ, FULYA} }
APA KURTULUŞ, F . (2018). Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi. Anadolu University Journal of Education Faculty, 2 (3), 178-195. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aujef/issue/37309/388168
MLA KURTULUŞ, F . "Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 (2018): 178-195 <http://dergipark.org.tr/aujef/issue/37309/388168>
Chicago KURTULUŞ, F . "Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 (2018): 178-195
RIS TY - JOUR T1 - Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi AU - FULYA KURTULUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Education Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 195 VL - 2 IS - 3 SN - 2602-2249-2602-2249 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Education Faculty Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi %A FULYA KURTULUŞ %T Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi %D 2018 %J Anadolu University Journal of Education Faculty %P 2602-2249-2602-2249 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD KURTULUŞ, FULYA . "Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 / 3 (July 2018): 178-195.
AMA KURTULUŞ F . Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2018; 2(3): 178-195.
Vancouver KURTULUŞ F . Çokkültürlü Bazı Ülkelerde Eğitim Politikaları ve Öğretmen Eğitimi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2018; 2(3): 195-178.