Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 151 - 156 2018-12-26

Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri

Derya ERBAŞ [1] , Mehmet Ali KOYUNCU [2] , Funda ÖZÜSOY [3] , Cemile Ebru ONURSAL [4]

41 155

Çalışmada, derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Derim öncesi uygulamaları için ağaçlara sprey şeklinde tahmini ticari derim tarihinden 3 hafta önce 0, 2.5, 5 ve 7.5 mM dozlarında putresin (PUT)+%0.01 oranında yayıcı yapıştırıcı (Tween-20) ilave edilerek yapılmıştır. Kontrol ağaçlarına ise sadece saf su+yayıcı yapıştırıcı uygulanmıştır. Optimum derim tarihinde hasat edilen meyvelerde, derimden hemen sonra, meyve ağırlığı (g), meyve eti ağırlığı (g), çekirdek ağırlığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve eti sertliği (N), meyve kabuk rengi (L*, a*, b*, C*, h°), titre edilebilir asitlik miktarı (mg.mL-1), suda çözünür kuru madde miktarı (%), ve solunum hızı (mL.CO2.kg-1s-1) ölçümleri ile duyusal analizler yapılmıştır. Putresin uygulamalarının tüm dozları kontrole göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Genellikle 2.5 mM ve 5 mM putresin dozları meyve ağırlığı, meyve eti sertliği, kroma, hue ve titre edilebilir asitliği daha olumlu etkilemiştir. Sonuç olarak, derim öncesi 2.5 mM putresin uygulamasının, kirazlarda derim döneminde meyve kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılabileceği söylenebilir.
Poliaminler, kalite, Prunus avium L., derim öncesi uygulama
 • Ağar, İ.T., 2002. Bahçe ürünlerini AB standartlarına ulaştırma için derim sonrasında alınması gereken önlemler. II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale , 1-13.
 • Akbulut, M., Özcan, M., 2005. 0900 Ziraat kiraz çeşidinde hasat sonrası farklı ambalaj uygulamalarının ürün ve kalite kayıpları üzerine etkilerinin araştırılması. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (6-9 Eylül, Hatay).
 • Akgül, H., Dolunay, E. M., Özongun, Ş., Özyiğit, S., Atasay, A., Demirtaş, İ., Pektaş, M., Öztürk, G., Karamürsel, Ö. F., Sesli, Y., Göktaş, A., Gür, İ., Sarısu, H. C., Karaarslan, Z., 2005. Meyve Çeşit Kataloğu. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araş. Ens. No: 12. Isparta, 360 s.
 • Algül, B. E., Tekintaş, F. E., Dalkılıç, G. G., 2016. Bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanımı ve içsel hormonların biyosentezini arttırıcı uygulamalar. Adnan Menderes Üniv Z.F. Dergisi, 13 (2): 87-95.
 • Bal, E., 2012. Hasat sonrası putresin ve salisilik asit uygulamalarının kirazın soğukta muhafazası üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2): 23-31.
 • Bolsu, A., Akça, Y., 2011. Mahlep anacı üzerine aşılı 5 kiraz çeşidinin bazı morfolojik özellikleri ile meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21 (3): 152-157.
 • Bregoli, A. M., Scaramagli, S., Costa, G., Sabatini, E., Ziosi, V., Biondi, S., Torrigiani, P., 2002. Peach (Prunus persica) fruit ripening: Aminoethoxyvinylglycine (AVG) and exogenous polyamines affect ethylene emission and flesh firmness. Physiologia Plantarum, 114 (3): 472-481.
 • Çavuşoğlu, K., Kabar, K., 2007. Turp tohumlarının tuzlu koşullar altındaki çimlenme ve fide büyümesine bazı bitki büyüme düzenleyicisi ön uygulamalarının etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14: 27-36.
 • Demiral, S., Ülger, S., 2008. Gisela 5 kiraz anacının doku kültürü ile çoğaltılması üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Z.F. Dergisi, 21 (1): 117-121.
 • Demirtaş, İ., Sarısu, H. C., 2011. Kiraz Yetiştiriciliği. Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınları, Yayın No:11, 12 s, Isparta.
 • Diaz-Mula, H. M., Castillo, S., Martínez-Romero, D., Valero, D., Zapata, P. J., Guillén, F., Serrano, M., 2009. Sensory, nutritive and functional properties of sweet cherry as affected by cultivar and ripening stage. Food Sci Tech International, 15 (6): 535-543.
 • Emre, M., Karamürsel, D., Kaçal, E., Öztürk, F. P., Emre, A. R., Karamürsel, Ö. F., Öztürk, G., 2008. Jerseymac yazlık elma çeşidinde derim öncesi ve derim sırasında meydana gelen kayıpların değerlendirilmesi. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, 138-144.
 • Erbaş, D., Koyuncu, M. A., 2016. 1-metilsiklopropen uygulamasının Angeleno erik çeşidinin depolanma süresi ve kalitesi üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53 (1): 43-50.
 • Eroğul, D., 2016. İzmir İlinde yetiştirilen bazı önemli kiraz çeşitlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (4): 579-585.
 • Esti, M., Cinquanta, L., Sinesio, F., Moneta, E., Di Matteo, M., 2002. Physicochemical and sensory fruit characteristics of two sweet cherry cultivars after cool storage. Food Chemistry, 76 (4): 399-405.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2018. FAOSTAT. http://faostat.fao.org/ Accessed date: July, 2018.
 • Hussain, S. S., Ali, M., Ahmad, M., Siddique, K. H. M., 2011. Polyamines: natural and engineered abiotic and biotic stress tolerance in plants. Biotechnology Advances, 29: 300-311.
 • Jhalegar, Md. J., Sharma, R. R., Pal, R. K., Rana, V., 2012. Effect of postharvest treatments with polyamines on physiological and biochemical attributes of kiwifruit cv. Allison. Fruits, 67 (1): 13-22.
 • Karaçalı, İ., 2006. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494, İzmir, 481 s.
 • Kaur-Sawhney, R., Flores, H.E., Galston, A.W., 1980. Polyamine-induced DNA synthesis and mitosis in oat leaf protoplasts. Plant Physiol, 65(2): 368-37.
 • Khan, A. S., Singh, Z., 2010. Pre-harvest application of putrescine influences Japanese plum fruit ripening and quality. Food Science and Technology International, 16 (1): 53-64.
 • Khan, A.S., Singh, Z., Abbasi, N.A., 2007. Pre-storage putrescine application suppresses ethylene biosynthesis and retards fruit softening during low temperature storage in ‘Angelino’ plum. Postharvest Biology and Technology, 46 (1): 36–46.
 • Khosroshahi, M. R. Z., Esna-Ashari, M., Ershadi, A., 2007. Effect of exogenous putrescine on post-harvest life of strawberry (Fragaria ananassa Duch.) fruit, cultivar Selva. Scientia Hortic, 114 (1): 27-32.
 • Khosroshahi, M. R. Z., Esna-Ashari, M., Fattahi, M., 2008. Effect of exogenous putrescine on postharvest life of sweet cherry (Prunus avium) fruit, cultivar “Surati-e Hamedan”. Journal of Applied Horticulture, 10 (2): 154-157.
 • Kuden, A., Sırış, Ö., 2001. Ülkemiz yayla koşullarında uygun yeni kiraz çeşitlerinin meyve verimi ve kalitesi üzerinde çalışmalar. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu Bildirileri, 103-113.
 • Liu, K., Fu, H., Bei, Q., Luan, S., 2000. Inward potassium channel in guard cells as a target for polyamine regulation of stomatal movements. Plant Physiology, 124 (3): 1315-1326.
 • Malik, A. U., Singh, Z., 2006. Improved fruit retention, yield and fruit quality in mango with exogenous application of polyamines. Scientia Horticulturae, 110 (2): 167-174.
 • Martinez‐Romero, D., Serrano, M., Carbonell, A., Burgos, L., Riquelme, F., Valero, D., 2002. Effects of postharvest putrescine treatment on extending shelf life and reducing mechanical damage in apricot. Journal of Food Science, 67 (5): 1706-1712.
 • McGuire, R. G., 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience, 27 (12): 1254-1255.
 • Messiaen, J., Cambier, P., Van Cutsem, P., 1997. Polyamines and pectins. Plant Physiology, 113 (2): 387-395.
 • Onursal, C. E., Çalhan, Ö., Eren, İ., Çetinbaş, M., Butar, S., Demirtaş, İ., 2013. Derim öncesi aminoetoksi-vinilglisin (AVG) uygulamalarının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin soğukta muhafazası ve raf ömrü kalitesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (1): 91-96.
 • Öztürk, B., Küçüker, E., Saraçoğlu, O., Yıldız, K., Özkan, Y., 2013 . 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi ve biyokimyasal içeriği üzerine büyümeyi düzenleyici maddelerin etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (3): 82-89.
 • Öztürk, B., Yıldız, K., Uzun, S., Öztürk, A., 2017. Effects of pre-harvest AVG treatments on fruit quality of Jonagold apple cultivar throughout cold storage. International J Agric Wildlife Science, 3 (1): 1-5.
 • Purwoko, B. .S., Kesmayanti, N., Susanto, S., Zein Nasution, M., 1998. Effect of polyamines on quality changes in papaya and mango fruits. Acta Hortic, 464: 510.
 • Serradilla, M. J., Martín, A., Ruiz-Moyano, S., Hernández, A., López-Corrales, M., Guía Córdoba, M., 2012. Physicochemical and sensorial characterisation of four sweet cherry cultivars grown in Jerte Valley (Spain). Food Chemistry, 133 (4): 1551-1559.
 • Serrano, M., Martinez-Romero, D., Guillen, F., Valero, D., 2003. Effects of exogenous putrescine on improving shelf life of four plum cultivars. Postharvest Biology and Tech, 30 (3): 259-271.
 • Valero, D., Martinez-Romero, D., Serrano, M., 2002. The role of polyamines in the improvement of the shelf life of fruit. Trends in Food Science and Technology, 13 (6): 228-234.
 • Valero, D., Martínez-Romero, D., Serrano, M., Riquelme, F., 1998. Influence of postharvest treatment with putrescine and calcium on endogenous polyamines, firmness, and abscisic acid in lemon (Citrus lemon L. Burm cv. Verna). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46 (6): 2102-2109.
 • Valero, D., Serrano, M., 2010. Postharvest Biology and Technology for Pre-serving Fruit Quality. CRC-Taylor & Francis, Boca Raton, FL, 288 pp.
 • Yatin, M., 2002. Polyamines in living organisms. Journal of Cell and Molecular Biology, 1: 57-67.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Derya ERBAŞ

Author: Mehmet Ali KOYUNCU (Primary Author)

Author: Funda ÖZÜSOY

Author: Cemile Ebru ONURSAL

Bibtex @research article { azd476202, journal = {Akademik Ziraat Dergisi}, issn = {2147-6403}, eissn = {2618-5881}, address = {Ordu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {151 - 156}, doi = {10.29278/azd.476202}, title = {Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {ERBAŞ, Derya and KOYUNCU, Mehmet Ali and ÖZÜSOY, Funda and ONURSAL, Cemile Ebru} }
APA ERBAŞ, D , KOYUNCU, M , ÖZÜSOY, F , ONURSAL, C . (2018). Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri. Akademik Ziraat Dergisi, 7 (2), 151-156. DOI: 10.29278/azd.476202
MLA ERBAŞ, D , KOYUNCU, M , ÖZÜSOY, F , ONURSAL, C . "Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 151-156 <http://dergipark.org.tr/azd/issue/40046/476202>
Chicago ERBAŞ, D , KOYUNCU, M , ÖZÜSOY, F , ONURSAL, C . "Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 151-156
RIS TY - JOUR T1 - Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri AU - Derya ERBAŞ , Mehmet Ali KOYUNCU , Funda ÖZÜSOY , Cemile Ebru ONURSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29278/azd.476202 DO - 10.29278/azd.476202 T2 - Akademik Ziraat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 156 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-6403-2618-5881 M3 - doi: 10.29278/azd.476202 UR - https://doi.org/10.29278/azd.476202 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Ziraat Dergisi Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri %A Derya ERBAŞ , Mehmet Ali KOYUNCU , Funda ÖZÜSOY , Cemile Ebru ONURSAL %T Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri %D 2018 %J Akademik Ziraat Dergisi %P 2147-6403-2618-5881 %V 7 %N 2 %R doi: 10.29278/azd.476202 %U 10.29278/azd.476202
ISNAD ERBAŞ, Derya , KOYUNCU, Mehmet Ali , ÖZÜSOY, Funda , ONURSAL, Cemile Ebru . "Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri". Akademik Ziraat Dergisi 7 / 2 (December 2018): 151-156. https://doi.org/10.29278/azd.476202