Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 1 - 22 2018-12-31

2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

Abdulkadir ÖZDEMİR [1] , M. Nur NARALAN NURSAÇAN [2] , İrfan CEMAL NURSAÇAN [3]

104 249

Bu çalışmamızın amacı her geçen gün hayatımızın daha da içinde olan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things(IoT)) hakkında farklı alanlarda 2014-2018 yılları arasında  yapılmış çalışmaların incelenmesi ile daha güncel bilgiler edinmek ve gelecekte bu konu üzerine çalışma yapmak isteyenlere bir literatür derlemesi sunmaktır. Çalışmamızda 50 süreli yayın makalesi incelenmiş olup, Hakemsiz makalelere ve gazete makalelerine yer verilmemiştir. Literatür taramasında her biri ayrı olmak üzere “nesnelerin interneti”, “IoT”, “Internet of Things” kelimeleri Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanlığının resmi web sayfasında bulunan Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama(SUMMON) arama motoru kullanılmıştır. Makalelerin seçiminde nesnelerin internetine güven, nesnelerin internetinin farklı alanlarda kullanımı, nesnelerin internetinin var olan teknolojileri nasıl değiştirdiği gibi konular dikkate alınmıştır. Çalışmamızda Nesnelerin İnternetinin günümüze kadar nasıl geliştiğini makale örnekleri ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Nesnelerin İnterneti, Yeşil IoT, Bulut Bilişim
 • Akkuş, S. (2016). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinde Güvenli Veri İletişimi - Programlanabilir Fiziksel Platformlar Arasında WEP Algoritması ile Kriptolu Veri Haberleşmesi Uygulamas. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 100-111.
 • Altınpulluk, H. (2018). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Eğitim Ortamlarında Kullanımı . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , s. 94-111.
 • Beal, J., Pianini, D., & Viroli, M. (2015, 48 9). Aggregate Programming for the Internet of Things. Computer, s. 22-30.
 • Botta, A., de Donato, W., Persico, V., & Pescape, A. (2015, Ekim 3). Integration of Cloud Computing and Internet of Things: A Survey. Future Generation Computer Systems, s. 684-700.
 • Böbrek, A., Kırbaş, İ., & Özcan, K. (2017). Hasta ve Bebek İzleme ve Kontrol Sistemi (HBİKS). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 252-261.
 • Buyruk, H. (2018, Nisan 6). Gelişen Teknolojiler, Değişen İşgücü Nitelikleri ve Eğitim. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , s. 600-630.
 • Cai, H., Xu, B., Jiang, L., & Vasilakos, A. V. (2017). IoT-Based Big Data Storage Systems in Cloud Computing: Perspectives and Challenge. IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, 75-87.
 • Chen, C.-K., Zhang, Z.-K., Lee, S.-H., & Shieh, S. (2018, Nisan). Penetration Testing in the IoT Age. Computer, s. 82-85.
 • Chen, Y., Han, F., Yang, Y.-h., Ma, H., Han, Y., Jiang, C., . . . Liu, K. R. (2014, Şubat). Time-Reversal Wireless Paradigm for Green Internet of Things: An Overview . IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, s. 81-97.
 • Cicicbaş, H., & Demir, K. A. (2016, Ekim 5). INTEGRATING INTERNET OF THINGS (IoT) INTO ENTERPRISES: SOCIOTECHNICAL ISSUES AND GUIDELINES. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, s. 106-117.
 • Cirani, S., & Picone, M. (2015, Eylül/Ekim). Wearable Computing for Internet of Things. Computer, s. 35-40.
 • Çoban, S., Gökalp, M. O., Gökalp, E., & Eren, E. (2017). TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI İÇİN BULUT BİLİŞİM TABANLI ÖNGÖRÜCÜ BAKIM UYGULAMA ÇATISI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 76-90.
 • Dastjerdi, A. V., & Buyya, R. (2016). Fog Computing: Helping the Internet of Things Realize Its Potential. Computer, 112-116.
 • Ding, K., Zhao , H., Hu, X., & Wei, J. (2017). Distributed Channel Allocation and Time Slot Optimization for Green Internet of Things. Sensors. 19 Erturan, İ. E., & Ergin, E. (2017, Temmuz). Muhasebe Denetiminde Nesnelerin İnterneti: Stok Döngüsü . Muhasebe ve Finansman Dergisi, s. 13-30.
 • Fan, Y., Yin, Y., Xu, L., Zeng, Y., & Wu, F. (2014, Mayıs). IoT-Based Smart Rehabilitation System. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, s. 1568-1577.
 • Gökrem, L., & Bozuklu, M. (2016, Aralık 6). Nesnelerin İnterneti: Yapılan Çalışmalar ve Ülkemizdeki Mevcut Durum. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, s. 47-68.
 • Hasan, M. Z., Al-Turjman, F., & Al-Rizzo, H. (2018, Nisan). Analysis of Cross-Layer Design of Quality of Service Forward Geographic Wireless Sensor Network Routing Strategies in Green Internet of Things. IEEE Access, s. 20371-20389.
 • Huang, J., Meng, Y., GonG, X., Liu, Y., & Duan, Q. (2014, Nisan). A Novel Deployment Scheme for Green Internet of Things. IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, s. 196-205.
 • Ives, B., Rodriguez, J. A., & Palese, B. (2016, Aralık). Enhancing Customer Service through the Internet of Things and Digital Data Streams . MIS QUARTERLY EXECUTIVE, s. 279-297.
 • Kağnıcıoğlu, C. H., & Özdemir, E. (2017). ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA ESKİŞEHİR İLİNDEKİ KOBİ’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. PressAcademia Procedia, 900-908.
 • Khalil, E. A., & Özdemir, S. (2017, Ocak 1). Nesnelerin internetine genel bir bakış: Kavram, özellikler, zorluklar ve fırsatlar. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , s. 311-326.
 • Laplante, N. L., Laplante, P. A., & Voas, J. M. (2018). Stakeholder Identification and Use Case Representation for Internet-of-Things Applications in Healthcare . IEEE SYSTEMS JOURNAL, s. 1589-1597.
 • Liu, A., Zhang, Q., Li, Z., Choi, Y.-j., Li, J., & Komuro, N. (2017). A Green and Reliable Communication Modeling for Industrial Internet of Things . Computers and Electrical Engineering, s. 364-381.
 • Lyu, X., Tian, H., Jiang, L., Vinel, A., Maharjan, S., Gjessing, S., & Zhang, Y. (2018). Selective Offloading in Mobile Edge Computing for the Green Internet of Things. IEEE Network, s. 54-60.
 • Marangoz, M., & Aydın, A. E. (2017). CONSUMER PRIVACY IN INTERNET OF THINGS. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2148-6670.
 • Meroni, G., Baresi, L., Montali, M., & Plebani, P. (2018). Multi-Party Business Process Compliance Monitoring Through IoT-Enabled Artifacts. Information Systems, s. 61-78.
 • Nguyen, K. T., Laurent, M., & Oualha, N. (2015, Şubat 9). Survey on Secure Communication Protocols for The Internet of Things. Ad Hoc Networks, s. 17-31.
 • Nitti, M., Girau, R., & Atzori, L. (2014, Mayıs). Trustworthiness Management in the Social Internet of Things. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, s. 1253-1266.
 • Pazvant, E., & Faiz, E. (2018). EVALUATION OF THE INTENTION OF USING PRODUCTS WITH INTERNET OF THINGS WITHIN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL. Journal of Management, Marketing and Logistics, 41-54.
 • Sarkar, S., Chatterjee, S., & Misra, S. (2017). Assessment of the Suitability of Fog Computing in the Context of Internet of Things. IEEE TRANSACTIONS ON CLOUD COMPUTING, 46-59. Su, X., Riekki, J., Nurminen, J. K., Nieminen, J., & Koskimies, M. (2015, Ocak 14). Adding Semantics to Internet of Things. CONCURRENCY AND COMPUTATION: PRACTICE AND EXPERIENCE, s. 1844-1860.
 • Suarez, J., Quevedo, J., Vidal, I., Corujo, D., Garcia-Reinoso, J., & Aguiar, R. L. (2016, Şubat 6). A secure IoT Management Architecture Based on Information-Centric Networking. Journal of Network and Computer Applications , s. 190-204.
 • Turak, Y. (2015). NESNELERİN İNTERNETİ VE GÜVENLİĞİ. Turak, Y., & Beceni, A. Y. (2015). www. yigitturak. com/wpcontent/uploads/IoTGuvenligi. pdf adresinden alındı
 • Voas, J., & Laplante, P. A. (2017). The IoT Blame Game. Computer, 69-73.
 • Want, R., Schilit, B. N., & Jenson, S. (2015, Ocak). Enabling the Internet of Things. Computer, s. 28-35.
 • Xu, L., He, W., & Li, S. (2014, Kasım). Internet of Things for Industries: A Survey. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, s. 2233-2243.
 • Yan, Z., Zhang, P., & Vasilakos, A. V. (2014, Mart 25). A survey on trust management for Internet of Things . Journal of Network and Computer Applications, s. 120-134.
 • Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar . SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 546-556.
 • Zanella, A., & Vangelista, L. (2014, Şubat). Internet of Things for Smart Cities . IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, s. 22-32.
 • Zhang, F., Liu, M., Zhou, Z., & Shen, W. (2016, Aralık). An IoT-Based Online Monitoring System for Continuous Steel Casting . IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, s. 1355-1363.
 • Zhang, K., Liang, X., Lu, R., & Shen, X. (2014, Ekim). Sybil Attacks and Their Defenses in the Internet of Things . IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, s. 372-383.
 • Zhu, C., Leung, V. C., Shu, L., & Ngai, E. C. (2015, Kasım). Green Internet of Things for Smart World. IEEE Access, s. 2151-2162.
 • Çeltek, S. A., Durgun, M., Gökrem, L., & Durgun, Y. (2017, Kasım 30). Nesnelerin İnterneti Tabanlı Yangın Alarm Sistemi Tasarımı ve Uygulaması . GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, s. 66-72.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulkadir ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: M. Nur NARALAN NURSAÇAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Author: İrfan CEMAL NURSAÇAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Bibtex @review { banusad485233, journal = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-2599}, eissn = {2651-2599}, address = {Bandirma Onyedi Eylul University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Abdulkadir and NARALAN NURSAÇAN, M. Nur and NURSAÇAN, İrfan} }
APA ÖZDEMİR, A , NARALAN NURSAÇAN, M , NURSAÇAN, İ . (2018). 2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/banusad/issue/41748/485233
MLA ÖZDEMİR, A , NARALAN NURSAÇAN, M , NURSAÇAN, İ . "2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 1-22 <http://dergipark.org.tr/banusad/issue/41748/485233>
Chicago ÖZDEMİR, A , NARALAN NURSAÇAN, M , NURSAÇAN, İ . "2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - 2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI AU - Abdulkadir ÖZDEMİR , M. Nur NARALAN NURSAÇAN , İrfan CEMAL NURSAÇAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 1 IS - 2 SN - 2651-2599-2651-2599 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bandırma Onyedi Eylül University Social Sciences Research Journal 2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI %A Abdulkadir ÖZDEMİR , M. Nur NARALAN NURSAÇAN , İrfan CEMAL NURSAÇAN %T 2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI %D 2018 %J Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2651-2599-2651-2599 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Abdulkadir , NARALAN NURSAÇAN, M. Nur , NURSAÇAN, İrfan . "2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (December 2019): 1-22.