Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 599 - 608 2018-12-15

Determination of Knowledge Level of "Basic Law" of University Students (Case of Bartın University)
Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği)

Gökçe Gençay [1] , Medet Şen [2]

81 164

In order to live in peace and security in a society, there is a need for social order rules especially the rules of law, which is one of them. As long as these rules are better known and practiced by society, there would be the more justice and peace in the society. Not knowing the rules of law does not reduce or remove the responsibility of persons. Criminal responsibility is personal. Therefore, it is important for the students, who are in higher education in a country, to know the basic rules of law at least in terms of meeting with their needs in their professional and private lives in the future. In the context of this importance and necessity, a survey was conducted to determine the level of basic law knowledge among Bartın University students. The survey, which consists of 19 questions, was conducted with 445 people, 240 of which were female and 205 were male students, and then, the results were evaluated by frequency distribution and percentage analysis in SPSS package program.

When the obtained results are evaluated; it is determined that there is a lack of basic law knowledge among the students who are not trained on any law course, and that creates insecurity for students. In a society, if there are strong rules of law, and has a strong state authority exercising these rules with justice, and is a conscious and educated society to fit the rules, people in that society would feel more secure. For this reason, in this study where university students were chosen as the target group, students who did not take any law courses were found to have a low level of basic law knowledge and a recommendation was made to take a law course to increase it.

Bir toplumun huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için sosyal düzen kurallarına ve onlardan biri olan hukuk kurallarına ihtiyacı vardır. Bu kurallar toplum tarafından ne kadar iyi bilinir ve uygulanırsa toplumda o derece adalet ve huzur olacaktır. Hukuk kurallarını bilmemek kişilerin sorumluluğunu azaltmamakta veya ortadan kaldırmamaktadır. Cezai sorumluluk şahsidir. Bu yüzden bir ülkede yükseköğrenim gören öğrencilerin gelecek yaşantılarında gerek mesleki gerek özel hayatlarında hukuka duyacakları ihtiyaçları karşılayabilme açısından en azından temel hukuk kurallarını bilmeleri önemlidir. Bu önem ve gereklilik bağlamında Bartın Üniversitesi öğrencileri arasında temel hukuk düzeyinin tespit edilmesi için bir anket çalışması yapılmıştır. Toplam 19 sorudan oluşan anket, 240’ı kadın 205’i erkek öğrenci olmak üzere 445 kişi ile yapılmış, sonuçlar SPSS paket programında frekans dağılımı ve yüzde analizi ile değerlendirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde genel anlamda hukuk dersi almayan öğrencilerin temek hukuk bilgisinin eksik olduğu ve bu durumun öğrenciler üzerinde güvensizlik yaratabileceği tespit edilmiştir. İnsanların toplum içinde kendini güvende hissetmesi güçlü hukuk kurallarına, bu kuralları adalet ile uygulayan güçlü bir devlet otoritesine ve elbette ki kurallara uyacak bilinçli bir topluma bağlıdır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin hedef kitle olarak seçildiği bu çalışmada herhangi bir hukuk dersi almayan öğrencilerin temel hukuk bilgi düzeyi düşük tespit edilmiş, artırılması için bir hukuk dersi almaları önerisi getirilmiştir.

 • Anayurt Ö (2001). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınevi.
 • Birben Ü, Gençay G (2008). Ormancılık Hukukunun Türkiye Ormancılığı ve Orman Mühendisliği Eğitimindeki Önemi, 3.Ulusal Ormancılık Kongresi, 20-22 Mart 2008, syf 145-154, Ankara.
 • AYM (2011). Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas sayısı: 2011/21, Karar sayısı: 2013/36, Karar günü: 28.2.2013.
 • Daşdemir İ (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınevi.
 • Gözler K (2008). Hukukun Temel Kavramları. Ekin basım yayın dağıtım.
 • Gözler K (2000). Türk Anayasa Hukuku.
 • Sargın İ (2009). Toplumsal Düzen Açısından Hukuk ve Devlet. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 157-178.
 • URL 1 https://w3.bartin.edu.tr/genel-bilgiler/hakkimizda.html
 • URL 2 https://cdn.bartin.edu.tr/www/2017_Yili_Idare_Faaliyet_Raporu.pdf
 • Durkaya B, Durkaya A (2018). Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (1), 128-144.
 • Alıcı AH, Van N (2016). Ortaokullarda Okutulan “Hukuk Ve Adalet” Dersinin Öğrenciler Üzerinde Hukuka Yönelik Duyuşsal Eğilimler Algısına Etkisi. The Journal Of Europe-Middle East Social Science Studies, 2(1).
 • Kaya E (2016). Hukuk Zihniyeti. Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 570 Syf.
 • TDK (2018). Türk Dil Kurumu, Büyük sözlük. www.tdk.gov.tr
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Authors

Author: Gökçe Gençay (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Medet Şen
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { barofd449213, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {599 - 608}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Gençay, Gökçe and Şen, Medet} }
APA Gençay, G , Şen, M . (2018). Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği). Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (3), 599-608. Retrieved from http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/449213
MLA Gençay, G , Şen, M . "Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği)". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 599-608 <http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/449213>
Chicago Gençay, G , Şen, M . "Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği)". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 599-608
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği) AU - Gökçe Gençay , Medet Şen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 599 EP - 608 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği) %A Gökçe Gençay , Medet Şen %T Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği) %D 2018 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD Gençay, Gökçe , Şen, Medet . "Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği)". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 599-608.
AMA Gençay G , Şen M . Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği). Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 599-608.
Vancouver Gençay G , Şen M . Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği). Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 608-599.