Bartın Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.


Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.


Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Cilt 23 - Sayı 1 - 15 Nis 2021
 1. Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) Dozlarının Endemik Phlomis chimerae Boiss. Türü Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 1 - 8
  Ceren SELİM, Emine KAHRAMAN
 2. Investigation of Tourism Interaction with Forest Fire Risk Areas in Cirali Region
  Sayfalar 9 - 17
  Betül TÜLEK, Arzu ALTUNTAŞ
 3. Sürdürülebilir Kentsel Açık-Yeşil Alanlar Olarak Mezarlıklar Ve Sunduğu Ekosistem Hizmetleri: Tarihi Seyyid Burhaneddin Mezarlığı-Kayseri
  Sayfalar 18 - 35
  Aslihan TIRNAKÇI
 4. Seyhan Nehri’nden Sağlanan Ekosistem Hizmetlerine Yönelik Bakış Açılarının Q Metodoloji Yardımıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 36 - 44
  Neslihan DOYGUN, Hakan DOYGUN
 5. Kalkınma Odaklı Mekânsal Tasarım ve Uygulama Girişimlerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Sakin Şehir Uzundere Örneğinde Bir Çalışma
  Sayfalar 45 - 58
  Mustafa ÖZGERİŞ, Faris KARAHAN
 6. Hızla Yapılaşan Trabzon Kenti İçin Yeşil Odaklı Planlama Örneği: KTÜ Kanuni Kampüsü
  Sayfalar 59 - 72
  Elif ÖZTÜRK, Derya ELMALI ŞEN
 7. Kentlerde Erişilebilirliği Destekleyen Kapsayıcı Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Örneği
  Sayfalar 73 - 84
  Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ
 8. Burdur Kenti Parklarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 85 - 94
  Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA, Mazlum EROL
 9. Avokado Odununun Bazı Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kağıt Hamuru Üretimine Uygunluğunun Araştırılması
  Sayfalar 95 - 103
  Gülşah ALTUNIŞIK BÜLBÜL, Ayhan GENÇER
 10. Farklı Yaşlandırma Şartlarının Bazı Ağaç Türlerinin ThermoWood® Ürünlerinde Renk Değişimine Etkisi
  Sayfalar 104 - 118
  Ayhan AYTİN, Süleyman KORKUT, Nevzat ÇAKICIER
 11. Fiber Morphology and Chemical Composition of Heartwood and Sapwood of Red Gum, Black Willow, and Oriental Beech
  Sayfalar 119 - 124
  Sezgin Koray GÜLSOY, Hasan AKSOY, Hülya GÜL TÜRKMEN, Gülcan ÇANAKÇI
 12. Determination of Combustion Properties of Heat Treated Wood Materials
  Sayfalar 125 - 133
  Cemal ÖZCAN, Gökhan GÜNDÜZ
 13. Düzce Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarında Yorgunluk ve Yorgunluğu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
  Sayfalar 134 - 148
  Muhammet ÇİL, Tarık GEDİK, Derya SEVİM KORKUT
 14. Türkiye Mobilya Sektörü Dış Ticaretinin Zaman Serileri Yöntemiyle Tahmini
  Sayfalar 149 - 159
  Erol İMREN, Bülent KAYGIN
 15. Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalat Sektörünün Finansal Performansının Ölçek Temelinde Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma
  Sayfalar 160 - 171
  Erdinç KARADENİZ, Ömer İSKENDEROĞLU, Cemile ÖCEK
 16. Çok Bantlı Uydu Görüntüleriyle Orman Yangınlarında Hasar Tespiti
  Sayfalar 172 - 181
  Nizar POLAT, Yunus KAYA
 17. Türkiye’de Ulusal Ormancılık Politikasının Tarihsel Gelişimi Açısından Bir Dönüm Noktası: 1255 Sayılı Yasa
  Sayfalar 182 - 201
  Cihan ERDÖNMEZ, Seçil YURDAKUL EROL
 18. Orman Fonksiyon Önceliklerinin Belirlenmesi: Çelikhan Plan Ünitesi Örneği
  Sayfalar 202 - 216
  Nuri BOZALİ
 19. Arbusküler Mikorizal Fungus Aşılamasının Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Fidanlarının Büyüme Performansı ve Adaptasyon Başarısı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 217 - 225
  Halil Barış ÖZEL, Şahin PALTA, Erkan ÇAKMAKLI
 20. Toprak Makrofaunasının Saf ve Karışık Meşcerelerdeki Komünite Yapıları
  Sayfalar 226 - 235
  Meriç ÇAKIR, Ender MAKİNECİ
 21. Doğu Gürgeni (Carpinus Orientalis Mill.) Fidanlarında Farklı Önişlem ve Yükseltiye Bağlı Olarak Klorofil İçeriğinin Değişimi
  Sayfalar 236 - 243
  Fahrettin ATAR, Deniz GÜNEY
 22. Trabzon (KD Türkiye) Akarsu Havzalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Morfometrik Analiz Yoluyla Hidrolojik Değerlendirmesi
  Sayfalar 244 - 253
  Ümit YILDIRIM
 23. Farklı Arazi Kullanımının Toprağın Bazı Mikrobiyal Oranları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 254 - 262
  İlyas BOLAT, Ömer KARA
 24. Kastamonu İli Fındıklı Yaylasında Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Meydana Gelebilecek İklim Tipi Değişiklikleri
  Sayfalar 263 - 284
  Ezgi ABACIOĞLU, Şahin PALTA
 25. Kurak ve Farklı Eğim Koşullarına Sahip Bir Arazi Toplulaştırma Sahasının Çölleşme Potansiyelinin Klasik İstatistiksel Yöntemlerle Araştırılması
  Sayfalar 285 - 293
  Murat ALTUNSU, İrfan OGUZ, Rasim KOÇYİĞİT
 26. Etkili Mikroorganizmaların Tüplü Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 294 - 305
  Sezgin AYAN, Ebru ÇALIŞKAN, Halil Barış ÖZEL, Esra Nurten YER ÇELİK, Orhan GÜLSEVEN, Ergin YILMAZ
 27. Comparison of Different Classification Approaches for Land Cover Classification using Multispectral and Fusion Satellite Data: A Case Study in Ören Forest Planning Unit
  Sayfalar 306 - 322
  Alkan GÜNLÜ
 28. Peyzaj Mimarlığı Uygulama Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Ankara Örneğinde Şantiye Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 323 - 336
  Umut GÜLER
 29. İstanbul’un Yeşil Alan Sorunları Çerçevesinde Yeşil Duvarların İrdelenmesi ve Öneriler
  Sayfalar 337 - 345
  Ünal AKKEMİK, Doğanay TOLUNAY, Cihan ERDÖNMEZ, Erdoğan ATMIŞ, Oğuz KURDOĞLU