Bartın Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.


Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.


Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Cilt 22 - Sayı 1 - 15 Nis 2020
 1. Dursunbey İlçesi’nin Rekreasyon Alanlarına İlişkin Kullanıcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Figen ALTINER , Mehmet AKÇA , Doğan AKDEMİR
 2. Tasarım Sürecinin Bitkisel ve Yapısal Katman Dâhilinde Çözümlenmesi
  Sayfalar 9 - 21
  Nilgün GÜNEROĞLU , Makbulenur BEKAR
 3. Cumhuriyet Dönemi Kent Parklarının Karaalioğlu Parkı Örneğinde İncelenmesi
  Sayfalar 22 - 37
  Esat Furkan ENGİN , Reyhan ERDOĞAN
 4. Trabzon 100.Yıl Parkı ve Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması
  Sayfalar 38 - 46
  Elif BAYRAMOĞLU , Nazlı Mine YURDAKUL
 5. Woody Landscape Plants Used in The Design Of Hospital Gardens and Their Sensory Effects On Users
  Sayfalar 47 - 62
  Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ
 6. Sustainable Management of Agricultural Resources: A Model Proposal For Agricultural Management Planning
  Sayfalar 63 - 78
  Şaziye BAL , Koray ÖZCAN
 7. Bingöl Halkının Yeşil Alan Kullanımı ve Kent Parkları Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 79 - 90
  Hüccet VURAL
 8. Türk Fındığı (Corylus colurna L.)’nın Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları
  Sayfalar 91 - 99
  Elif KAYA ŞAHİN , Makbulenur BEKAR , Nilgün GÜNEROĞLU
 9. Ekoköylerde Yer Seçimi İle İlgili Karar Süreçleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 100 - 113
  Osman ZEYBEK
 10. Nisin ve Sodyum Aljinat İçeren Kağıt Kaplamalarının Hazırlanması ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 114 - 122
  Emine KANDIRMAZ ARMAN
 11. Kızılçam Kabuğu ve Soğan Kabuğundan Elde Edilen Doğal Boyarmaddelerin Kağıt Hamurunu Boyama Performansı
  Sayfalar 123 - 132
  Cengiz KEŞMER , Ayhan GENÇER , Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ , Mehmet BEBEKLİ
 12. Yonga Levha (Sunta) ve MDF Kullanan Mobilya-Dekorasyon Firmalarının Sorunları; Bolu Örneği
  Sayfalar 133 - 143
  Süheyla Esin KÖKSAL , Orhan KELLECİ
 13. The Effect of Fastener Type (Clamex P14 and Tenso P14) and Adhesive Type on Compression and Tension Performance
  Sayfalar 144 - 152
  Abdurrahman KARAMAN
 14. Analysis of Intra-industry Trade of The Paper Pulp, Paper and Paperboard Machines Sector: The Case of Turkey and CEE Countries
  Sayfalar 153 - 163
  Nadir ERSEN
 15. Birleşik Oran Analizi (Dupont) Yöntemi İle Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Performans Ölçümü
  Sayfalar 164 - 169
  Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , İlker AKYÜZ
 16. Bütünleşik Entropi-EDAS Yöntemi ile Nakit Akım Odaklı Finansal Performans Analizi: BIST Orman, Kâğıt, Basım Endeksi’nde İşlem Gören Firmaların 2011-2018 Dönem Verisinden Kanıtlar
  Sayfalar 170 - 184
  Mehmet APAN , Ahmet ÖZTEL
 17. Prioritization of Criteria and Tree Species in Agroforestry
  Sayfalar 185 - 198
  Ersin GÜNGÖR , Sevinç AYAZ
 18. Kent Ormanları Karbon Potansiyelinin Türkiye Gönüllü Karbon Kredi Piyasasına Entegre Edilmesinin Önemi
  Sayfalar 199 - 207
  Hasan Volkan ORAL
 19. Yaban Hayvanı Uyarı Levhalarının Konumlarının Değerlendirilmesi Kırıkkale-Çankırı Karayolu Örneği
  Sayfalar 208 - 221
  Ali Uğur ÖZCAN , Nuri Kaan ÖZKAZANÇ
 20. Practices of Law Number 6292 and Evaluation of Lands Taken Out of Forest Boundary: The Case of Finike District
  Sayfalar 222 - 231
  Mohammad CHEHREH GHANI , Nimet VELİOĞLU
 21. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Doğa ve Ormana İlişkin Yaklaşımların İrdelenmesi
  Sayfalar 232 - 244
  Buğra KAHRAMAN , Seçil YURDAKUL EROL
 22. Bazı Geniş Yapraklı Orman Ağacı Fidanlarının Morfolojik Özellikleri
  Sayfalar 245 - 255
  Sezgin AYAN , Fatih GEDİK , Esra Nurten YER ÇELİK , Orhan GÜLSEVEN , Ergin YILMAZ , Şeyma Selin AKIN , Halil Barış ÖZEL
 23. Kalkınma Planlarında Yer Alan Orman Köylüsüne İlişkin Politikaların Zamansal Değişimi
  Sayfalar 256 - 272
  Hikmet Batuhan GÜNŞEN , Erdoğan ATMIŞ
 24. Anatomical and Morphological Changes with Needle Removal Treatments on the Seedlings of Pinus nigra Arn. (Anatolian black pine)
  Sayfalar 273 - 282
  Seray ÖZDEN KELEŞ
 25. Kesintisiz Kereste Kurutma Fırınları
  Sayfalar 283 - 293
  Hızır Volkan GÖRGÜN , Öner ÜNSAL