Bartın Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Cilt 21 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Kampüs Alanlarında Meydan Tasarımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 246 - 256
  Saliha TAŞÇIOĞLU , Ahmet Salih GÜNAYDIN , Murat YÜCEKAYA
 2. Bingöl İlinin Kirsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bingöl İli Sakinlerinin Kırsal Turizm Algılamaları
  Sayfalar 257 - 266
  Semiha KIZILOĞLU , Ersin KARAKAYA
 3. Kampüs Yaşamında Estetik ve Fonksiyonel Açıdan Süs Bitkilerinin Yeri ve Önemi; Çaycuma Kampüsü Örneği
  Sayfalar 267 - 279
  Şüheda Basire Basire AKÇA , Bahriye GÜLGÜN ASLAN
 4. Modern Türk Şehir Planlamasında Aktif Yeşil Alan Standardı: Kayseri Şehir Planlarında Zamansal Bir İnceleme
  Sayfalar 280 - 291
  Suat ÇABUK
 5. Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.)
  Sayfalar 292 - 304
  Burçin EKİCİ , Aslı B. KORKUT
 6. Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
  Sayfalar 305 - 326
  Emine TARAKÇI EREN , Tugba DÜZENLİ , Mustafa VAR
 7. Evaluation of Pedestrianized Streets in Terms of Landscape Design and User Satisfaction: The Case of Antalya-Şarampol Street
  Sayfalar 327 - 335
  Rifat OLGUN
 8. Eskipazar (Karabük) Peyzajının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 336 - 349
  Yeliz SARI NAYİM , Seda Özlem YAMAN
 9. Kentsel Dönüşümde Sosyal Etki Değerlendirmesi: Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
  Sayfalar 350 - 368
  Tuba DEMİREL , Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
 10. Farklı Kalınlık ve Gramajdaki Ambalaj Kartonlarının Neme Karşı Dayanım Parametrelerinin incelenmesi
  Sayfalar 369 - 376
  Doğan TUTAK
 11. Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi
  Sayfalar 377 - 385
  Ferhat ÖZDEMİR , Doğu RAMAZANOĞLU
 12. Determination of Machining Parameters Affecting Surface Roughness of MDF Using the Taguchi and RSM Methods
  Sayfalar 397 - 405
  Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN
 13. Odunun Emprenye Edilebilirliğini Etkileyen Faktörlerin Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 406 - 416
  Ayşenur GÜRGEN , Sibel YILDIZ , Ümit Cafer YILDIZ
 14. Türkiye Ahşap Levha Endüstrisi İhracat Tahmini Ve En Uygun Tahmin Yönteminin Belirlenmesi
  Sayfalar 426 - 431
  Yıldız ÇABUK
 15. Data Mining and Pixel Distribution Approach for Wood Density Prediction
  Sayfalar 386 - 396
  Timuçin BARDAK , Selahattin BARDAK , Eser SÖZEN
 16. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi (Düzce İli Örneği)
  Sayfalar 417 - 425
  Tarık GEDİK , Muhammet ÇİL
 17. Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials
  Sayfalar 432 - 444
  Gökhan GÜNDÜZ , Aytaç AYDIN , Gökay NEMLİ
 18. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi
  Sayfalar 445 - 457
  Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , İlker AKYÜZ , Nadir ERSEN , Aytaç AYDIN
 19. Tarımsal Gıda Tedarik Zincirinde Blokzincir Tasarımı: Türkiye’de Hal Yasası Örneği
  Sayfalar 458 - 465
  Abdullah YILDIZBASI , Pelin ÜSTÜNYER
 20. Development Impact of Rubber Estate on Fringe Communities in Nigeria
  Sayfalar 466 - 476
  Felix ACHOJA , Rosecollet Chisom ESUMAI
 21. Ayrışma Sürecinde Orman Karıncalarının (Formica rufa grup) Rolü: İlk Yıl Sonuçları
  Sayfalar 477 - 485
  Meriç ÇAKIR , Tuğba TUNÇ
 22. Effects of Air Pollution on Some Chemical Compounds of Cherry Laurel (Prunus Laurocerasus L.) in Kastamonu
  Sayfalar 486 - 494
  Nezahat TURFAN , Özlem MEŞE
 23. Orman Suçlarında Toplumsal Algı (Kırıkkale İli Örneği)
  Sayfalar 495 - 505
  Üstüner BİRBEN , Hasan Emre ÜNAL , Umut İMAL
 24. Yarı Kurak Ağaçlandırma Alanlarında Çölleşme Eğiliminin Değerlendirilmesi: ÇAKÜ Orman Fakültesi, Prof. Dr. Abdülreşit BROHİ Araştırma ve Uygulama Ormanı Örneği”
  Sayfalar 506 - 516
  Ebru GÜL , Melda DÖLARSLAN , Kübra ULUĞ
 25. A Study on The Health Problems of Forest Nursery Workers
  Sayfalar 517 - 524
  Derya YAYLI , Erhan ÇALIŞKAN
 26. Toros Çiçekli Dişbudağı’nda Fidan ve Tohum Özelliklerine Ait Morfolojik Varyasyonlar
  Sayfalar 525 - 533
  Nebi BİLİR
 27. Comparison Between Egg Batch and Egg Characteristics of The Two Pine Processionary Moth Species, Thaumetopoea wilkinsoni and T. pityocampa in Turkey
  Sayfalar 534 - 542
  Hakan YÜKSEL , Kahraman İPEKDAL , Azize TOPER KAYGIN
 28. Hakkâri İli Ördekli Köyü Merasının Mera Durumunun Belirlenmesi
  Sayfalar 543 - 549
  Mehmet Macit ERTUŞ , Süleyman Mesut PINAR
 29. Yangın Gözetleme Kuleleri Konumlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi (Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)
  Sayfalar 550 - 559
  Uğur Melih KUDU , Ender BUĞDAY
 30. Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemelerde Yükselen Trend; Çapraz Tabakalanmış Kereste
  Sayfalar 560 - 569
  Vedat ÇAVUŞ
 31. Kentsel Alanların ve Kent Donatılarının Tasarımında Ergonomik İlkeler
  Sayfalar 570 - 579
  Atakan Süha KARAYILMAZLAR , Hatice Selma ÇELİKYAY