Başeditör
Ad: Prof. Dr. Selman Karayılmazlar
E-posta: selman@bartin.edu.tr
Telefon: +90 (378) 223 5100
Adres:

Bartin University, Faculty of Forestry, 74100, Bartin-Turkey


Editör Yardımcısı
Ad: Doç. Dr. Deniz Aydemir
E-posta: denizaydemir@bartin.edu.tr
Telefon: +90 (378) 223 5077
Adres:

Bartin University, Faculty of Forestry, 74100, Bartin-Turkey


Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Eser Sözen
E-posta: esozen@bartin.edu.tr
Telefon: +90 (378) 223 5106
Adres:

Bartin University, Faculty of Forestry, 74100, Bartin-Turkey


Editör Yardımcısı
Ad: Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaptan
E-posta: skaptan@bartin.edu.tr
Telefon: +90 (378) 223 5165
Adres:

Bartin University, Faculty of Forestry, 74100, Bartin-Turkey


Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu Dağlı
E-posta: kececioglupelin@gmail.com
Telefon: +90 (378) 223 5130
Adres:

Bartin University, Faculty of Forestry, 74100, Bartin-Turkey