Hakkında

 BAROFD, bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Bartın Üniversitesi-Bartın Orman Fakültesi'nin resmi yayınıdır ve 1997 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. BAROFD, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup, derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  BAROFD, ormancılık ve orman endüstrisinin her alanında bilimsel, en üst düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, derlemeler ve kısa notlar yayımlar. BAROFD, biyo-ürünler ve enerji, ahşap bilimi ve teknolojisi, ileri üretim teknikleri, kompozit yapılar ve biyoçeşitlilik, ormancılık politikası ve ekonomisi, bilim ve teknolojide sürdürülebilir ormancılık, silvikültür gibi gelişmelere odaklanmaktadır. Derginin sadece ormancılık ve orman endüstri alanlarına odaklanabilmesi amacıyla 2022 yılından itibaren "Sürdürülebilir tasarım" ve "Peyzaj planlama ve mimarisi" konuları kapsam dışı bırakılmıştır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM (TR Dizin), Web of Science: Zoological Record, CAB Abstracts & Full Text, Index Copernicus, CrossRef, Directory of Research Journals Indexing, Sobiad Atıf Dizini vb. alanlarda taranmaktadır.


Son Güncelleme Zamanı: 8.03.2024 11:18:22


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com