Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 18 - 27 2018-09-10

Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği

Abdurrahman Boyacı [1] , Türker BIYIKLI [2]

117 241

Araştırmada, 11-13 yaş grubu futbolculara uygulanan 10 haftalık core antrenmanın fiziksel performansa etkisinin lup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırma öncesi katılımcılarda durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma, 20m sprint, denge, sırt kuvveti, bacak kuvveti, sağ-sol el kavrama kuvveti performans ölçümleri alınmıştır. Sonrasında 10 haftalık core antrenman programı uygulatılmıştır. 10 hafta sonucunda katılımcıların son test ölçümleri (ön test protokollerine uygun) alınmıştır. Araştırmada, kontrol gruplu ön test son test desenli deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, FMV Işık spor kulübünde futbol branşındaki sporculardır. Araştırmanın örneklemi ise, FMV Işık spor kulübünde 11-13 yaş arası erkek futbolculardan oluşturulmuştur.

Araştırma grubundan elde edilen verilerin ortalama ve standart sapmaları excel yardımı ile hesaplanmıştır. Ön test ve son testler arasındaki farklılığın tespiti için SPSS 24 istatistik programında eşleştirilmiş ‘Wilcoxon Rank-Sum Testi’ ile 0.05 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Bağımsız grupların (kontrol ve araştırma grupları) karşılaştırılması ise; ön test ve son testler arasındaki farklılığın tespiti için ‘Mann-Whitney U Testi’ ile 0.05 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, 10 hafta düzeneli core antrenman ugyulatılan Core Antrenman Grubunun (CAG) durarak uzun atlama (z=-1,992, p>0,046), dikey sıçrama (z=-1,153, p>0,049), 20m sprint (z=-2,971, p>0,003), sırt kuvveti (z=-2,551, p>0,011) ve bacak kuvveti (z=-4,529, p>0,022) performansların istatiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir.

Sonuç olarak, okul çağı yaşında olan çocuklara düzenli olarak uygulatılan core antrenman temel motor gelişime olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

çocuk, core, egzersiz, motor parametre, kendi vücut ağırlığı
 • [1] Boyacı, A., Tutar, M, ve Bıyıklı, T., (2018). The Effect of Dynamic and Static Core Exercises on Physical Performance in Children. European Journal of Physical Education and Sport Science 4 (7), 50
 • [2] Boyacı, A. & Afyon, Y.A. (2017). The Effect the Core training to Physical Performans in Children. Journal of Education and Practice. 8(33), 81-88.
 • [3] Boyacı, A. & Tutar, M. (2018). The Effecet of the Quad-Core Training on Core Muscle Strength and Endurance. International Journal of Sports Science. 8 (2), 50-54.
 • [4] Brown, L.E., Ferrigno, V.A. & Santana, J.C. (2000). Training for Speed, Agility and Quickness Compaign. Strength & Conditioning Journal. 23 (4), 76-77.
 • [5] Brungardt, K. Brungardt, B. & Brungardt, M. (2006) The complete of book core training. Newyork: Harper Colins Special.
 • [6] Carpes, F.P., Fernanda, B.R. & Carlos, B.M. (2008). Effects of A Program For Trunk Strength And Stability On Pain, Low Back And Pelvis Kinematics, And Body Balance: A Pilot Study. Journal of Bodywork And Movement Therapies. 12 (1), 22-30.
 • [7] Chelladurai, P. (1976). Manifestations of Agility. Canadian Association of Health, Physical Education, and Recreation. 15 (2), 41-42.
 • [8] Clark, M.A. (2001). Core stabilization training in rehabilitation. ın: techniques in musculoskeletal rehabilitation. New York: Prentice.
 • [9] Cosio-Lima, L.M., Reynolds, K.L. & Winter, C. (2003). Effects of Physioball And Conventional Floor Exercises On Early Phase Adaptations İn Back And Abdominal Core Stability And Balance İn Women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 17 (4), 721-5.
 • [10] Donahoe-Fillmore, B., Hanahan, N.M., Mescher, M.L., Clapp, D.E., Addison, N.R. & Weston, C.R. (2007). The Effects Of A Home Pilates Program On Muscle Performance And Posture İn Healthy Females: A Pilot Study. Journal of Women’s Health Physical Therapy. 31 (2), 6-11.
 • [11] Durall, C.J., Udermann, B.E. & Johansen, D.R. (2009). The Effects Of Preseason Trunk Muscle Training On Low-Back Pain Occurrence İn Women Collegiate Gymnasts. The Journal of Strength & Conditioning Research. 23 (1), 86-92.
 • [12] Fig, G. (2005). Strength Training For Swimmers: Training The Core. Strength and Conditioning Journal. 27 (2), 40–42.
 • [13] Granacher, U., Lacroix, A. & Muehlbauer T. (2012). Effects Of Core İnstability Strength Training On Trunk Muscle Strength, Spinal Mobility, Dynamic Balance And Functional Mobility İn Older Adults. Gerontology. 59 (2), 105-113.
 • [14] Günay, M., Tamer, K. & Cicioğlu, İ. (2010). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • [15] Hazar, F. & Taşmektepligil, Y. (2008). Puberte Öncesi Dönemde Denge Ve Esnekliğin Çeviklik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 6 (1), 9-12.
 • [16] Herrington, L. & Davies, R. (2005), The Influence Of Pilates Training On The Ability To Contract The Transverses Abdominis Muscle In Asymptomatic İndividuals. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 9 (1), 52-57.
 • [17] Holmberg, P. (2009). Agility Training For Experienced Athletes: A Dynamical Systems Approach. Strength and Conditioning Journal. 31 (5), 93-98.
 • [18] Lederman, E. (2010). The Myth of Core Stability. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 14 (1), 84-98.
 • [19] Lemmink, K.A., Elferink-Gemser, M.T. & Visscher, C. (2004). Evaluation of the Reliability of Two Field Hockey Specific Sprint and Dribble Tests in Young Field Hockey Players. British Journal of Sports Medicine. 38 (1), 138-142.
 • [20] Lust, K.R., Sandrey, M.A., Bulger, S.M. & Wilder, N. (2009). The Effects Of 6 Week Training Programs On Throwing Accuracy, Proprioception, And Core Endurance İn Baseball. Journal of Sport Rehabilitation. 18 (3), 407-410.
 • [21] McGill, S.M., Grenier, S. & Kavcic, N. (2003). Coordination of Muscle Activity to Assure Stability of The Lumbar Spine. Journal of Electromyography and Kinesiology. 13 (1), 353-359.
 • [22] Riewald, S.T. (2003). Training The Other Core. Performance Training Journal. 2 (3), 5-6.
 • [23] Santana, J.C. (2005). Strength Training For Swimmers: Training The Core. Clin J Sport Med. 2 (27), 40–42.
 • [24] Sekendiz, B., Cug, M. & Korkusuz, F. (2010). Effects Of Swiss-Ball Core Strength Training On Strength, Endurance, Flexibility, And Balance In Sedentary Women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 24 (11), 3032-3040.
 • [25] Sevim, Y. (1997). Antrenman bilgisi. Ankara: Tütibay Ltd.
 • [26] Sevim, Y. (2006). Antrenman bilgisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • [27] Willardson, J.M. (2007). Core Stability Training: Applications To Sports Conditioning Programs. Journal of Strength and Conditioning Research. 21 (3), 979-985.
 • [28] Wildorson, J.M. (2014). Developing the core. nsca-national strength & conditioning association. İstanbul: Karakış Basım Matbaacılık.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 2 Sayı 2
Authors

Orcid: 0000-0002-3398-1189
Author: Abdurrahman Boyacı
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Türker BIYIKLI (Primary Author)
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { besbid470989, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {18 - 27}, doi = {}, title = {Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği}, key = {cite}, author = {Boyacı, Abdurrahman and BIYIKLI, Türker} }
APA Boyacı, A , BIYIKLI, T . (2018). Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 18-27. Retrieved from http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/470989
MLA Boyacı, A , BIYIKLI, T . "Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 18-27 <http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/470989>
Chicago Boyacı, A , BIYIKLI, T . "Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 18-27
RIS TY - JOUR T1 - Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği AU - Abdurrahman Boyacı , Türker BIYIKLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 27 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği %A Abdurrahman Boyacı , Türker BIYIKLI %T Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Boyacı, Abdurrahman , BIYIKLI, Türker . "Core Antrenmanın Fiziksel Performansına Etkisi: Erkek Futbolcular Örneği". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (September 2018): 18-27.