Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 51 - 58 2018-09-10

Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi

Dede BAŞTÜRK [1]

30 97

Bu çalışmanın amacı sporcularda kinantropometrik ölçümlerin sporcuların performansı açısından incelenmesi ve bu alanda ülkemizde son yıllarda yapılmış çalışmaların taranarak, sportif performansa katkısı araştırılmıştır. Kinantropometrinin konuları olan büyüme ve gelişme, anatomik tanımlar, ölçme teknikleri ve tanımlar, somatotip, somatogram, beden kompozisyonu, proporsiyon içinde sporcu performansı içinde büyük bir öneme sahip olduğu düşünülen somatotip ile bacak hacim-kütle konusunda özellikle ülkemizde son yıllarda yapılmış araştırmalar tarama yöntemine göre yapılarak, bu araştırmaların sportif performansa katkısı ortaya konulmuştur. Bu çalışmada insan vücudu konusunda son derece önemli olan kinatropometri (somatotip ve bacak hacim-kütle) konusu ele alınmıştır. Bu çalışmada elde edilmiş sonuçlar derlenerek kinatropometri alanında çalışma yapacak kişilere ön rapor mahiyetinde sunulmuştur. Özellikle deneysel sonuçlarla elde edilmiş bağıntılar daha büyük önem arz ettiğinden bu bağıntıların daha fazla fizyolojik veriyi içerecek şekilde genişletilmesi bilim dünyasına şüphesiz daha büyük katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak motorik özellikler ile entegre edilerek yapılan kinatropometri (somatotip ile bacak hacim-kütle) konusundaki araştırmaların sporcuların performansının artması ve gelişmesi için çok büyük önem arz ettiği tespit edilmiştir.

: kinantropetri, somatotip, bacak hacim-kütle
 • [1] Özer, K. (1991). Kinantropometri ve spor. Journal of Physical Education and Sports Studies, 2(5), 36-39.
 • [2] Hazır T, Açıkada C. Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesinde Biyoelektrik İmpedans Analizinin Güvenirliği, Karşılaştırma Çalışması, Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, 2002; 13(2), 02-18.
 • [3] Ayan V, Kaya M, Erol AE. Erkek Çocuklarının Futbol Branşı İçin Somatotip ve Performans Özelliklerininİncelenmesi. Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,2011; 5.5.
 • [4] Carter JEL. and Heath BH. Somatotyping – Development and Applications. New York: Cambridge UniversityPress. 1990.
 • [5] Eston R, Reilly T. Somatotyping, Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual Tests, Procedures and Data Third Edition Volume One: Anthropometry, Routledge Taylor and Francis Group, London, 2009, 342.
 • [6] Chelly, SM and Denis, C. Leg power and hopping stiffness: Relationship with sprint running performance. Med Sci Sports Exerc 33: 326–333, 2001.
 • [7] Staron RS, Hagerman FC, Hikida RS, Murray TF, Hostler DP, Crill MT, Ragg KE, Toma K. (2000). Fiber type composition of the vastus lateralis muscle of young men and women. The Journal of Histochemistryand Cytochemistry, 48(5), 623-629.
 • [8] Ergen, E., Gambuli, N., Sardella, F. ve Dal Monte, A. (1984). Antrenmanlı kişilerde maksimal alaktasidanaerobik güç ile somatotip arasındaki ilişkiler. Spor Hekimliği Dergisi. 19 (4): 149-155.
 • [9] Ross, W.D. ve Marfell-Jones, M.J., (1991). Kinanthropometry. In MacDougall, D.J., Wenger, A.H & Green, H.J. (Eds). Physiological Testing of the High-Performance Athlete. Illinois: Human Kinetics Books, ss: 223-308.
 • [10] Baecchle TR, Earle RW. (2000). Plyometric training. Potach, D. H. & Chu, D. A.(Der.). Essential of StrengthTraining and Conditioning, Canada: Human Kinetics.
 • [11] Astrand PO, Rodahl K, Dahl AH, Stromme BS. (2003) (Der.). Textbook of work phyiology. Australia: Human Kinetics.
 • [12] Shumway Cook A. & Woollocatt MH. (2007). Motor Control, Wippincott Williams &Wilkins, 3. Edition.
 • [13] Armstrong N, Welsman JR, Chia MYH. (2001). Short term power output in relation to growth and maturation.British Journal of Sports Medicine, 35, 118-124.
 • [14] De Ste Croix, Armstrong, N., Chia, M. Y. H., Welsman, J. R., Parsons, G., & Sharpe, P. (2001).
 • [15] Özkan, A, Kin İşler A. (2010). Amerikan Futbolcularında Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Anaerobik Performans ve İzokinetik Kuvvet Arasındaki İlişki. Spormetre; 8(1): 35-41
 • [16] De Ste Croix, M. B. A., Armstrong, N., Chia, M. Y. H., Welsman, J. R., Parsons, G. & Sharpe, P. (2000). Changes in short-term power output in 10 to 12–year-olds, Journal of Sports of Sciences., 19, 141-148.
 • [17] Özkan, A. ve Sarol, H. (2008). Dağcılarda Vücut Kompozisyonu, Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Anaerobik Performans ve Bacak Kuvveti Arasındaki İlişki. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 4), 175-181.
 • [18] Özkan, A., Arıburun, B., & Kin-İşler, A. (2009). Amerikan Futbolu Oyuncularında Vücut Kompozisyonu, İzokinetik Bacak Kuvveti ve Anaerobik Performans Arasındaki İlişki. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 1(1), 47-52.
 • [19] Zorba, E., Özkan, A., Akyüz, M., Harmancı H., Taş, M., Şenel, Ö. (2010). Güreşçilerde bacak hacmi, bacak kütlesi, anaerobik performans ve bacak kuvveti arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, (1),84-96
 • [20] Özkan, A, Köklü Y, Akın M. Ersöz G. (2010). Dağcılarda Vücut Kompozisyonu, Bacak Hacmi Ve Bacak Kütlesinin Anaerobik Performansın Belirlenmesindeki Rolü. e-Journal of New World Sciences Academy. 5(1), 59-70.
 • [21] Aslan, C. S., Büyükdere, C., Köklü, Y., Özkan, A., & Özdemir, F. N. Ş. (2011). Elit altı sporcularda vücutkompozisyonu, anaerobik performans ve sırt kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası İnsanBilimleri Dergisi, 8, 1612-1628.
 • [22] Güder, F., Canbolat B., Gün, F., Makar, E. (2016). Taekwondocularda Kuvvet, Esneklik ve Alt-Üst Ekstremiteden Elde Edilen Bazı Değişkenler Arasindaki İlişkinin Belirlenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. 4 (Special Issue 1), 228-233.
 • [23] Taş, M., Sevim, O., Özkan., Akyüz, M., Akyüz, Ö., Uslu, S. (2013). Yıldız Basketbol Milli Takımında Yer Alan Kız Sporcuların Anaerobik Performans Ve Kuvvet Değerlerinin Belirlenmesinde ÇevreselÖlçümlerden Elde Edilen Bazı Değerlerin Rolü. International Journal Of Science Culture And Sport. 1(3), 14-23.
 • [24] Marangoz, I., & Bastürk, D. (2018). The Relationship among Somatotype Structures, Leg Volume, Leg Mass, Anaerobic Strength and Flexibility of Elite Male Athletes in Different Branches. Journal of Education and Training Studies, 6(7), 130-137.
 • [25] Baştürk, D., & Marangoz, I. (2018). The Effect of the Relationship among Leg Volume, Leg Mass andFlexibility on Success in University Student Elite Gymnasts. World Journal of Education, 8(4), 47-53.
 • [26] Marangoz, İ & Özbalcı Ü. (2017). “Sporcularda Bacak Hacmi ve Kütlesi Hesaplama Programı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran, s. 223-231.
 • [27] Mavi Var, S. , & Marangoz, I. (2018). The Relationship between Anaerobic Performance and Lower Extremity Volume and Mass in Female Athletes in Individual Sports and Team Sports. Journal of Education and Learning, 7(6), 178-183.
 • [28] Mavi Var, S. & Marangoz, I. (2018). Leg Volume and Mass Scales of Elite Male and Female Athletes in Some Olympic Sports. World Journal of Education, 8(4), 54-58.
 • [29] Revan, S., Arıkan, Ş., Balcı, Ş. S., Şahin, M., & Canbaz, M. (2018). Elit Tekvandocuların Sıkletlerine Göre Somatotiplerinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 10(1), 29-36.
 • [30] Özkoçak, V., Hınçal, S. H., Gültekin, T., & Bektaş, Y. (2018). Anthropometric and Somatotype Variables in Young Swimmers. In Hitit University Journal of Social Sciences Institute, Symposium of AAHA, Special Issue, Year (Vol. 11).
 • [31] Marangoz, I., & Mavi Var, S. (2018). The Comparison of Somatotype Structures in Students Studying at Different Departments of Physical Education. Journal of Education and Training Studies, 6(9), 108-112.
 • [32] Marangoz, I., & Mavi Var, S. (2018). The Relationship among Somatotype Structures, Body Compositions and Estimated Oxygen Capacities of Elite Male Handball Players. Asian Journal of Education and Training, 4(3), 216-219.
 • [33] Marangoz, I. (2018). The Determination of the Relationship between Somatotypes and Speed of Sub-Elite Athletes. Asian Journal of Education and Training, 4(3), 220-223.
 • [34] Marangoz, İ., Özbalcı, Ü. (2017). Somatotip Hesaplama Programı (SOMATOTÜRK), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s. 288-293
 • [35] Marangoz, İ (2017). “Sprinter olmayan dengeli mezomorfi kategorisindeki elit sporcuların sprinter olan sporcuların ivmelenme hızlarının karşılaştırılması” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim, s. 279-285.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 2 Sayı 2
Authors

Author: Dede BAŞTÜRK
Institution: AHI EVRAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Bibtex @review { besbid490615, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {51 - 58}, doi = {}, title = {Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAŞTÜRK, Dede} }
APA BAŞTÜRK, D . (2018). Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 51-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/490615
MLA BAŞTÜRK, D . "Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 51-58 <http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/490615>
Chicago BAŞTÜRK, D . "Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 51-58
RIS TY - JOUR T1 - Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi AU - Dede BAŞTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 58 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi %A Dede BAŞTÜRK %T Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD BAŞTÜRK, Dede . "Kinantropometrik Ölçümlerin Performans ile İlişkisinin İncelenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (September 2018): 51-58.