Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 313 - 329 2018-12-23

Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya

Emre DORMAN [1]

115 204

Bu makalede İslamofobyanın felsefi bir araç olarak nasıl işlevselleştirildiği açıklanmaya ve örneklendirilmeye çalışılacaktır. Günümüzde sadece Batı’da Müslüman azınlıkların yoğun olarak yaşadığı toplumlarda değil, Müslüman çoğunluklu ülkelerde de somut etkileri olan İslamofobya, çoğunlukla Müslüman bireylerle veya topluluklarla yaşanan olumsuz tecrübelerin bir sonucu gibi görülmektedir. Oysa İslamofobyanın küçümsenmeyecek bir siyasi ve felsefi arka planı bulunmaktadır. İslamofoblar, İslam’ı Hristiyanlık başta olmak üzere diğer dinlerden ve seküler düşünce okullarından aşağı bir düşünce sistemi gibi sunarak onu itibarsızlaştırmaya, bu düşünce ve inanç sitemini benimseyen Müslümanlara yöneltilen şiddeti bu şekilde mazur göstermeye çalışmaktadırlar. Makale bu eğilimi örneklendirerek İslamofobya tartışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir. 

İslamofobya, Oryantalizm, Yeni Ateizm, Sam Harris, Kelam, Din Felsefesi
  • Allen, Chris. Islamophobia. England: Ashgate, 2010. Anwar, Muhammad. “Issues, Policy and Practice”, Tahir Abbas. Muslim Britain: Communities Under Pressure. Londra: Zed Books, 2005.Aslan, Alice. Islamophobia in Australia. Sydney: Agora Press, 2009.Bakali, Naved. Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Racism through the Lived Experiences of Muslim Youth. Rotterdam: Sense Publishers, 2016.Bilgili, Alper, Bilim Ne Değildir? Yeni-Ateist Bilim Anlayışının Felsefi ve Sosyolojik Analizi, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017.Bilgili, Alper. “Beating the Turkish Hollow in the Struggle for Existence: Darwin, Social Darwinism and the Turks”, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 65, 2017.Canatan, Kadir. “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım”, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm. Ed. Kadir Canatan-Özcan Hıdır. 19-62. Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2005.Cardwell, Richard A. “Byron and the Orient: Appropriation or Speculation?”, Ed. Peter Cochran, Byron and Orientalism. New Castle: Cambridge Scholars Press, 2006.Chalabi, Mona. “Terror attacks by Muslims receive 357% more press attention, study finds”, 20.06.2018, https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/20/muslim-terror-attacks-press-coverage-study, Erişim Tarihi, 16.09.2018.Cousin, Bruno-Tommaso Vitale. “Italian Intellectuals and the Promotion of Islamophobia after 9/11”. Ed. George Morgan-Scott Poynting. Global Islamophobia: Muslims and Moral Panic in the West. Londra: Routledge, 2012.Eidelberg, Paul. “Islam:Anti-Civilization”. 27.12.2016, https://www.conservativenewsandviews.com/2016/12/27/clergy/islam-anti-civilization/, Erişim 10 Mayıs 2018Fine, Jonathan. Political Violence in Judaism, Christianity, and Islam: From Holy War to Modern Terror, New York: Rowman & Littlefield, 2015.Grosfoguel, Ramón-Eric Mielants. “The Long-Durée Entanglement Between Islamophobia and Racism in the Modern/Colonial Capitalist/Patriarchal World-System: An Introduction,” Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 5/1, (2006).Harris, Sam. İnancın Sonu. trc. Tunç Tuncay Bilgin, İstanbul: Kuzey Yayınları, 2014.Herranz, Alfonso Casani. “Spain”, Ed. Enes Bayraklı-Farid Hafez. 465-490. European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, 2016.Iqbal, Muzaffar. Science and Islam. Londra: Greenwood Press, 2007.İhsanoğlu, Ekmeleddin. “Introduction”, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, The Different Aspects of Islamic Culture: Culture and Learning in Islam. Paris, UNESCO Publishing, 2003.Jackson, Leonie B. Islamophobia in Britain: The Making of a Muslim Enemy. Huddersfield: Palgrave, 2018.Jackson, Roy. What is Islamic Philosophy?. Londra: Routledge, 2014.Kalın, İbrahim. Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş. İstanbul: İnsan Yayınları, 2016.Kalın, İbrahim-John L. Esposito. Bir Korku ve Nefret Söylemi Olarak İslamofobi. trc. İsmail Eriş. İstanbul: İnsan Yayınları, 2018.Kumrular, Özlem. İslam Korkusu: Kökenleri ve Türklerin Rolü. İstanbul: Doğan Kitap, 2012. Larsson, Göran-Simon Stjernholm, “Islamophobia in Sweden: Muslim Advocay and Hate-Crime Statistics”, Douglas Pratt-Rachel Woodlock, Fear of Muslims?: International Perspectives on Islamophobia. Switzerland: Springer, 2016.Lockman, Zachary. Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.Lumbard, Joseph E. B. “Introduction to the Revised Edition”, Joseph E. B. Lumbard, Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition. Indiana: World Wisdom, 2009.Lyons, Jonathan. Islam Through Western Eyes: From the Crusades to the War on Terrorism. New York: Columbia University Press, 2012.Mohamed, Yasien. “The Duties of the Teacher: Al-Isfahani’s Dharia as a Source of Inspiration for al-Ghazali’s Mizan al-Amal”, Ed. Georges Tamer, Islam and Rationality: The Impact of al-Ghazālī. Leiden: Brill, 2015.Neil, Bronwen. “The Earliest Greek Understandings of Islam: John of Damascus and Theophanes the Confessor”, d. Wendy Mayer-Bronwen Neil. Religious Conflict from Early Christianity to the Rise of Islam. Berlin: De Gruyter, 2013.Osborne, Samuel. “‘Violence more common’ in Bible than Quran, text analysis reveals”, 09.02.2016, https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/violence-more-common-in-bible-than-quran-text-analysis-reveals-a6863381.html, Erişim Tarihi: 22.09.2017. Paterson, Andrea C. Three Monotheistic Faiths Judaism, Christianity, Islam: An Analysis and Brief History, Bloomington: AuthorHouse, 2009. Phillips, Melanie, “Islamophobia is a fiction to shut down debate”, 7.5.2018, https://www.thetimes.co.uk/article/islamophobia-is-a-fiction-to-shut-down-debate-wwtzggnc7, Erişim Tarihi 10.11.2018.Ramberg, Ingrid. Islamophobia and Its Consequences on Young People, Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe. Budapeşte: 2004.Richardson, John E. (Mis)representing Islam: The Racism and Rhetoric of British Broadsheet Newspapers. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004.Shohat, Ella, Robert Stam. Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. New York: Routledge, 2014.Stevenson, Angus. Oxford Dictionary of English. Oxford: Oxford University Press, 2010. Taras, Raymond. Xenophobia and Islamophobia in Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.Taslaman, Caner. ‘Terör’ün ve ‘Cihad’ın Retoriği, İstanbul: İstanbul Yayınevi, 2014. Tibebu, Teshale. Hegel and the Third World: The Making of Eurocentrism in World History, New York: Syracuse University Press, 2011.Wilders, Geert, “Stop Denying the Obvious: Islam is a Problem”, 26 Eylül 2014, https://www.gatestoneinstitute.org/4733/stop-denying-the-obvious-islam-is-a-problem, Erişim Tarihi 03 Kasım 2018.Williams, Jennifer, “White American men are a bigger domestic terrorist threat than Muslim foreigners” 02.10.2017, https://www.vox.com/world/2017/10/2/16396612/las-vegas-mass-shooting-terrorism-islam, Erişim tarihi 07.06.2018. Younge, Gary, “Trump fears terrorists, but more Americans are shot dead by toddlers”, 08.02.2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/08/trump-muslim-terrorists-gun-violence-america-deaths, Erişim Tarihi 04.07.2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6248-0503
Author: Emre DORMAN
Institution: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 23, 2018

Bibtex @research article { beuifd484553, journal = {BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {2148-3728}, eissn = {2148-9750}, address = {Bulent Ecevit University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {313 - 329}, doi = {}, title = {Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya}, key = {cite}, author = {DORMAN, Emre} }
APA DORMAN, E . (2018). Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5 (2), 313-329. Retrieved from http://dergipark.org.tr/beuifd/issue/41452/484553
MLA DORMAN, E . "Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya". BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 5 (2018): 313-329 <http://dergipark.org.tr/beuifd/issue/41452/484553>
Chicago DORMAN, E . "Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya". BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 5 (2018): 313-329
RIS TY - JOUR T1 - Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya AU - Emre DORMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 329 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3728-2148-9750 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya %A Emre DORMAN %T Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya %D 2018 %J BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 2148-3728-2148-9750 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD DORMAN, Emre . "Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya". BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 5 / 2 (December 2018): 313-329.
AMA DORMAN E . Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2018; 5(2): 313-329.
Vancouver DORMAN E . Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2018; 5(2): 329-313.