Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 128 - 138 2018-11-10

Assessment of Sediment and Water Quality in Terms of Heavy Metals, In Lake Bafa
Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi

Mehmet Beyhan [1] , Fulya Algül [2]

72 217

Bu çalışmanın amacı, Bafa Gölü’nü tehdit eden kirleticilerden ağır metallerin su ve sediment ortamlarındaki mevcudiyetini araştırmak, gölün durumunu ağır metal kirlenmesi bakımından değerlendirerek göldeki ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çeşitli çözüm önerileri geliştirmektir. Bafa Gölü’nü kirletmesi muhtemel ağır metal türlerinin göl suyundaki konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla göl içinde seçilen 4 örnekleme noktasında yüzey ve tabandan 12 aylık su örnekleri alınmıştır. Ayrıca gölün giriş ve çıkış kanallarından da 12 ay boyunca su örnekleri alınarak göle giren ve gölden çıkan ağır metal miktarları tespit edilmiştir. Ağır metallerin sediment ortamındaki birikimini belirlemek için su örneklerinin alındığı istasyonlarda mevsimsel olarak 4 kere sediment örneklemesi yapılmıştır. Alınan su ve sediment örneklerinde kirliliğe neden olması beklenen ağır metal türleri, Al, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn olarak belirlenmiştir. Göle giren sularda, ağır metal konsantrasyonlarının gölden çıkış yapan sulardan daha fazla ağır metal içerdiği tespit edilmiş, aradaki farkın, gölde bulunan sediment ortamında tutulduğu ortaya konulmuştur. Bafa gölünü kirlilik bakımından en yüksek derecede etkileyen ağır metaller; Ni, Cd, Cr, Cu ve Fe olarak belirlenmiş olup, bunların özellikle bazı su ve sediment ortamlarındaki konsantrasyonları kabul edilen belirli kirlilik kriter seviyelerini aştığı belirlenmiştir.
 • Akın M., Akın G., 2007, Suyun önemi, Türkiye’de su potansiyeli, su havzaları ve su kirliliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, 47(2), 105-118.
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF), 2017. Büyük Menderes Havza Atlası Raporu http://d2hawiim0tjbd8.cloudfront.net/downloads/atlas_web_download.pdf.
 • Kahvecioğlu, Ö., Kartal G, Güven, A. ve Timur S, 2009. Metallerin Çevresel Etkileri-I, İTÜ, http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi136/d136_4753.pdf (Erişim Tarihi:12 Mart 2011)
 • Kanada Sediment Kalite Yönergesi, 1992. Kanada Çevre Bakanlığı Resmi Web Sitesi. Erişim Tarihi:13.03.2018https://www.ontario.ca/document/guidelines-identifying-assessing-and-managing-contaminated-sediments-ontario/ identification-and-assessment#section-1.
 • Manav, R., 2014. Bafa Gölü’nde (Milas-Muğla) bazı ağır metallerin ve doğal radyonüklidlerin askıdaki katı madde ve sediment örneklerinde araştırılması. Doktora tezi, T. C. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Anabilim Dalı, İzmir, 105, (2014).
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB), 2016, Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı 2016-2018, Ankara.
 • SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği), 2008. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri, Tablo 1, 26786 sayılı ve 13/2/2008 tarihli Resmî Gazete, Ankara.
 • Türkiye’nin Sulak Alanları, 2018. Resmi Web Sitesi, 2014-2016. http://www.turkiyesulakalanlari. com/portfolio/bafa-golu-aydin-mugla/ .
 • Topbaş, M., Brohi A., Karaman, M. 1998. Çevre kirliliğine sebep olan faktörler. Çevre Kirliliği. Çevre Bakanlığı Yayınları, pp.12-61, Ankara.
 • U.S. Geological Survey (USGS), 1999. The water cycle. Erişim Tarihi: 15.12.2016. https://water.usgs. gov/edu/watercycleturkish.html
 • Wang, L. F., Yang, L.Y., Kong, L. H., Li, S., Zhu, J. R., Wang, Y. Q. 2014. Spatial distribution, source identification and pollution assessment of metal content in the surface sediments of Nansi Lake, China. Journal of Geochemical Exploration, p.9, China.
 • Yılgör, S. 2012. Bafa Gölü Sedimanlarındaki Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • YSKY (Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği), 2016, 29797 sayı ve 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet Beyhan (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fulya Algül
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { bilgesci413824, journal = {Bilge International Journal of Science and Technology Research}, issn = {2651-401X}, eissn = {2651-4028}, address = {Kutbilge Akademisyenler Derneği}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {128 - 138}, doi = {10.30516/bilgesci.413824}, title = {Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Beyhan, Mehmet and Algül, Fulya} }
APA Beyhan, M , Algül, F . (2018). Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2 (2), 128-138. DOI: 10.30516/bilgesci.413824
MLA Beyhan, M , Algül, F . "Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi". Bilge International Journal of Science and Technology Research 2 (2018): 128-138 <http://dergipark.org.tr/bilgesci/issue/40293/413824>
Chicago Beyhan, M , Algül, F . "Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi". Bilge International Journal of Science and Technology Research 2 (2018): 128-138
RIS TY - JOUR T1 - Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi AU - Mehmet Beyhan , Fulya Algül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30516/bilgesci.413824 DO - 10.30516/bilgesci.413824 T2 - Bilge International Journal of Science and Technology Research JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 138 VL - 2 IS - 2 SN - 2651-401X-2651-4028 M3 - doi: 10.30516/bilgesci.413824 UR - https://doi.org/10.30516/bilgesci.413824 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilge International Journal of Science and Technology Research Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi %A Mehmet Beyhan , Fulya Algül %T Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Bilge International Journal of Science and Technology Research %P 2651-401X-2651-4028 %V 2 %N 2 %R doi: 10.30516/bilgesci.413824 %U 10.30516/bilgesci.413824
ISNAD Beyhan, Mehmet , Algül, Fulya . "Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi". Bilge International Journal of Science and Technology Research 2 / 2 (November 2018): 128-138. https://doi.org/10.30516/bilgesci.413824