Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 87 - 107 2018-12-30

POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM

Musa Balcı [1]

43 137

 Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde hikâyelerin anlatıldığı beyitler arasında poetik manada hikâye, tasvir etme, söz söyleme, söz karşısında anlatıcı ve dinleyicinin tavrı gibi konularda da çok sayıda beyit yer almaktadır. Hikâye etmeye dair kuramsal bir bakış açısı ifade eden bu beyitler, hem bugünün okuyucuları hem de hikâye yazarları için güzel nükteler barındırmaktadır.

Mesnevî’de Kelîle ve Dimne’nin kaynak gösterilmesi, anlatıcının halet-i ruhiyesinin değişme durumu, geçmişe ait hikâyelerin nakledilme amacı, hayatın iyi ve kötü taraflarının bir arada anlatılması, hikâye karşısında dinleyicinin tavrı, sözü uzatmamaya özen gösterme, dinleyici ve okuyucuların bireysel farklılıklarını dikkate alma gibi birçok konuda Mevlânâ kendine özgü yaklaşımlar ortaya koymaktadır.

Mevlânâ, Poetika, Hikâye, Söz, Mesnevî
  • Devletşah, Şair Tezkireleri, Çev. Necati Lugal, Pinhan Yayınları, İstanbul 2011. Fromm, Erich, “Önsöz”, Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş, A. Reza Arasteh, Çev.: Bekir Demirkol, İbrahim Özdemir, Kitabiyat Yay., Ankara 2000.Gölpınarlı, Abdulbâki, Mesnevî ve Şerhi, I-VI, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.Karaismailoğlu, Adnan, “Kelîle ve Dimne”, DİA, c. 25, İstanbul 2002.Karakoç, Sezai, Mevlânâ, Diriliş Yayınları, İstanbul 2000.Meriç, Cemil, Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Yayınları, İstanbul 1998.Mevlânâ, Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Mesnevî-yi Ma‘nevî, Haz.: Mehdî Âzeryezdî (Hürremşâhî), Tahran 1386 hş.Müşerref, Meryem, Costârhâyî Der Edebiyât-i Talîmî-yi Îrân, Tahran 1389 hş.Nesterova, Svitlana, Mesnevî’de Örtülü Anlamlar, İnsan Yayınları, İstanbul 2012.Ögke, Ahmet, “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek) Metaforu”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 2007, sayı: 18, ss. 19-41.Schimmel, Annemarie, Ben Rüzgârım Sen Ateş, Çev.: Senail Özkan, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999.Schimmel, Annemarie, Şark Kedisi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2009.Şahinoğlu, M. Nazif, “Attâr, Feridüddin”, DİA, c. IV, İstanbul 1991.Şahinoğlu, M. Nazif, “Mesnevî”, M. Nazif Şahinoğlu, Makaleler ve Hatıralar, Haz. Hasan Çiftçi, Mehmet Atalay, Beyan Yayınları, İstanbul 2017. Zerrînkûb, Abdulhuseyn, Nakd-i Edebî, I, Tahran 1361 hş.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9695-6506
Author: Musa Balcı (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { birtop478557, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {87 - 107}, doi = {10.20493/birtop.478557}, title = {POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM}, key = {cite}, author = {Balcı, Musa} }
APA Balcı, M . (2018). POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 87-107. DOI: 10.20493/birtop.478557
MLA Balcı, M . "POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 87-107 <http://dergipark.org.tr/birtop/issue/41900/478557>
Chicago Balcı, M . "POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 87-107
RIS TY - JOUR T1 - POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM AU - Musa Balcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20493/birtop.478557 DO - 10.20493/birtop.478557 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 107 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.478557 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.478557 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM %A Musa Balcı %T POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM %D 2018 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 8 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.478557 %U 10.20493/birtop.478557
ISNAD Balcı, Musa . "POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (December 2019): 87-107. https://doi.org/10.20493/birtop.478557
AMA Balcı M . POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 87-107.
Vancouver Balcı M . POETİK BİR TAVIR OLARAK MESNEVÎ’DE ANLATIM. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 107-87.