Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak çalışmalara da açıktır.

Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ile ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir.

Birey ve Toplum Dergisi SOBİAD, ACARİNDEX ve İSNAD tarafından taranmaktadır.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |
Kapak Resmi


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak çalışmalara da açıktır.

Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ile ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir.

Birey ve Toplum Dergisi SOBİAD, ACARİNDEX ve İSNAD tarafından taranmaktadır.

Cilt 10 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. İSLÂM TOPLUMUNUN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ SAĞLAMA MERKEZLERİ OLARAK CÂMİ VE MESCİDLER
  Sayfalar 5 - 31
  Mehmet KUBAT
 2. YENİ MEDYANIN FARKLI KULLANIM PRATİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI
  Sayfalar 33 - 50
  Aslı ÖZTÜRK TERZİ
 3. BAĞIMSIZ AFGANİSTAN’IN MODERNLEŞMESİ HUSUSUNDA TÜRKİYE’DEN AFGANİSTAN’A GÖNDERİLEN UZMANLAR
  Sayfalar 51 - 86
  Bülent YAŞAR
 4. VARLIK VE BİLGİNİN KORELASYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 87 - 102
  Emin ÇELEBİ, Mehmet ÖNAL
 5. ÜNİVERSİTEYİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN PANDEMİ KAYNAKLI UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN HAZIRBULUNUŞLUKLARI VE GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 103 - 135
  Yasemin KUZU
 6. DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLERLE CAM TAVAN SENDROMU
  Sayfalar 137 - 154
  Neslihan DERİN
 7. PSİKOLOJİK BECERİ (MENTAL) ANTRENMANINDA ETİK DEĞERLER*
  Sayfalar 155 - 176
  Ersin AFACAN, İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK, Gokhan COBANOGLU, Seyhan HASIRCI
 8. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNAMELERİNE GÖRE BURDUR VİLAYETİNİN COĞRAFİ, İDARİ VE SOSYAL YAPISI (1925-1929)
  Sayfalar 177 - 207
  Mustafa Ali UYSAL
 9. EĞİTİMİN DIŞ POLİTİKADA YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KULLANILMASI ÖRNEĞİ: AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRGÜTÜ
  Sayfalar 209 - 238
  Erdal AÇIKSES, Ömer AĞIR
 10. PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YANSIMASI
  Sayfalar 239 - 271
  Okan KUZU
 11. EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN
  Sayfalar 273 - 278
  Mehmet Barış YILMAZ, Mehmet BABACAN
 12. ALBERT CAMUS’NUN VEBA ROMANINI PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDE YENİDEN OKUMAK
  Sayfalar 279 - 294
  Abdullah DURAKOĞLU, Hamit COŞKUN
 13. OSMANLILARDA ŞİİR
  Sayfalar 295 - 302
  Handan BELLİ