Amaç ve Kapsam

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergide yayınlanan çalışmalardan herhangi bir ücret alınmaz. Birey ve Toplum dergisi SOBİAD, ACARİNDEX ve İSNAD tarafından taranmaktadır.Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak diğer alanlardan katkılara da açıktır. Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ve ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir. Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Makaleler öncelikle editörün kontrolünden geçerek yayın kurulunda değerlendirilir.  Dergiye gönderilen yazıların yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Editör , gönderilen çalışmaları doğrudan doğruya reddedebilir. Yazı çift körleme yöntemiyle iki hakeme gönderilir. Yazılarda, çift körleme sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkartılarak  ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara çalışmanın hangi hakemlere gönderildiğiyle ilgili bilgi verilmez. Değerlendirmenin birisi olumsuz olduğu takdirde üçüncü hakeme gönderilir. Yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editör grubu tarafından yazarlara iletilir. Yazıların nihai yayım kararını yayın kurulu verir.

Derginin diğer bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editör grubu tarafından değerlendirilmektedir.Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.