Dergi Kurulları

EDİTÖR KURULU | EDITORIAL BOARD

Baş Editör

Osman KARACAN, İnönü Üniversitesi,
ORCID ID: 0000-0001-8250-1981

Editör Yardımcısı

ismail TORAMAN, İnönü Üniversitesi,
ORCID ID: 0000-0001-9850-364X

Emine Yiğit, Mardin Artuklu Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-3907-6673


Alan Editörü

Tuba Nur UMUT, Ankara Üniversitesi,

ORCID ID: 0000-0003-0201-6228

İbrahim YETİŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

ORCID ID: 0000-0002-4609-9734

Nesibe KANTAR, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,

ORCID ID: 0000- 0003-3179-2314

Mehmet DEMİRHAN, Çukurova Üniversitesi,

ORCID ID:  0000-0003-3053-8875

Bülent YAŞAR, İnönü Üniversitesi,

ORCID ID: 0000-0002-8990-4991
ingilizce Dil Editörü

Meryem TORAMAN, MEB
ORCID ID: 0009-0001-2994-9872

Yazım ve Dil Editörü

Mustafa Yunus GÜMÜŞ,
ORCID ID: 0000-0003-2432-2955

Yayın Kurulu

Emin ÇELEBİ (Dr., İnönü Üniversitesi),

Mustafa ARSLAN (Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi),

Ebru Burcu YILMAZ (Dr., İnönü Üniversitesi),

Mehmet SAĞLAM (Dr., İnönü Üniversitesi),

Gökhan TUNCEL (Dr., İnönü Üniversitesi),

Oğuzhan GÖKTOLGA (Dr., İnönü Üniversitesi),

Musa ÖZTÜRK (Dr., Yıldırım Beyazit Üniversitesi),

Tuba Nur UMUT (Dr., Ankara Üniversitesi),

Nesibe KANTAR (Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi),

Osman KARACAN (Dr., İnönü Üniversitesi),

Necati ÇOBANOĞLU (Dr., İnönü Üniversitesi),

İbrahim YETİŞ (Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi),

Zekeriyya AKDAĞ (Dr., İnönü Üniversitesi)Danışma / Hakem Kurulu

Emin ÇELEBİ (Dr., İnönü Üniversitesi)

Mustafa ARSLAN (Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Mustafa ÇEVİK (Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Ebru Burcu YILMAZ (Dr., İnönü Üniversitesi)

Oğuzhan GÖKTOLGA (Dr., İnönü Üniversitesi)

Musa ÖZTÜRK (Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Yılmaz DEMİRHAN (Dr. Dicle Üniversitesi)

Osman KARACAN (Dr. İnönü Üniversitesi)

Mohsen HABİBİ (Dr., Allame Tabatabai Üniversitesi)

Jamal Al SHALABİ (Dr., Hashemite-University-Zarqa)

Ayman HAYAJNEH (Dr., Yarmouk University)

Masood Nawaz KALYAR (Dr., GC University Faisalabad)

Saed ENVARİ-ALLAME (Dr., Tabatabai Üniversitesi)

Saim KAYADİBİ (Dr., International Islamic University Malaysia)

Ahmet KARADAĞ (Dr., İnönü Üniversitesi)

Tuba Nur UMUT, (Dr., Ankara Üniversitesi)

Mehmet ÖNAL (Dr., İnönü Üniversitesi)

Hasan ÇİÇEK (Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

İbrahim YETİŞ (Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Nesibe KANTAR (Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Gökhan TUNCEL (Dr., İnönü Üniversitesi)

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.