İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Öğr. Üyesi Osman Karacan
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
osman.karacan@inonu.edu.tr
05362698698

Alan Editörü

Dr. Tuba Nur Umut
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
tndonmez@ankara.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Abdulkadir İnce
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
abdulkadir.ince@inonu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Enes Bilgin
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
enessbilginn@gmail.com

Alan Editörü

Dr. İbrahim Yetiş
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ibrahimyetis@mu.edu.tr
05465641425

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.