Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 423 - 432 2018-12-28

Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi

Sertaç DÜNDAR [1] , Niyazi BİLİM [2] , Atiye BİLİM [3]

72 624

Madencilik sektörü dünyada kişi başına iş kazası oranlarının en büyük olduğu sektörlerden birisidir. Ülkemizdeki durumda da dünyadaki ile örtüşmektedir. Çünkü madencilik sektörü doğası gereği en riskli iş kollarından bir tanesidir. Bu nedenle, bu sektörde çalışanlar daha dikkatli olmak zorundadır. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının madenlerde azaltılmasına yönelik son yıllarda devletin ve işverenlerin gerçekleştirdiği önemli ve umut verici olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle maden işyerleri için ek önlem paketleri getirilmiş ve güvenlik kültürünün oturtulması yönünde çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu çalışmada, madencilik sektöründe 2012-2016 yıllarında (son beş yıl) meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ana ve alt sektörler ile birlikte ayrıntılı analiz edilmiştir. İş kazası analizlerinde önemli bir gösterge olan kaza olabilirlik oranı, maden sektöründeki ana ve alt sektörlerle birlikte belirlenerek değerlendirilmiştir. Maden sektörünün iş güvenliği açısından durumu diğer bazı sektörler ile karşılaştırılarak yorumlar yapılmıştır. Sonuçta; iş kazalarında az da olsa bir azalma eğilimine girildiği görülmekte olup, bunun daha yüksek bir düşüş eğilimine girebilmesi için yapılması gerekenler noktasında bazı önerilerde bulunulmuştur.

İş kazası, maden kazası, iş güvenliği, meslek hastalığı
 • 1. Bilim N., Dursun A.E., Bilim A., Maden ekipmanlarına bağlı iş kazalarının genel değerlendirmesi ve çözüm önerileri, Türkiye 5. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, Eskişehir-Türkiye, 1-12, 1-2 Ekim, 2015.
 • 2. Civelekler E., Bir manyezit işletmesinde hata türü ve etkileri analizi yöntemi ile iş sağlığı ve güvenliği risk analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2012.
 • 3. Uyanık, T. 2010. Mining Industry in Turkey. IGEME. Export Promotion Center of Turkey, 8p
 • 4. Mobbs, P.M. 2012. The Mineral Industry of Turkey. USGS Science for Changing World. 2012 Minerals Yearbook, 14p.
 • 5. Bilim N., Kömür Madenlerinde Meydana Gelen İş Kazalarının İstatistiksel Değerlendirilmesi, Madencilik Türkiye, 6 (44), 78-82, 2015.
 • 6. Mahdevari S., Shahriar K., Esfahanipour A., Human health and safety risks management in underground coal mines using fuzzy TOPSIS, Science of the Total Environment. 488-489, 85-99, 2014.
 • 7. Khanzode VV., Maiti J., Ray PK., A methodology for evaluation and monitoring of recurring hazards in underground coal mining, Safety Science, 49 (8-9), 1172–1179, 2011.8. SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistik yıllıkları. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari. Yayınlanma tarihi 2016 Erişim tarihi Şubat 16, 2018.
 • 9. Bayraktar B., Uyguçgil H., Konuk A., Türkiye madencilik sektöründe iş kazalarının istatiksel analizi, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana-Türkiye, 147-160, 2-3 Kasım, 2017.
 • 10. Arıtan A.E., Ataman, M., Kaza Oranları Hesaplamalarıyla İş Kazası Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1), 239-246, 2017.
 • 11. Ceylan H., Analysis of Occupational Accidents According to The Sectors in Turkey, Gazi University Journal of Science. 25 (4), 909-918, 2012.
 • 12. ILO, Safety and health at work. http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.html. Yayın tarihi 2018 Erişim Tarihi Şubat 18, 2018.
 • 13. SGK, 2018. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistik yıllıkları. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari Yayınlanma tarihi 2018 Erişim tarihi Şubat 16, 2018.
 • 14. Erginel N., Toptancı Ş., İş kazası verilerinin olasılık dağılımları ile modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (ÖS: Ergonomi2016), 201-212, 2017.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Sertaç DÜNDAR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Niyazi BİLİM
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Author: Atiye BİLİM
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { bitlisfen435729, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {423 - 432}, doi = {10.17798/bitlisfen.435729}, title = {Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi}, key = {cite}, author = {DÜNDAR, Sertaç and BİLİM, Niyazi and BİLİM, Atiye} }
APA DÜNDAR, S , BİLİM, N , BİLİM, A . (2018). Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (2), 423-432. DOI: 10.17798/bitlisfen.435729
MLA DÜNDAR, S , BİLİM, N , BİLİM, A . "Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018): 423-432 <http://dergipark.org.tr/bitlisfen/issue/41777/435729>
Chicago DÜNDAR, S , BİLİM, N , BİLİM, A . "Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018): 423-432
RIS TY - JOUR T1 - Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi AU - Sertaç DÜNDAR , Niyazi BİLİM , Atiye BİLİM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.435729 DO - 10.17798/bitlisfen.435729 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 432 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.435729 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.435729 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi %A Sertaç DÜNDAR , Niyazi BİLİM , Atiye BİLİM %T Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.435729 %U 10.17798/bitlisfen.435729
ISNAD DÜNDAR, Sertaç , BİLİM, Niyazi , BİLİM, Atiye . "Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 / 2 (December 2018): 423-432. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.435729