Year 2016, Volume 5, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-06-15

Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

Sema SARI [1] , Samet GÜRSOY [2] , Mehmet ÖZMEN [3]

969 1301

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin satın alma kararlarına etki eden unsurlar ve durumlar ile satın alma davranışlarında farklılıklar olmuştur. Özellikle internet, tüketicilerin satın alma davranışlarında köklü değişikliklere sebep olmuştur. Pazarlamacılar, işletmeler, araştırmacılar ve diğer çıkar grupları için bu farklılaşan satın alma davranışlarını tespit etmek ve anlamak önem arz etmektedir. Çevrim içi alışveriş ve araştırma yapanların büyük çoğunluğunu Y kuşağı mensuplarının oluşturduğu görülmektedir. Bu yüzden bu kuşağın satın alma davranışlarını anlamak ve bunlara yönelik pazarlama stratejileri oluşturmak işletmeler için bir gerekliliktir.

Bu çalışmada Y kuşağının çevrim içi alışverişle ilgili satın alma davranışlarında genel olarak çevrim içi alışverişe karşı olumlu baktıkları, bununla birlikte çevrim içi alışverişi riskli bulmalarına rağmen satın almaktan fazla kaçınmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca Y kuşağı erkeklerinin, aynı kuşağın kadınlarına göre çevrim içi alışverişe genel olarak daha olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Bu araştırmanın işletmelerin Y kuşağının satın alma davranışlarını anlamasına ve onlara yönelik uygun pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olacağı ve Y kuşağının satın alma davranışlarını araştıran araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.

 • Başgöze, Pınar ve Bayar, Nalan A. (2015). “Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kuşaklar Arası Farklılaşmalar Üzerine Bir Çalışma”, Sosyoekonomi, Vol. 23(24), ss.118-130.
 • Bayraktaroğlu, Hakan ve Gürsoy, Samet (2014). “Marka Yönetiminde İnovasyonun Önemi Üzerine Bir Çalışma: Motorola Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:4, ss.191-200.
 • Bozorg, Seyedeh Hoda Vaziri (2011), The Rıse Of Glocal Generatıon Y: How Its Personality And Psychologıcal Contract Is Affected By Global Forces And Local Context, Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master Of Science In Human Resource Management, The University Of Texas At Arlington.
 • Crumpacker, Martha and Crumpacker, Jill M. (2007). “Succession Planning and Generational Stereotypes: Should HR Consider Age-Based Values and Attitudes a Relevant Factor or a Passing Fad?”, Public Personnel Management, Volume 36 No. 4 Winter 2007, ss.349-369.
 • Dai, Bo, Forsythe, Sandra and Kwon, Wi-Suk (2014), “The Impact Of Online Shopping Experience On Risk Perceptions And Online Purchase Intentions: Does Product Category Matter?”, Journal of Electronic Commerce Research, Vol: 15, No: 1, ss.13-24.
 • Denger, Errol (2006), Transforming The Shopping Experience with Web 2.0, IBM.
 • Dennis Charles, Morgan Alesia, Wright Len Tiu and Jayawardhena Chanaka (2010), “The İnfluence Of Social E-Shopping İn Enhancing Young Women’s Online Shopping Behavior”, Journal Of Customer Behaviour, 9(2), ss.151-174.
 • Engelman, Elizabeth (2009), Generation Y vs. Baby boomers: How Workplace Commitment Levels Affect Recruitment and Retention of Generaiıon Y Within Corporate America, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
 • Eren, Kenan (2009), İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Honigman, Brian (2013), “How Millennians are Shopping: 20 Interesting Statistics & Figures”, https://medium.com/brian-honigman/how-millennials-are-shopping-20-interesting-statistics-figures-c76fb1231fbb#.4vwzqn6um (Erişim Tarihi: 31.01.2016).
 • Horrigan, J. B.(2008), “Online Shopping: Convenient But Risky”, available at http://www.pewinternet.org/2008/02/13/online-shopping/ (Erişim Tarihi: 31.01.2016).
 • Kalaycı, Şeref (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Asil Yayınları, Ankara.
 • Lancman, M. Leanne and Brett, Deborah (2013), Generation Y: Shopping and Entertainment in The Digital Age, Urban Land Institue, Washington, America.
 • Next Generation Car Buyer Study (2013), https://www.autonews.com, (Erişim Tarihi: 02.02.2016).
 • Noble, Stephanie M., Haytko, Diana L. and Phillips, Joanna (2009), “What drives college-age Generation Y consumers?”, Journal of Business Research, 62, (617–628).
 • Patrick, Angela B. (2013), Generation Y College Students: Workplace Motivation Attitudes, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
 • San, Lim Ying, Omar, Azizah, Thurasamy, Ramayah (2015), “Online Purchase: A Study of Generation Y in Malaysia”, International Journal of Business and Management; Vol. 10, No. 6, ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119, ss.1-7.
 • Sarı, Sema, Çetinkaya, Bozkurt, Özlem ve Kalkan, Adnan (2015), “Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi”, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 8-9-10 Ekim, Baskı 1, Cilt 1, ss.883-897.
 • Sarıtaş, Ahmet and Aydın, Elif Esra (2015) “Elections and Social Media: An Overview”, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, January-March, 6(1), ss. 59-72.
 • Solon, Micah (2014), “2015 Is The Year Of The Millennial Customer: 5 Key Traits These 80 Million Consumers Share”, Forbes, www.forbes.com, (Erişim Tarihi:02.02.2016).
 • Sullivan, Pauline and Heitmeyer, j. (2008), “Looking at Gen Y Shopping Preferences and Intentions: Exploring The Role of Experience and Apparel Involvement”, International Journal of Consumer Studies.- Oxford [u.a.] : Blackwell Science, ISSN 1470-6423, ZDB-ID 20451891. - Vol. 32, 3, ss.285-295.
 • Tutgun Ünal, Aylin (2013). “Nesiller Ayrılıyor: X, Y Ve Z Nesilleri”, Açık Bilim, http://www.acikbilim.com/2013/09/dosyalar/nesiller-ayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html, 4 Eylül 2013, (Erişim Tarihi: 30.01.2016).
 • Valentine, Dawn B. and Powers, Thomas L. (2013) "Online Product Search And Purchase Behavior Of Generation Y", Atlantic Marketing Journal, Vol: 2, Iss: 1, Article 6, ss.76-91.
 • Ware, Christina V. (2013), Generation X and Generation Y in The Workplace: A Study Comparing Work Values of Generqation X and Generation Y, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Sema SARI

Author: Samet GÜRSOY

Author: Mehmet ÖZMEN

Bibtex @ { bitlissos258073, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {SARI, Sema and GÜRSOY, Samet and ÖZMEN, Mehmet} }
APA SARI, S , GÜRSOY, S , ÖZMEN, M . (2016). Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/24348/258073
MLA SARI, S , GÜRSOY, S , ÖZMEN, M . "Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/24348/258073>
Chicago SARI, S , GÜRSOY, S , ÖZMEN, M . "Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AU - Sema SARI , Samet GÜRSOY , Mehmet ÖZMEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI %A Sema SARI , Samet GÜRSOY , Mehmet ÖZMEN %T Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD SARI, Sema , GÜRSOY, Samet , ÖZMEN, Mehmet . "Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (June 2016): 0-0.