Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |


BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

5. 2019 Aralık sayısından itibaren bir sayıda aynı yazara ait iki makale yayımlanmayacaktır. Ayrıca dergimizde çalışması yayımlanan yazar(lar)ın dergimize tekrar yayın yapabilmesi için en az bir sayı beklemesi gerekmektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi


BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

5. 2019 Aralık sayısından itibaren bir sayıda aynı yazara ait iki makale yayımlanmayacaktır. Ayrıca dergimizde çalışması yayımlanan yazar(lar)ın dergimize tekrar yayın yapabilmesi için en az bir sayı beklemesi gerekmektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Cilt 8 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Türkiye-OECD Ülkelerine Ait Bütçe Göstergelerinin TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 366 - 384
  Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ , Ayşe ATILGAN YAŞA
 2. Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi
  Sayfalar 385 - 405
  Ethem ESEN , Kemal YILDIRIM
 3. Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği
  Sayfalar 406 - 418
  Seyit TAŞER
 4. Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 419 - 439
  Mehmet Can DEMİRTAŞ
 5. The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept
  Sayfalar 440 - 458
  Hacı Mustafa PAKSOY , Belkıs Dilek ÖZBEZEK , Erhan KILINÇ
 6. Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi
  Sayfalar 459 - 489
  Hatice ÖZDİL
 7. Gürcü Halk İnanışları Üzerine Bir Karşılaştırma (Tiflis - Samsun Örneği)
  Sayfalar 490 - 512
  Bekir ŞİŞMAN , Elene KİPSHİDZE
 8. Çok Partili Hayat Döneminde CHP’nin Muş İli Örgütlenmesi ve Faaliyetleri
  Sayfalar 513 - 537
  Nevzat ERDOGAN
 9. Aile Sorunlarının Ortaya Çıkmasında Ebeveyn Müdahalelerinin Etkisi
  Sayfalar 538 - 557
  Zahir KIZMAZ , Semra ALTUĞ
 10. Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 621 - 630
  Rıfat BİLGİN , Hülya DİĞER
 11. Nedensellik İlkesi Bağlamında Sünnetullahı Anlamak
  Sayfalar 558 - 570
  Musa TURŞAK
 12. Âyetlerde Geçen Esmâ-i Hüsnânın Fıkhî ve İtikadî Hükümlere/Meselelere Kaynaklık Etmesi
  Sayfalar 571 - 571
  Mehmet ALTIN
 13. Türkiye’de Takrîbü’l-Mezâhib Alanında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 605 - 620
  Ramazan TARİK
 14. Tezhip ve Tezhip’te Kullanılan Motif ve Teknikler
  Sayfalar 592 - 604
  Edip YILMAZ , Rumeysa ŞİMŞEK
 15. Beşinci Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu “Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar” Değerlendirmesi
  Sayfalar 631 - 640
  Ayşe TOKAY , Mehmet YOLCU