Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |   1847518476     

DUYURULAR


TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN YAZARIN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA 1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

                                                                                                                                          Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi   1847518476     

DUYURULAR


TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN YAZARIN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA 1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

                                                                                                                                          Cilt 9 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. İdris-i Bitlisî’nin Farsça Manzum Kırk Hadisi
  Sayfalar 151 - 162
  Çetin KASKA
 2. 10. ve 11. Asırda Kuzey-Batı İran’da Etkili Olmuş Bir İslam Hanedanı: Hasanveyhler (956-1048)
  Sayfalar 163 - 169
  İbrahim GÜNEŞ
 3. Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Taş Figürler
  Sayfalar 170 - 186
  Sahure YARİŞ
 4. Reichspost Gazetesi Penceresinden Çanakkale Cephesi Haber ve Yorumları: 18 Mart Öncesi Gelişmeler
  Sayfalar 187 - 203
  Erdem KARACA
 5. Müzelerde Markalaşma ve Kurumsal Kimlik
  Sayfalar 204 - 216
  Yaşar ÖZRİLİ
 6. Kurgan ve Çadır Mimarisinden Güroymak Karanday Ağa (Kalender Baba) Kümbetine
  Sayfalar 217 - 224
  Özgür ÇETİNTAŞ
 7. Fizikten Metafiziğe Aşk: Feqe ile Sinem
  Sayfalar 225 - 231
  Hasan ÇİÇEK
 8. Görsel Algı Bağlamında Mekan Tasarım Bileşenlerinin İncelenmesi- Adana Arkeoloji Müzesi
  Sayfalar 232 - 244
  Özlem USLU, Gamze YALÇİN
 9. Persuasion Capacity of Public Administration in Disasters
  Sayfalar 245 - 263
  Zerrin TOPRAK KARAMAN
 10. Cezaevlerindeki İntihar Davranışlarında Bir Risk Faktörü Olarak Madde ve Alkol Bağımlılığı
  Sayfalar 264 - 271
  Mehmet Murat AKIN
 11. Ebeveynlik Nöbetinden Evlat Nöbetine: Diyarbakır Anneleri Üzerine Sosyolojik Gözlemler
  Sayfalar 272 - 286
  Adem PALABIYIK
 12. Türkiye'de Merkez Sağ Parti İktidarlarının Toplumsal Hareketlere Yaklaşımı
  Sayfalar 287 - 300
  Canan KATILMIŞ
 13. Ayasofya’nın Tekrar Camiye Dönüştürülmesi Meselesi ve Fetih Kutlamaları (1950-1970)
  Sayfalar 301 - 307
  Ahmet İŞLER
 14. Covid-19 Pandemisinin Girişimcilik Yazınına Yansıması
  Sayfalar 308 - 321
  Oytun SEZGİN
 15. Döviz Kuru Sanayi Üretimi ve Ekonomik Güven Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 322 - 330
  İbrahim AYTEKİN
 16. Gelir Dağılımı Eşitsizlikleriyle Mücadelede Vergilerin Rolü
  Sayfalar 331 - 340
  Özgür KIZILTOPRAK
 17. Türkiye’nin Gümrük Prosedür Uygulamaları ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 341 - 345
  Ahu COŞKUN ÖZER
 18. Tevbe Sûresi 5. Âyeti Bağlamında Müşriklerle İlişkiler
  Sayfalar 346 - 352
  Haşim ÖZDAŞ
 19. Mevlevî Şeyhi Mithat Bahârî Beytur'un Dil Devrimi Hakkında Gizli Kalmış Hicviyesi
  Sayfalar 353 - 360
  Harun DİKKAYA
 20. Alusi’nin Muhiddin İbn Arabi’ye Ait Bazı Görüşlerinin Tahlili
  Sayfalar 361 - 374
  Mehmet YOLCU, Ayşe TOKAY, Mehmet Ali ULAŞ
 21. Bitlis’teki Hristiyan Dini Yapılara Bir Örnek (Adilcevaz Mucizeler “Ardzgue Sk’ants’elegorgivank” Manastırı)
  Sayfalar 375 - 401
  İlter İGİT, Mehmet KULAZ
 22. Kültürel Bağlamda Hasta Güvenliği Problemine İlişkin Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 402 - 411
  Rıfat BİLGİN, Hülya DİĞER
 23. Aile Hekimliği Uygulamasının Tercih Edilmeme Sebepleri: Şanlıurfa İli Örneği
  Sayfalar 412 - 419
  Mehmet Veysi KAYA, Mustafa ORHAN, Burak SAYAR
 24. Zu’n-Nûn Eyyûb’un Darağacı İsimli Öyküsü
  Sayfalar 420 - 423
  İsmail EKİNCİ