Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR

Turkey
aozdemir@beu.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdem KARACA

Turkey
ekaraca@beu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KIZILTAŞ

Turkey
sahinkiziltas@gmail.com
Konular: Yabancı Dil Eğitimi,Filoloji,İngiliz Dili ve Edebiyatı,Karşılaştırmalı Edebiyat,Dilbilimi
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Veysel ERAT

Turkey
veyselerat@hotmail.com
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZDİL

Turkey
ozdilhatice85@gmail.com
Konular: Filoloji,Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ