Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR

Turkey
aozdemir@beu.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Veysel ERAT

Turkey
veyselerat@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0735-5432
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. Erdem KARACA

Turkey
ekaraca@beu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3075-3989
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi