Amaç ve Kapsam

Dergimiz sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olan ve alana yenilik getiren çalışmalarla bilime katkı sunmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Dergimizde, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Tarih, Edebiyat, İlahiyat, Güzel Sanatlar ve diğer sosyal bilimler alanına giren özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, deneme, kitap tanıtma-eleştirisi, kongre-sempozyum haberleri yayımlanır.

Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır.
Derginin yayım dili Türkçedir. Ancak İngilizce ve Arapça makaleler de yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.
Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, dergi sistemine yüklenmelidir.

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload