Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 988 - 999 2018-12-21

Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer

İlter İGİT [1] , Nasır GÖGTAŞ [2]

69 169

Doğu Anadolu’nun sarp ve dağlık coğrafyasında M.Ö 9-6. yy’larda kendine özgü bir kültür kurarak yaşamlarını idame ettirmiş Urartular başta imar faaliyetleri olmak üzere hemen hemen her alanda özgün maddi eserler ortaya koymuşlardır. Günümüze ulaşabilmiş bu eserlerin önemli bir bölümünü ise hiç şüphesiz Urartulara ‘maden ustası’ ününü kazandıran madeni eserler oluşturur. Hüküm sürdükleri topraklarda bakır, gümüş ve demir gibi zengin maden kaynaklarının bulunması ve etkileşim kurdukları yakın komşularındaki başarılı maden işçiliği gibi önemli bazı faktörler Urartuların; günlük kullanım eşyalarından, takı, süs ve savaş araç gereçlerine kadar her alanda eşsiz sanat ürünleri sunmalarında etkili olmuştur. Bu ürünler arasında yer alan, günümüzde çeşitli müzeler ile özel koleksiyonlarda sergilenen kemerler gerek işçilik gerekse sanatsal özellikleriyle Urartu sanatında özel bir yere sahiptir.

Bu makalenin konusunu, Ahlat Müzesi’nde bulunan Urartu Dönemine ait üç adet bronz kemer oluşturmaktadır. Eserler müzeye satın alma yoluyla ulaştırıldığından buluntuların tam olarak yerlerinden ya da arkeolojik tabakalarından bahsedebilmek mümkün değildir. Bu nedenle de çalışmanın asıl amacı; söz konusu kemerlerin kullanım, yapıldığı malzemeler ile teknikleri hakkında bilgi verip bezeme ve üslup anlayışlarını diğer müzelerdeki örnekleriyle mukayeseleri yapılarak bir sonuca ulaşılması hedeflenmiştir.

Ahlat Müzesi, Urartu, Kemer, Bronz
  • BELLİ, Oktay. (2010). Urartu Takıları. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları.
  • ÇAVUŞOĞLU, Rafet. (2002). Urartu Kemerleri. Erzurum: Atatür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeolji Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi.
  • ÇAVUŞOĞLU, Rafet. (2014). Urartu Kemerler. İstanbul: Rezan Has Müzesi.
  • EGÜRER, Hatice. (2010). Urartu Kemerleri Üzerindeki İnsan Tasvirleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(14(2)).
  • KAYA, M. Ali. (2012). Türkiye Tarihi ve Uygarlıkları -I- Türkiye'nin Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları: Tarih Öncesi Çağlardan Perslere Kadar (Cilt I). İzmir: İlya.
  • SEVİN, Veli. (2003). Anadolu Arkeolojisi. İstanbul: Der Yayınları.
  • TÜRE, Altan. (2011). Dünya Kuyumculuk Tarihi -I- Eski Çağlardan Orta Çağa (Cilt I). İstanbul: İstanbul Kuyumcular Odası Yayınları.
  • ULUSMAN, Leyla. (1991). Anadolu Medeniyetleri Müzesi Urartu Dönemi Madeni Takılar. 3. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-9248-787X
Author: İlter İGİT (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6585-3344
Author: Nasır GÖGTAŞ (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos422029, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {988 - 999}, doi = {}, title = {Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer}, key = {cite}, author = {İGİT, İlter and GÖGTAŞ, Nasır} }
APA İGİT, İ , GÖGTAŞ, N . (2018). Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 988-999. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/422029
MLA İGİT, İ , GÖGTAŞ, N . "Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 988-999 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/422029>
Chicago İGİT, İ , GÖGTAŞ, N . "Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 988-999
RIS TY - JOUR T1 - Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer AU - İlter İGİT , Nasır GÖGTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 988 EP - 999 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer %A İlter İGİT , Nasır GÖGTAŞ %T Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD İGİT, İlter , GÖGTAŞ, Nasır . "Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 988-999.
AMA İGİT İ , GÖGTAŞ N . Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 988-999.
Vancouver İGİT İ , GÖGTAŞ N . Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 999-988.