Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 611 - 640 2018-12-21

Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma

İbrahim Güray YONTAR [1] , Baran Barış ARAS [2]

46 188

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber taşıt teknolojisi de gelişmekte ve bu durum da beraberinde karayollarını kullanan motorlu taşıtların sayısında da artış meydana getirmektedir. Gün geçtikçe artan taşıt trafiği zaman zaman kentlerde trafik akışının yavaşlamasına ve hatta tıkanmasına sebep olmaktadır. Ülkeler bu trafik sıkışıklığı sorununu zaman zaman yeni karayolları yaparak ya da mevcut yol ağını genişleterek aşmaya çalışmaktadır. Ancak yapılan bu önlemler kısa dönemde etkili olsa da uzun dönemde etkisiz kalmaktadır. Çünkü yeni yapılan bir yol ya da genişletme çalışması araçlara olan talebi de aynı oranda hatta yeni oluşturulan kapasiteye oranla daha fazla artırmaktadır. Çözüm olarak günümüzde daha çok ulaşımın sürdürülebilir olmasına yönelik bakış açıları geliştirilmekte ve bu noktada da sıkışık trafiğe alternatif olan ve daha az yer kaplayan ve mevcut alanda da daha çok araç ve kullanıcıların barınabilmesini ve dolayısıyla da faydalanabilmesini sağlayacak araçların öne çıktığını görmekteyiz. Bu araçların başında da gerek teker sayısı gerek de kapladığı hacim açısından otomobillere kıyasla daha küçük olan motosikletler ön plana çıkmaktadır. Ancak artan motosiklet sayısıyla beraber güvenlik unsuru ki özellikle de kent içlerinde trafik güvenliği ön plana çıkmaktadır. İzmir Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olup trafikteki araç sayısı da aynı oranda fazladır. Bu noktada da İzmir’de motosiklet sayısı dikkat çekici bir boyutta olup dışarıdan tehlikelere daha çok maruz kalma riski taşıyan motosiklet kullanıcılarının trafik güvenliği açısından değerlendirilmesi ve ulaşım planlarında dikkat edilmesi gerekmektedir. İzmir kentinde motosiklet kullanımının trafik güvenliği açısından ne gibi etkileri olduğunu ve karar alıcılara yol göstermek bakımından bu çalışma yapılmıştır. İzmir ilindeki “Motosiklet Kulüpler Birliği”ne üye motosikletlilere belirtilen kapsamda anket uygulaması yapılmış ve sonuçları paylaşılmıştır.

Motosiklet, Trafik Güvenliği, İzmir, Kent İçi Ulaşımı
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu. (1983). Madde 4, Madde 13/1.
 • Cook LJ, Kerns T, Burch C, Thomas A, Bell E. (2009). Motorcycle Helmet Use And Head And Facial Injuries: Crash Outcomes in CODES-Linked Data. Washington (DC): National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation.
 • Council Of Europe. (1992). Urban Charter.
 • Çelik, Celal. (2007). AB Ulaştırma Politikasına Uyum Sürecinde Türkiye’de Kara Ulaşımı Trafik Güvenliği. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Yüksek Lisans Tezi).
 • Çelik, Murat. (2009). Sürdürülebilir Ulaşım ve Türkiye Kentleri Ulaştırma Sorunları. 1. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, İzmir, 703-711.
 • Derrick AJ ve L.D. Faucher. (2009). Motorcycle Helmets And Rider Safety: A Legislative Crisis. USA: J Public Health Policy, 30(2), 226-242.
 • Gökaşar, Ilgın, İpek Özer, Mehmet Akıncılar. (2017). İstanbul’daki Motosiklet Kazalarında Beşeri Faktörlerin İncelenmesi. 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Sunulan Bildiriler Kitabı. (Ed. Şenol Yaprak). İstanbul: AjanEs Görsel Sanatlar. 142-149.
 • Kalyoncuoğlu, Ş. Figen. (1999). Türkiye’de Trafik Güvenliğinde Etken Sürücü Davranışlarının Analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Kaplan, Hülagü. (1993). Trafik Açısından Kentsel Planlamanın Önemi ve Öneriler. Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. İzmir, 239-267.
 • Kılınç, Burhanettin. (2007). Karayollarının Yapısal Özelliklerinin Trafik Güvenliğine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. Erzurum.
 • Liu, Bette, Rebecca Ivers, Robyn Norton, S. Boufous, S. Blows, Sing Kai Lo. (2008). Helmets For Preventing İnjury In Motorcycle Riders. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(1):CD004333. doi: 10.1002/14651858.CD004333.pub3.
 • National Center for Statistics and Analysis (NHTSA). (2017). Traffic Safety Facts 2015 Data. DOT HS 812 353. Mart 2017 USA.
 • National Center for Statistics and Analysis. (2017). Motorcycles Traffic Safety Facts Research Note. Report No. DOT HS 812 353. March 2017 Washington, DC.
 • National Center for Statistics and Analysis. (2015). Estimating Lives And Costs Saved By Motorcycle Helmets With Updated Economic Cost İnformation, Traffic Safety Facts Research Note. Report No. DOT HS 812 206. October 2015 Washington, DC. http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/812206.pdf, (28.03.2018).
 • National Highway Traffic Safety Administration. (2017). Fatality Analysis Reporting System: 1994–2010. Washington (DC): National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation; 1994–2010.
 • National Highway Traffic Safety Administration. (2017). Traffic Safety Facts, 2015: Motorcycles. Report No. DOT HS-812-353. Washington, DC: US Department Of Transportation.
 • Naumann, R.B., A.M. Dellinger, E. Zaloshnja, B.A. Lawrence, T.R. Miller. (2010). Incidence And Total Lifetime Costs Of Motor Vehicle-Related Fatal And Nonfatal Injury By Road User Type, United States, 2005. USA: Traffic Inj Prev, 11(4), 353-360.
 • Özdirim, M. (2001). Trafik Alt Yapısı ve Trafik Mühendisliği. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi. Ankara, 428-431.
 • Peden, Margie, Richard Scurfield, David Sleet, Dinesh Mohan, Adnan A. Hyder, Eva Jarawan ve Colin Mathers. (2004). "World Report On Road Traffic Injury Prevention", WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: ISBN 9241562609.
 • Resmi Gazete. (1997). Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
 • Semiz, E., Y. Çelik ve F. Vursavaş. (2012). Uluslararası Kuruluşlar ve Karayolu Trafik Güvenliği. Türkiye Belediyeler Birliği İller ve Belediyeler Dergisi, 54-63.
 • Solak S., U. Yıldız, E. Sungur, N. Kılıç, U. Altınışık, E. Mert, vd. (2013). Trafik Güvenliği Dersi için E-Öğrenme İçeriği Geliştirme ve Sunma Deneyimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 269-275.
 • The Swedish Transport Administration. (2012). Increased Safety For Motorcycle And Moped Riders: Joint strategy version 2.0 for the years 2012-2020, Sweden.
 • Transport For London. (2005). P2W User Survey 2004 Fınal Report. London.
 • TÜİK. Bilgi Edinme Kanunu, 8 Mart 2018 Tarihli Başvuru, (08.03.2018).
 • TÜİK. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051, (04.03.2018).
 • TÜİK. (2018). Motorlu Kara Taşıtları, Ocak 2018, Haber Bülteni. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27642, (26.03.2018)
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ve Yerleşim Yeri Durumuna Göre Trafik Kazası ve Sonucu 2016, TÜİK, 2018.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2016, TÜİK Haber Bülteni.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). Trafiğe Kayıtlı Araçlar 2004-2017, TÜİK, 2018.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). Trafik Polisi Sorumluluk Bölgesinde Trafik Kazasına Karışan Taşıtlar 2003-2016, TÜİK, 2018.
 • U.K. Department of Transport. (2004). In-depth Study of Motorcycle Accidents, Road Safety Research Report No 54. London.
 • U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention National Center for Injury Prevention and Control. (2017). Motorcycle Safety: How To Save Lives And Save Money, Public Health Leadership To Keep People Safe On The Road-Every Day. USA. https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/mc/ index.html, (27.03.2018).
 • Uluç, Aynur ve A. Güliz Bilgin Altınöz. (2016). Tarihi Kentsel Peyzajlar ve Ulaşım İkileminin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Kapsamında Ele Alınması: Antalya Kaleiçi Örneği. Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: KUTEM, 224-234.
 • United Nation. (1976). Habitat 1: The Vancouver Decleration.
 • United Nation. (1996). Habitat 2 Report.
 • World Bank. (2017). The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable.
 • World Health Organizatıon. (2013). “Global Status Report on Road Safety 2013: Supporting a Decade of Action”. Geneva, Switzerland: World Health Organizatıon.
 • World Health Organization. (2013). Violence, Injury Prevention & World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2013: Supporting a Decade of Action, Luxemburg. World Health Organization.
 • Yüce, Orhan. (2016). Trafik Güvenliği Önlemleri ve Ekonomik Boyutu. Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: KUTEM, 16-22.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-7400-0260
Author: İbrahim Güray YONTAR (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7791-8782
Author: Baran Barış ARAS (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos467639, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {611 - 640}, doi = {}, title = {Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {YONTAR, İbrahim Güray and ARAS, Baran Barış} }
APA YONTAR, İ , ARAS, B . (2018). Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 611-640. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/467639
MLA YONTAR, İ , ARAS, B . "Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 611-640 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/467639>
Chicago YONTAR, İ , ARAS, B . "Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 611-640
RIS TY - JOUR T1 - Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma AU - İbrahim Güray YONTAR , Baran Barış ARAS Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 611 EP - 640 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma %A İbrahim Güray YONTAR , Baran Barış ARAS %T Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD YONTAR, İbrahim Güray , ARAS, Baran Barış . "Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 611-640.
AMA YONTAR İ , ARAS B . Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 611-640.
Vancouver YONTAR İ , ARAS B . Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 640-611.