Year 2018, Volume 7, Issue 14, Pages 14 - 29 2018-07-30

BAĞIMSIZ KADIN DİREKTÖRLER PROJESİ: 2013-2015 RAPORLARI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

İrem Ece Akpınar [1]

89 133

Kadın sorunları siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda kendisini göstermektedir. Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek katılmakta, ancak diğer ülkelerde olduğu gibi üst düzey yönetim kadrolarında yer alamamaktadır. Bu çalışmada, iş hayatındaki kadın olmanın evrensel sorunlarına değinilecektir.  İş hayatında iyi bir yönetimde cinsiyet modeli önemli midir soruna cevap aranacaktır. Bu bağlamda Sakıp Sabancı Üniversitenin yapmış olduğu ve Türkiye' de uygulanan bağımsız kadın direktörler Projesi’nin 2013-2015 raporları incelenerek, karşılaştırmalı bir analiz olarak değerlendirilecektir.

Kadın Yöneticiler, Çalışma Yaşamları, Kariyer Yaşamları, Eşitlik
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2016) “Türkiye' de Kadın”, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin , (05.10.2016). Ararat M, Süel, E, Aytekin B. (2013) "1st Annual Report Woman on Board, Turkey. Independent http://ataum.ankara.edu.tr/ Women Directors " Sabancı Üniversitesi, İstanbul. Ararat M, Süel, E, Aytekin B. (2014) "2st Annual Report Woman on Board, Turkey. Independent http://ataum.ankara.edu.tr/ Women Directors " Sabancı Üniversitesi,İstanbul. Ararat M, Süel, E, Aytekin B. (2015) "1st Annual Report Woman on Board, Turkey. Independent http://ataum.ankara.edu.tr/ Women Directors " Sabancı Üniversitesi,İstanbul. IWD (2013) , 1st Annual Report Woman on Board, Turkey.IndependentWomen Directors (IWD) Project, Sabancı University. Avrupa Birliği Bakanlığı ( 2016) , http://www.ab.gov.tr/index.php?p=84,( 08.10.2016). Ayvacı,Ö.A.(2016), "Kadın Dostu", Capital Dergisi, s.68-8. Bolcan, A. E. (2010), "Avrupa Birliği Direktifleri Işığında Türk Çalışma Mevzuatında Kadın", Çalışma ve Toplum Dergisi, Cit 1, Sayı 24, s 253-273 ELCA (2016), "Supporting International Women Leaders", https://www.elca.org/Our-Work/Global-Church/Global-Church-Sponsorship/Supporting-International-Women-Leader, Women Leaders, (10.06.2016). FortuneTurkey. (2014)," Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını" http://www.fortuneturkey.com/fotograf/galya-frayman-molinas-116,(25.12.2016). Haberler.com. (2016), " Güler Sabancı Dünyanın En Güçlü Kadınları Arasında, http://www.haberler.com/guler-sabanci-dunyanin-en-guclu-kadinlari-arasinda-2-8769722-haberi/, (25.12.2016). Haberler.com. (2016), " Güler Sabancı Haberleri", http://www.haberler.com/guler-sabanci-dunyanin-en-guclu-7-kadini-secildi-8767327-haberi, (25.12.2016). ILO (2016), "İnsana Yakışır İş", http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/dw/lang--tr/index.htm, 05.12.2016). İşte Kadınlar (2014), "Güler Sabancı'nın hiç bilinmeyen yönleri", http://www.istekadinlar.com/patroniceler/guler-sabanci-nin-hic-bilinmeyen-yonleri-h176,( 25.12.2016) Kaya, G. (2011) Avrupa Birliği İş hukukunda Cinsiyet Ayrımı, Doktora Tezi, İzmir. Türkiye İstatistik Kurumu. (2016 ). İstatistiklerle Kadın. Ekim 2016, 5 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alındı UNW. (2013) ”Cambodia: Improving The Bamboo Handicraft Industry To Enhance Women’s Economic Empowerment”,http://www.unwomenuk.org/wp-content/uploads/UN-Women-UK_Student-Membership-Form, (20.12.2016). UNW.(2016),"AchieveGenderEqualityAndEmpowerAllWomenAndGirls”,http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality,(10.11.2016) WFM (2016), ""What We Do", http://www.womenforwomen.org/what-we-do,(20.04.2016). Wordbank. (2016), "Getting To Equal. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank", http://www.persiangendernetwork.org,(20.12.016). Raporlar http://iwdturkey.sabanciuniv.edu/sites/iwdturkey.sabanciuniv.edu/files/women_on_board_turkey_2013_1st_annual_report_iwdproject.pdf http://research.sabanciuniv.edu/25068/1/Women_on_board_Turkey_2014_2nd_Annual_Report.pdf http://research.sabanciuniv.edu/29132/1/Women_on_board_Turkey_2015_3rd_Annual_Report.pdf
Primary Language tr
Journal Section AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Authors

Author: İrem Ece Akpınar (Primary Author)

Dates

Publication Date: July 30, 2018

APA Akpınar, İ . (2018). BAĞIMSIZ KADIN DİREKTÖRLER PROJESİ: 2013-2015 RAPORLARI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 14-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsbd/issue/38666/449261