Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2146-8494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |


Balkan Sosyal Bilimler Dergisi [BJSS; Balkan Journal of Social Sciences], sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak alana katkı sağlayacak araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. BJSS, Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

BJSS’de yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

Dergi, sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. BJSS, başta Balkan coğrafyası olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. Bu bağlamda, BJSS’de sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

BJSS’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi turnitin paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

      Balkan Sosyal Bilimler Dergisi aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 • EBSCOhost

 • Index Copernicus

 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)

 • Arastirmax (Arastirmax Scientific Publication Index)

 • SOBIAD (SOBİAD Citation Index)


Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2146-8494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Balkan Sosyal Bilimler Dergisi [BJSS; Balkan Journal of Social Sciences], sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak alana katkı sağlayacak araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. BJSS, Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

BJSS’de yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

Dergi, sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. BJSS, başta Balkan coğrafyası olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. Bu bağlamda, BJSS’de sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

BJSS’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi turnitin paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

      Balkan Sosyal Bilimler Dergisi aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 • EBSCOhost

 • Index Copernicus

 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)

 • Arastirmax (Arastirmax Scientific Publication Index)

 • SOBIAD (SOBİAD Citation Index)


Cilt 8 - Sayı 16 - 31 Tem 2019
 1. Endüstriyel Dönüşüm Sürecinde AHP Yöntemi ile Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 105 - 117
  Ercan ÖZTEMEL , Semih ÖZEL , Samet GÜRSEV
 2. Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İstanbul Hava Limanları Örneği
  Sayfalar 119 - 128
  Bayram TOPAL , Hasan ŞAHİN , Beyza TOPAL
 3. Konstrüktivist Perspektiften Devrim Sonrası İran Siyasal Sistemi
  Sayfalar 129 - 137
  Hakan CAVLAK , Ümmiye ÖZBİLEK
 4. Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi
  Sayfalar 139 - 146
  Hamza ÇEŞTEPE , Hasret GENÇEL
 5. Bütçenin Mahiyeti ve 2002 Sonrası Merkezi Yönetim Bütçesinin Mali Disiplin Ekseninde İncelenmesi
  Sayfalar 147 - 155
  Osman Cenk KANCA , Metin BAYRAK
 6. Türkiye’deki Kooperatiflerde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanabilirliği
  Sayfalar 157 - 167
  Serhan GÜRKAN
 7. Almanya Polonya İlişkilerinde Bir Hayalet: Tarihi Meseleler
  Sayfalar 169 - 178
  Oktay HEKİMLER
 8. ASEAN Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğine İlişkin Bir Analiz
  Sayfalar 179 - 186
  Durmuş Çağrı YILDIRIM , Seda YILDIRIM , Selen ÇOLTU
 9. Human Factor in Change Management: An Example from Turkish Banking Sector
  Sayfalar 187 - 198
  Elif BAYKAL
 10. Yapılandırılmış Varlık Fonlama Tekniği Olarak Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye'deki Uygulamaları
  Sayfalar 199 - 207
  Sultan GEDİK GÖÇER , Memet Cem DANACI
 11. Türkiye, Almanya ve Hindistan Sağlık Sistemleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 209 - 218
  Nüket KIRCI ÇEVİK , Onur YÜKSEL
 12. Çevresel Kuznets Hipotezinin Türkiye İçin Geçerliliğinin Ampirik Analizi: 1960-2014 Dönemi ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 219 - 227
  Salih ÖZTÜRK , Meryem İnci GÜLEN
 13. Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 229 - 236
  Emrah İsmail ÇEVİK , Gürsel BEKTAŞ
 14. Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Değişim Kuramı Perspektifinden Etik Liderlik
  Sayfalar 237 - 242
  Belgin BAHAR