Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 328 - 343 2016-06-18

Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri

Nevin AKKAYA [1] , Cenan İŞCİ [2]

341 771

Araştırmacılar ikidillilik kavramı üzerine ortak bir görüş etrafında birleşmemekte ve “İkidillilik nedir? Hangi koşullarda bir kişi iki dilli sayılır?” gibi sorulara ortak bir cevap vermemektedir. Kimi araştırmacılar ikidilliliği bireyin iki farklı dili anadili seviyesinde bilmesi olarak tanımlarken; bazıları ise bu kavramı iki dilden her hangi birinde en az bir dil becerisine hâkim olmak şeklinde tanımlamaktadır.

İkidillilik kavramını; dilbilim, psikoloji, sosyoloji gibi birçok bilim dalı farklı bakış açılarıyla ele alınmaktadır. Bu nedenle alan yazınında ikidillilik ile ilgili farklı fikirler ve tanımlar bulunmaktadır.  

Eğitimde de ele alınan ikidillilik kavaramı ile ilgili her iki dilin hangi yaşta ve nasıl edinebileceği, eğitim ortamında iki dilli bireylerle ilgili yaşanan problemlerin nasıl çözümlenebileceği gibi konular tartışılmaktadır. Ayrıca İki dilli öğrencilerin eğitim camiasında algılanışının, eğitimcilerin onlar hakkındaki görüşlerinin de önem arz ettiği gözlemlenmektedir.

Bu araştırmada, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının  “ikidillilik kavramı” hakkındaki görüşleri araştırılmıştır.

İkidillilik, akademik çevre, ikidilliliğin ortaya çıkma sebebi, Türkiye’de ikidillilik üzerine yapılan çalışmalar, ikidillilik ile ilgili görüşler
 • Ayan, C. ve Koçbaş, D. (2009). Çift dillilik ve eğitim. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Baur, C. (2009). The impact of ethnic and social segregation on school achievement in German
 • Schools and neighbourhoods. In M. Bontje and H. Pethe (Eds), Living in the 21st century city; contributions to the 13th Berlin-Amsterdam conference (pp. 51-62). Netherlands: Amsterdam institute for metropolitian and international development studies (AMIDSt). Baker, C. (2007). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Clevedon-UK: Multilingual Matters.
 • Bialystok, E.ve Majumder, S. (1998). The relationship between bilingualism and the development of cognitive processes in problem solving. 19, 01, pp 69-85.
 • Bloomfield, L. (1933). Language. New York: HOLT.
 • Cengiz, K. ve Türk, H. (2009). Hatay’da iki dillilik ve iki dillilikten kaynaklanan dil karışması.
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12, 190-208. Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49, 222-51.
 • Çetin, M. ve Polat, Z. (2011). İki dilli ortamlarda Türkiye Türkçesinin öğretimi (Semerkand örneğinde). 1st International Conference On Foreign Language Teaching And Applied Linguistics Mayıs 5-7, 1373-1378.
 • Ervin, S., & Osgood, C. (1954). Psycholinguistics: A survey of theory and research problems. In C.
 • Osgood & T. Seboek (Ed.), Psycholinguistics (pp. 139-146). Baltimore.MA: Waverly Press. Fishman, Joshua A. (1991). Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of
 • Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters. Grosjean, F. (1982). Life with two languages. U.S.A.: Harvard College.
 • Grosjean, F. (1994). Individual bilingualism. the encyclopedia of language and linguistics. Ed. R.
 • Asher, (1956-1660). Oxford: Pergamon Press.
 • Hamers, J. F. ve Blanc, M. H. A. (2000).Bilinguality and bilingualism. Cambridge: CUP
 • Haugen, E. (1953). Bilingualism in the Americas, montgomery AL: University of Alabama Press.
 • Henrici, Gert – Riemer, Claudia (2007). Zweitsprachenerwerbsforschung. (Ed. Karl-Richard Bausch, Herbert Christ, Hans-Jürgen Krumm),Handbuch Fremdsprachenunterricht, A.Francke
 • Verlag, Tübingen und Basel. Jean, Invy J. (1998). Relationship between degree of bilingualism and mathematical word problem solving. Columbia University 101.
 • Mackey, W.F. (1967). Bilingualism as a world problem / Le bilingualisme: Phenomene Mondial,
 • Harvest House, Mondial. Malmberg, B. (1977). Manual of phonetics. Amsterdam: North-Holland.
 • Moschkovich , J. (2007). Using Two Languages When Learning Mathematics. 64, 2, 121-144
 • Oksaar, E. (1992), Intercultural communication in multilingual settings. International Journal of
 • Applied Linguistics, 2: 3–16. Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, iki dillilik, yabancı dil. International Journal of Social Science. , p. 279-290,
 • Peal, Elizabeth ve Lambert, Wallace E. (1962). The relation of bilingualism to intelligence.
 • Psychological Monographs: General and Applied, Vol 76(27), 1-23. Sarı, M. (1995). Der Einflup der Zweit Sprache (Deutsch) Auf Die Sprachentwicklung Turkischer
 • Gasterbeiterkinder. Berlin: Peter Lang. Skutnabb, T. ve Kangas, L. (1981). Bilingualism or not. England: Multilingual Matters.
 • Uyar, G. (2012). İkidillilik (Bilingualism). Dilbilim. 9, 21-25.
 • Weinreich, U. (1953). Languages in contact. New York: The Linguistic Circle of New York.
 • Yağmur, K. (2007). ikidilli çocukların dil becerilerinin ölçümü ve eşik kuramı. Dil Dergisi, 135.
Subjects
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Nevin AKKAYA

Author: Cenan İŞCİ

Bibtex @ { buefad258092, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {328 - 343}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000191148}, title = {Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {AKKAYA, Nevin and İŞCİ, Cenan} }
APA AKKAYA, N , İŞCİ, C . (2016). Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 328-343. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000191148
MLA AKKAYA, N , İŞCİ, C . "Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 328-343 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258092>
Chicago AKKAYA, N , İŞCİ, C . "Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 328-343
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri AU - Nevin AKKAYA , Cenan İŞCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000191148 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000191148 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 343 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000191148 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000191148 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri %A Nevin AKKAYA , Cenan İŞCİ %T Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000191148 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000191148
ISNAD AKKAYA, Nevin , İŞCİ, Cenan . "Akademik Çevrenin İkidillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 328-343. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000191148