Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-7177 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


DUYURULAR
• Yazım kuralları APA 7 stiline uygun olarak güncellenmiştir. Yazım Kuralları
• Yayım Politikaları güncellenmiştir; tüm gönderilerde Etik Kurulu Onay belgesi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yayın Politikaları
• Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sadece İngilizce dilinde makale yayımlamaya başlamıştır (Şubat 2020 sayısı itibarıyla).

DERGİ AMAÇ VE KAPSAMI

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (ISSN 1308-7177) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergi; öğrenme, öğretme ve eğitim alanlarındaki bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.  

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılında yayım hayatına başlamıştır. Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve ön yargısız, çift - körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi 2020 Şubat sayısı ile birlikte sadece İngilizce tam metin kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Ulakbim TR Dizin, Index Copernicus, Proquest, EBSCOhost, Modern Language Association, Citefactor, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından dizinlenmektedir. 

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,

- Index Copernicus,

- ProQuest,

- EBSCO Host,

- ERIH PLUS,

- CiteFactor,

- Modern Language Association,

- Open Academic Journal Index (OAJI Indexing),

- Ulrich’s Periodicals Directory,

- Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),

- Türk Eğitim İndeksi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7177 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURULAR
• Yazım kuralları APA 7 stiline uygun olarak güncellenmiştir. Yazım Kuralları
• Yayım Politikaları güncellenmiştir; tüm gönderilerde Etik Kurulu Onay belgesi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yayın Politikaları
• Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sadece İngilizce dilinde makale yayımlamaya başlamıştır (Şubat 2020 sayısı itibarıyla).

DERGİ AMAÇ VE KAPSAMI

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (ISSN 1308-7177) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergi; öğrenme, öğretme ve eğitim alanlarındaki bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.  

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılında yayım hayatına başlamıştır. Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve ön yargısız, çift - körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi 2020 Şubat sayısı ile birlikte sadece İngilizce tam metin kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Ulakbim TR Dizin, Index Copernicus, Proquest, EBSCOhost, Modern Language Association, Citefactor, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından dizinlenmektedir. 

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,

- Index Copernicus,

- ProQuest,

- EBSCO Host,

- ERIH PLUS,

- CiteFactor,

- Modern Language Association,

- Open Academic Journal Index (OAJI Indexing),

- Ulrich’s Periodicals Directory,

- Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),

- Türk Eğitim İndeksi.

Cilt 9 - Sayı 1 - 5 Şub 2020
 1. Solution Focused Brief Therapy Training
  Sayfalar 1 - 12
  Ümüt ARSLAN , İhsan Çağatay ULUS
 2. Investigation of Teacher Knowledge of Elementary Mathematics Teachers: Case of Probability
  Sayfalar 13 - 25
  Mehmet Akif KILIÇ , Mesut Öztürk , Betül Küçük Demir
 3. The Effects of Academic Self-concept and Organizational Factors on Academic Achievement
  Sayfalar 26 - 35
  Ömer Faruk CANTEKİN
 4. Examination of the Evidences Used by the Secondary School Students in the Process of Socio-Scientific Argumentation: Example of Global Climate Change
  Sayfalar 36 - 48
  Ali Yiğit KUTLUCA , Pınar Seda ÇETİN , Melike AKBAŞ
 5. Digital Player Typologies in Gamification and Game-Based Learning: A Meta-Synthesis
  Sayfalar 49 - 68
  Sezan SEZGİN
 6. Development and Validation of the Cloud Technologies Usage in Education Scale
  Sayfalar 69 - 82
  Agah Tuğrul KORUCU , Aydin KARAKOCA
 7. Adapting the Virtual World Risk Perception Scale to Secondary School Level
  Sayfalar 83 - 95
  Veysel Bilal ARSLANKARA , Ertuğrul USTA
 8. A Comparison of Implicit and Explicit Teaching in Terms of Grammar and Writing Skills of Intermediate Learners
  Sayfalar 96 - 105
  Lokman ALTUN , Rabia DİNÇER
 9. Self-efficacy Perceptions Scale for Reading Comprehension of 4th Grade Students in Primary School: Validity and Reliability Study
  Sayfalar 106 - 120
  Sultan Selen KULA , Yusuf BUDAK
 10. Educational Data Mining and Learning Analytics: Past, Present and Future
  Sayfalar 121 - 131
  Muhittin ŞAHİN , Halil YURDUGÜL
 11. Keeping Online Diaries as an Integrated Activity for Writing Skill in EFL Classes: The Case of Penzu
  Sayfalar 132 - 140
  Erkan YÜCE
 12. The Relationship between Sustainable Leadership and Perceived School Effectiveness: The Mediating Role of Work Effort
  Sayfalar 141 - 154
  Şenay SEZGİN NARTGÜN , İbrahim LİMON , Ümit DİLEKÇİ
 13. The Effect of Collaborative Strategic Reading Model on Fourth Grade Students' Understanding Skills in Informative Texts
  Sayfalar 155 - 167
  Muhammed Serhat SEMERCİOĞLU , Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN , Mustafa Kasim KIROĞLU
 14. Investigation of Mathematical Skills of 60-72 Months Old Children Attending Preschool Education in Terms of Some Variables
  Sayfalar 168 - 184
  Yasin TOK , Merve ÜNAL
 15. The Effect of Cyberbullying and Traditional Bullying on English Language Learners’ National and Oriented Identities
  Sayfalar 185 - 199
  Hilal PEKER
Dizinler
Twitter

twitter-logo.jpg