Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-7177 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


2019 Yılı Dergi Verileri
DUYURULAR
• Yazım kuralları APA 7 stiline uygun olarak güncellenmiştir. Yazım Kuralları
• Yayım Politikaları güncellenmiştir; tüm gönderilerde Etik Kurulu Onay belgesi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yayın Politikaları
• Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sadece İngilizce dilinde makale yayımlamaya başlamıştır (Şubat 2020 sayısı itibarıyla).

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7177 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


2019 Yılı Dergi Verileri
DUYURULAR
• Yazım kuralları APA 7 stiline uygun olarak güncellenmiştir. Yazım Kuralları
• Yayım Politikaları güncellenmiştir; tüm gönderilerde Etik Kurulu Onay belgesi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yayın Politikaları
• Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sadece İngilizce dilinde makale yayımlamaya başlamıştır (Şubat 2020 sayısı itibarıyla).

Cilt 9 - Sayı 2 - 5 Haz 2020
 1. Vocational Education and Training as “A Friend in Need” During Coronavirus Pandemic in Turkey
  Sayfalar 1 - 7
  Mahmut ÖZER
 2. Perceived Importance, Use and Instruction of Vocabulary Learning Strategies from Students’ and Teachers’ Perspectives
  Sayfalar 200 - 216
  Funda ÖLMEZ-ÇAĞLAR , Özlem SAKA
 3. What Does PISA Tell Us About Performance of Education Systems?
  Sayfalar 217 - 228
  Mahmut ÖZER
 4. Determining the Academic Achievement of Students Who Use Flipped Classroom Method Supported by a Mobile Application and Their Views on Collaborative Learning
  Sayfalar 229 - 251
  Zafer BOLATLI , Agah Tuğrul KORUCU
 5. Assessment in EFL Classes Based on The CEFR Principles
  Sayfalar 252 - 263
  İsmail Hakkı MİRİCİ , Fatma ŞENGÜL
 6. Analysis, Evaluation, and Comparison of the 2007, 2013 and 2018 Chemistry Curriculum Learning Outcomes Based on the Revised Bloom’s Taxonomy
  Sayfalar 264 - 278
  Mehmet Diyaddin YAŞAR , Sibel SADİ-YILMAZ
 7. Content Analysis of Research on Processes of Constructing Knowledge in Mathematics Education in Turkey
  Sayfalar 279 - 300
  Faden TOPUZ , Berna CANTÜRK GÜNHAN
 8. Flipped Classroom Model in High School Mathematics
  Sayfalar 301 - 314
  Oğuzhan TEKİN , Esma EMMİOĞLU SARIKAYA
 9. The Effect of Experimental Study Method on Teaching Basic Microbiology Concepts
  Sayfalar 315 - 333
  Esin ATAV , Dilek Sultan ACARLI
 10. Social Support and School Climate as Predictors of School Connectedness in High School Students
  Sayfalar 334 - 351
  Ali Rıza YAVRUTÜRK , Tahsin İLHAN , Kemal BAYTEMİR
 11. Digital Parenting in the Online Environments: A Review of Problems and Suggestions
  Sayfalar 352 - 372
  Ayça FİDAN , Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 12. EFL Teachers’ Views and Needs on In-service Training as a Part of Professional Development: A Case Study in Turkish Context
  Sayfalar 373 - 387
  Okan ONALAN , Esim GURSOY
 13. Visual Culture-Based Workshop: Visual Diaries
  Sayfalar 388 - 406
  Ebru GÜLER
 14. Students’ and Teacher’s Views on the Effectiveness of Multiple Intelligences-Assisted Layered Curriculum in the Social Studies Course
  Sayfalar 407 - 426
  Ali Sinan BİLGİLİ , Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ , Ümmühan ÖNER
 15. Investigation of Social Media Use of Adults Above 50 Years Old
  Sayfalar 427 - 439
  Hatice YILDIZ DURAK , Emel TEKİN
 16. The Effect of Argumentation-supported Problem Based Learning on the Achievements of Science Teacher Candidates Regarding the Subjects of Gases and Acids-Bases
  Sayfalar 440 - 463
  Gülseda EYCEYURT TÜRK , Ziya KILIÇ
Dizinler

logo.svg


pro-736x414.jpg


logo.png


oaji.gif


logo.png


logo1.jpg


arastirmax_logo.gif


scholar_logo_64dp.png

Dergi Verileri (2019)

Kabul Oranı: 0,482


SOBIAD Etki Değeri: 0,579


Google Scholar h5-index:12