Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 617 - 628 2016-06-25

Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi

Yüksel YILDIRIM [1]

863 3000

Bu çalışmadaki temel varsayımımız bilimsel açıklamaların içinde bulunulan tarihsel, toplumsal ve toplumlararası ilişkilerden bağımsız olmadığı ve aksine bu ilişkilerin bir yansıması olduğudur.  Çalışmanın konusunu Piaget ve Vygotsy’nin bilişsel gelişim kuramlarının sosyolojik altyapısını ortaya koymak oluşturmaktadır. Piaget ve Vygostky’nin kuramları kendi içinde tutarlı ve geçerli açıklama biçimleridir. Ancak her iki kuramcı da ele aldıkları bilişsel gelişim konusunu birbirinden zıt argümanlarla açıklamaktadır. Her iki görüşün de geçerli olduğu bu durumda, bu farklılığın nereden kaynaklandığını izah etmeye çalışmak çalışmamızın temel amacı olacaktır. Temel iddiamız, her iki yazarın da içinde yaşadığı tarihsel ve toplumsal koşulların görüşlerini belirdiğidir. Bu yazıda bunun izlerini ortaya koymaya çalışacağız.

Piaget, Vygotsky, bilişsel gelişim, eğitim sosyolojisi
 • Cüceloğlu, D. (1993) İnsan ve davranışı. (4. Basım) İstanbul: Remzi.
 • Durkheim, E. (1986). İntihar: toplumbilimsel inceleme. (Çev. Özer Ozankaya), Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Durkheim, E. (1994). Toplumbilimsel yöntemin kuralları. (Çev. Cemal Baki Akal) İstanbul: Bilim Felsefe Sanat.
 • Ergün, M. ve Özsüer S. (2006) Vygotsky’nin yeniden değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2), 269-292.
 • Kaya, A. (Ed.) (2010). Eğitim psikolojisi (5. Basım). Ankara: Pegem.
 • Piaget, J. (1938). Çocukta dil ve düşünme. (Çev. Sabri Esat Siyavuşgil) İstanbul: Devlet Basımevi.
 • Piaget, J. (1939). Çocukta hüküm ve muhakeme. (Çev. Sabri Esat Siyavuşgil) İstanbul: Devlet Basımevi.
 • Piaget, J. (1980). Epistemoloji ve psikoloji. (Çev. Seçkin Cılızoğlu) İstanbul: Havass.
 • Piaget, J. (1984). Genetik epistemoloji. (Çev. Ali Cengizkan) Ankara: Birey ve Toplum.
 • Selçuk, Z. (2008). Eğitim psikolojisi. (15. Baskı) Ankara: Nobel.
 • Vygotsky, L. (1998). Düşünce ve dil (Çev. S. Koray) İstanbul: Toplumsal Dönüşüm.
 • Yeşilyaprak, B. (Ed.) (2008). Eğitim psikolojisi / Gelişim-Öğrenme-Öğretim, Ankara: Pegem.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yüksel YILDIRIM

Dates

Publication Date: June 25, 2016

Bibtex @ { buefad258108, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {617 - 628}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000191537}, title = {Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Yüksel} }
APA YILDIRIM, Y . (2016). Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 617-628. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000191537
MLA YILDIRIM, Y . "Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 617-628 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258108>
Chicago YILDIRIM, Y . "Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 617-628
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi AU - Yüksel YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000191537 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000191537 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 617 EP - 628 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000191537 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000191537 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi %A Yüksel YILDIRIM %T Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000191537 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000191537
ISNAD YILDIRIM, Yüksel . "Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 617-628. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000191537
AMA YILDIRIM Y . Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 617-628.
Vancouver YILDIRIM Y . Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 628-617.