Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 237 - 262 2017-02-28

The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions
Televizyonda Yayınlanan Dizilerin Lise Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmesine Etkisi Öğrenci Görüşleri: Bir Olgu Bilim Çalışması (Bartın İli Örneği)

Nuriye Semerci [1] , Cansu KALÇIK [2]

613 1287

The aim of the research is to examine television series on the basis of lifelong learning concept in various aspects of the effects on high school students. Phenomenology pattern has been applied in the study of qualitative research designs. We reached the students who followed the series by using the criteria sample from qualıitive sampling methods in order to investigate how the sample of the study affected the students in the adolescence and vacational selection period. 11 High school students were selected randomly. According to the findings obtained by analyzing content in Nvivo8 program, Students became influenced by the series and turned them into a lifestyle and the sentences in the series have been used by them in daily conversation, the findings have become clear that the students have acquired skills from the series such as learning, making decisions about their lives,thinking,dreaming and etc. The findings have also emerged that, as well as being useful to the students in recognizing and selecting their professions, they are liked to take examples of series characters and to show behavior like them. Moreover, while the concepts of happiness shown in the series appeared in the memory of the students, it was seen that the students were affected negatively by some persons and events shown in these and in the series , thus Television series has affected the lifelong learning process of the students. Besides, according to the results of the research, it is revealed that the series have positive effects as well as negative effects. For this reason, in the contents of the published series, considering how the mass who follow the series will be affected, Events and topics that may negatively affect an individual's life should not be included.

Araştırmanın amacı televizyon dizilerinin lise öğrencileri üzerindeki etkilerinin çeşitli yönleriyle yaşam boyu öğrenme kavramı çerçevesinde incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (Phenomenology) deseni uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini ergenlik ve meslek seçme dönemlerindeki öğrencilerin televizyon dizilerinden nasıl etkilediğini araştırabilmek için nitel örnekleme yöntemlerinden olan amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt örneklem (Criteria sample) kullanılarak dizi izleyen öğrencilere ulaşılmış ve içlerinden rast gele seçim yapılarak 11 lise son sınıf öğrencisi alınmıştır. Nvivo8 programında içerik analizi yapılarak elde edilen bulgulara göre öğrencilerin dizilerden etkilenerek, yaşam tarzı haline getirdikleri, dizilerde geçen cümleleri günlük konuşma dilinde kullandıkları, öğrenme, hayatlarıyla ilgili karar alma, hayal kurma, düşünme becerileri gibi beceriler edindikleri ortaya çıkmıştır. Yine meslekleri tanıma ve seçmede onlara faydalı olduğu gibi bunun dışında dizi karakterlerini kendilerine örnek aldıkları ve onlar gibi davranış sergilemekten hoşlandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca dizilerde gösterilen mutluluk kavramları öğrencilerin hafızalarında yer ettiği görülürken öğrencilerin bunlardan ve dizilerde gösterilen bazı şahıs, olaylardan da olumsuz etkilendikleri görülmüştür. Böylece televizyon dizilerinin öğrencilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında araştırma sonucuna göre dizilerin olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkilerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yayınlanan dizilerin içeriklerinde dizileri izleyen kitlelerin nasıl etkileneceği göz önünde bulundurularak bireyin yaşamını olumsuz etkileyebilecek olaylara ve konulara yer verilmemesi gerekmektedir.

  • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E.K. Akgün, Ö.E. Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  • Compas B.E., Hinden B.R., Gerhardt C.A. Adolescent development: pathways and processes of risk and resilience. Annual Review of Psychology 1995; 46: 265-293.
  • Postman, N. (2010). Televizyon öldüren eğlence, gösteri çağında kamusal söylem (3. Basım). (O. Akınhay çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
  • 13. Poyraz, H., Titrek, O. (2013). Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi cilt:13 sayı:1 ISSN (Basılı): 1303 – 0493
  • Ünal, F., Kalçık, C. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Tarihi Dizilerine İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmış Bildiri Kitapçığı.
  • Yapıcı, Ş. (2006). Bir eğitim aracı olarak televizyon ve etkileri. AKÜ Eğitim Fakültesi Bilim Eğitim ve Düşünce Dergisi. 6, 2.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Nuriye Semerci
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cansu KALÇIK
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad280034, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {237 - 262}, doi = {10.14686/buefad.280034}, title = {The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions}, key = {cite}, author = {Semerci, Nuriye and KALÇIK, Cansu} }
APA Semerci, N , KALÇIK, C . (2017). The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 237-262. DOI: 10.14686/buefad.280034
MLA Semerci, N , KALÇIK, C . "The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 237-262 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/280034>
Chicago Semerci, N , KALÇIK, C . "The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 237-262
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions AU - Nuriye Semerci , Cansu KALÇIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.280034 DO - 10.14686/buefad.280034 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 262 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.280034 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.280034 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions %A Nuriye Semerci , Cansu KALÇIK %T The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.280034 %U 10.14686/buefad.280034
ISNAD Semerci, Nuriye , KALÇIK, Cansu . "The Effect of Television Broadcasting Series on the Lifelong Learning of High School Students’ Student Opinions". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 237-262. https://doi.org/10.14686/buefad.280034