Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 245 - 257 2019-02-01

Müzik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Programlarına Katılma Durumu ve Beklentileri
The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations

Gökhan ÖZTÜRK [1] , Özlem ÖZTÜRK [2]

57 173

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarına katılma durumunu ve beklentilerini saptamaktır. Tarama modeline göre yapılandırılan çalışma Türkiye’nin Tokat il merkezinde görevli 48 müzik öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler, kişisel bilgi formu ve standartlaştırılmış görüşme formuyla elde edilmiş ve betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılım oranı düşüktür. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere katılma eğilimindedir. Etkinlik konuları çoğunlukla öğretim programı tanıtımına yöneliktir. Müzik öğretmenleri; öğretim yöntemleri, teknoloji, Türk müziği ve öğretimi ile rehberlik ve kişisel gelişim konularında hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlenmesini talep etmektedir. Öğretmenlerin etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme süreciyle ilgili beklentileri ise; etkinlik içeriğinin kendileri tarafından belirlenmesi, konuların üniversitelerden gelen alan uzmanları tarafından sunulması, etkinliklerin görev yaptıkları şehirde ve seminer dönemlerinde düzenlenmesi yönünde yoğunlaşmaktadır. Araştırma sonuçları, alanyazında konuyla ilgili var olan sorunlar çerçevesinde tartışılmıştır.

The aim of this research is to determine the participation status of music teachers in in-service training programs and their expectations. Structured according to the survey model, this descriptive study was conducted with 48 music teachers in the center of Tokat city, Turkey, in September/2017. The data were obtained through personal data form and standardized interview form. Percentage and frequency distributions, and excerpts from teacher opinions were given place in the presentation of the data, which is analysed according to descriptive analysis technique. According to the research results, the participation rate of music teachers in in-service training activities is low. Teachers tend to participate in the activities organized by the Provincial Directorate of National Education instead of the events organized by the Ministry of National Education. Activity topics are mainly aimed at the promotion of the curriculum. Music teachers demand that in-service training activities be organized in teaching methods, technology, Turkish music and instruction, guidance and personal development. The teachers’ expectations with regard to the process of planning, implementation, and evaluation of the activities intensify on; the determination of the activity content by themselves, the presentation of the subjects by field experts from universities, the organization of the activities in the cities they work and during seminar seasons. At the end of the study, we discuss the effect of existing problems in the literature on the results obtained by this study, and make suggestions that can positively effect participation rates and contribute to the arrangement of better quality activities. 

  • Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları [Teacher training programs in world and professional development applications for teachers]. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1-46.
  • Akdüz, A. (2006). İlk ve orta dereceli okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi [Determining the needs of music teachers who work in primary and secondary schools]. Master Thesis, Yüksek lisans tezi, Gazi University, Ankara, Turkey.
  • Altınışık, S. (1996). Hizmetiçi eğitim ve Türkiye'deki uygulama [In-service training and practice in Turkey]. Educational Administration: Theory and Practice, 2(3), 329-348.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1667-3758
Author: Gökhan ÖZTÜRK
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1500-2968
Author: Özlem ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 1, 2019

Bibtex @research article { buefad458211, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {245 - 257}, doi = {10.14686/buefad.458211}, title = {The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Gökhan and ÖZTÜRK, Özlem} }
APA ÖZTÜRK, G , ÖZTÜRK, Ö . (2019). The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8 (1), 245-257. DOI: 10.14686/buefad.458211
MLA ÖZTÜRK, G , ÖZTÜRK, Ö . "The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 245-257 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/42863/458211>
Chicago ÖZTÜRK, G , ÖZTÜRK, Ö . "The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 245-257
RIS TY - JOUR T1 - The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations AU - Gökhan ÖZTÜRK , Özlem ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.458211 DO - 10.14686/buefad.458211 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 257 VL - 8 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.458211 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.458211 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations %A Gökhan ÖZTÜRK , Özlem ÖZTÜRK %T The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.458211 %U 10.14686/buefad.458211
ISNAD ÖZTÜRK, Gökhan , ÖZTÜRK, Özlem . "The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 1 (February 2019): 245-257. https://doi.org/10.14686/buefad.458211
AMA ÖZTÜRK G , ÖZTÜRK Ö . The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 245-257.
Vancouver ÖZTÜRK G , ÖZTÜRK Ö . The Participation Status of Music Teachers in In-service Training Programs and Their Expectations. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 257-245.