Year 2018, Volume , Issue 12, Pages 117 - 146 2018-12-31

حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل
Hüsameddin Ali el-Bitlisî ve Camiu’t-tenzîl ve’t-te’vîl Adlı Tefsirindeki Yöntemi

Naim DÖNER [1]

17 99

يتناول هذا البحث حياة الشيخ حسام الدين علي البدليسي الذي توفّي عام: 909

وشيوخه وشيئاً من بيئته التي عاش فيها، ويبحث في مؤلفاته الكثيرة التي تنوّعت بين الفلسفة

والتصوف والتفسير، وقد تمّ التركيز في هذه المقالة على أهمّ كتبه وهو التفسير المسمى ب”جامع

التنزيل والتأويل”.

مع أنّ المفسر انتهج فيه منهج التفسير بالرواية والدراية معاً إلاّ أن التفسير يمثّل نموذجاً للتفسير

الإشاري بشكل عام. جمعَ فيه الفلسفة وعلم الفلك وعلم التنجيم، والرياضيات والتاريخ والفقه

والكلام واللغة وثقافة الشيعة فهو تفسير موسوعي. وقد بحثتُ في منهجه الذي اعتمده في هذا

التفسير كمنهجه في التفسير بالرواية والتفسير بالدراية، وبيّنت منهجه في التفسير بالرواية كتفسيره

الآيات بالآيات والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والإسرائيليات، وقد وقفت في تفسيره على

أرائه في التصوف وعلم الفلسفة والكلام والفقه واللغة العربية.

وقد اعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي التحليلي.

Bu araştırma, 909/1504’te dünyaya gelen Şeyh Hüsameddin Ali el-Bitlisî’nin

hayatını, yaşadığı çevreyi içermekte, onun felsefe, tasavvuf ve tefsirle ilgili eserlerini

ele almaktadır. Bu makalede onun en önemli kitabı olan ve Camiu’t-tenzil ve’t-te’vîl

olarak adlandırılan tefsiri üzerinde durulmuştur.

Müellif, bu eserde rivayet ve dirayet tefsir yöntemlerini bir arada kullansa da

eser, işârî tefsir türünün tipik bir örneğini oluşturur. Eser, felsefe, astronomi, astroloji,

matematik, tarih, fıkıh, kelam, filoloji ve Şiî kültürü gibi pek çok konuyla ilgili önemli

bilgiler içeren ansiklopedik bir tefsirdir. Onun bu tefsirde takip ettiği rivayet ve

dirayet tefsir metodunu araştırdık. Ayetleri, ayetlerle, Hz. Peygamber’in hadisleri

ve Sahabe sözleri ve israiliyâtla tefsir etme şeklindeki rivayet yöntemini açıkladık.

Onun tefsirinde tasavvuf, felsefe, kelam, fıkıh ve Arap diliyle ilgili görüşleri üzerinde

durduk. Bu araştırmada, tarihsel betimleyici bir yöntem izlenmiştir.

Hüsameddin Ali el-Bitlisî, Camiu’t-tenzîl ve’t-te’vîl, Kur’an, işârî tefsir
 • Algar, Hamid. “Necmeddîn-i Kübrâ” الموسوعة الأسلامية التركية .498- عام: 2006 ، ج: 32 ص 500
 • Ayday, Mehmet Selim. “Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî’nin Hakikat-ı Muhammediye ve Hakikat-ı Murtazaviyye ile İlişkilendirdiği Ayetler”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi. 4 عام: 2016 - 62-70 .ص , ,العدد: 5 .
 • Ayday, Mehmet Selim. İşârî Tefsir Geleneği Açısından Hüsameddin Ali el-Bitlisî ve Cami‘u’t-Tenzîl ve’t-Te’vîl İsimli Tefsiri. ) )رسالة دكتورا، جامعة إسطانبول، عام: 2016
 • Başaran, Orhan. İdris-i Bitlisi’nin Heşt Bihişt’inin Hatimesi,.) (رسالة دكتورا أرضروم، 2000
 • Bayraktar, Mehmet. Kutlu Müderris İdris-i Bitlisî. Biyografi Net, : إسطنبول، عام 2006.
 • Çetin, Esma. “Hüsameddin Ali el-Bitlisî’nin Cami‘u’t-Tenzîl ve’t-Te’vîl Adlı Tefsirinin Mukaddimesi: Tahkik ve İnceleme”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, .63- عام: 2017 ، العدد: 43 ، ص 88
 • Çetin, Esma. “Hüsameddin Bitlisi’nin Cami’ü’t-Tenzîl ve’t-Te’vîl İsimli Eserinden Al-i İmran Suresinin Tahkik ve Tahlili”, (.) رسالة دكتورا، جامعة ساكاريا 2016
 • Çetin ,Esma” .Hüsamettin Ali el-Bitlisî’nin Türkiye kütüphanelerinde Yazma Halinde Bulunan Eserleri”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, : عام .149- 2015 ، العدد: 3، ج 15 ص 177
 • Demirli, Ekrem. “Vahdet- i Vücûd”. : دائرة المعارف الإسلامية التركية )إيسام(، ج: 42 ، عام .431- 2012 ص 435
 • Esma Çetin, “Nazarî Sufî Tefsir Alanında Bilinmeyen Bir Âlim: Hüsameddin Ali el-Bitlisî,” Turkish Stadies, Winter, 11/5, Ankara, 159-184 ص . 2016 .
 • Kırkız, Mustafa. Arap Belâgat İlminin Tarihi ve Gelişim Aşamaları. : إسطنبول Beyan yay. 2014.
 • Kırlangıç, Hicabi. İdris-i Bitlisî Selim Şah-nâme. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
 • Turgay, Nurettin. “Klasik Osmanlı Dönemi Müfessirlerinden Hüsamüddin Ali el-Bitlisî ve Tefsirciliği”. Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, 145-166 عام ص 2013 : İlim Yayma Vakfı,: إسطنبول
Primary Language ar
Journal Section Articles
Authors

Author: Naim DÖNER (Primary Author)

Bibtex @research article { buifd507026, journal = {Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-0774}, address = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {117 - 146}, doi = {}, title = {حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل}, key = {cite}, author = {DÖNER, Naim} }
APA DÖNER, N . (2018). حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (12), 117-146. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buifd/issue/42143/507026
MLA DÖNER, N . "حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 117-146 <http://dergipark.org.tr/buifd/issue/42143/507026>
Chicago DÖNER, N . "حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 117-146
RIS TY - JOUR T1 - حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل AU - Naim DÖNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 146 VL - IS - 12 SN - 2147-0774- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل %A Naim DÖNER %T حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-0774- %V %N 12 %R %U
ISNAD DÖNER, Naim . "حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 12 (December 2019): 117-146.