Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-0774 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi |


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-0774 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi |
Kapak Resmi


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Sayı 13 - Haz 2019
 1. EDİTÖRDEN
  Sayfalar 9 - 9
  NEBİ BUTASIM
 2. MU‘TEZİLE’DE HÜSÜN-KUBUH VE KELÂMÎ TA‘LÎL
  Sayfalar 11 - 31
  İbrahim Özdemir
 3. Molla Sadrâ’da İrade Problemi
  Sayfalar 37 - 58
  Sedat Baran
 4. İbn Âşûr’un Tefsirinde İştikâk Bağlamında Kelimelerin Farklı Köklerden Türetilme İhtimali ve Tefsirdeki Yansımaları
  Sayfalar 59 - 75
  Nusrettin BOLELLİ , Abdullah BEDEVA
 5. Çocuk Tesettüründe Şerî Ölçüler
  Sayfalar 77 - 90
  Abdulbasıt SALTEKİN
 6. Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahi Evren ve Ahiliğin Rol Modelliği
  Sayfalar 91 - 116
  Mehmet Şirin AYİŞ
 7. Zygmunt Bauman ve Din: Tanrı, İnsan ve Belirsizlik
  Sayfalar 117 - 140
  Mustafa Günerigök
 8. Tüketim Toplumunda Metalaştırılan Dini Yeniden Okuma Önerisi: Bireyin Dine Yabancılaşması Üzerine Bir Giriş
  Sayfalar 141 - 167
  Bekir Koç
 9. Tokat Ebu Şems (Vezir Ahmed Paşa) Zaviyesi Vakfı
  Sayfalar 169 - 184
  Muhammet OKUDAN
 10. Tedlis Yapmakla İtham Edilen Basralı Râviler
  Sayfalar 185 - 208
  Ali Çelik
 11. Klasik Arap Mizahında Hatipler
  Sayfalar 211 - 231
  Mehmet Nafi Arslan
 12. İslâm Mîrâs Hukukunda Red Meselesi: İnceleme ve Değerlendirme
  Sayfalar 233 - 258
  MEHMET AZİZ YAŞAR
 13. Abdüllatif el-Bağdadî’nin el-İfâde ve’l İ‘tibâr Adlı Eserinde Antik Mısır Anlatımı
  Sayfalar 259 - 283
  HAKAN CAN
 14. Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî'nin Hayatı ve Eserleri
  Sayfalar 285 - 309
  ADEM DOĞAN
 15. Nafaka Yükümlüsünün Nafakası ile Sorumlu Olduğu Kimselere Zekât Vermesinin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 311 - 331
  Muhammed Çuçak
Dizinler