Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-5128 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/buifd


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İlahiyat alanında, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü alanlarındaki özgün araştırma makalelerini ve bu alanlar ile ilişkili interdisiplinli özgün araştırmaları kabul etmektedir.

Dergiye gönderilen her makalenin hakem değerlendirme sonrası yazar tarafından düzeltilen son nüshası intihal programına tabi tutulmaktadır. 

Dergimize gönderilen makalelerden ücret alınmamaktadır. 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ulusal hakemli bir dergi olup değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

- Hakem değerlendirme sürecinden geçen makalelerin hangi sayıda, hangi sıralamada yayımlanacağına dergi yayın kurulu karar verir.

- Yazarlar yazım, imla, şekilsel kuralları yerine getirmek zorundadır. Hakemler tarafından olumlu değerlendirilen makaleler, istenilen yazım kuralları yapılmadığı taktirde yazara belli süre tanınır bu süre içinde dergi yazım kuralları yerine getirilmeyen makaleler ilgili sayıda yayımlanmaz.

- Bir sayıda 1 (bir) yazara ait ancak 1 makale yayımlanabilir.        

- Dergimiz 9. sayıdan itibaren TRDİZİN ve 07.09.2020 tarihinden itibaren Uluslararası Alan İndeksi olan ERİHPLUS tarafından taranmakta olup Crossref üyesidir.Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2687-5128 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/buifd
Kapak Resmi


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İlahiyat alanında, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü alanlarındaki özgün araştırma makalelerini ve bu alanlar ile ilişkili interdisiplinli özgün araştırmaları kabul etmektedir.

Dergiye gönderilen her makalenin hakem değerlendirme sonrası yazar tarafından düzeltilen son nüshası intihal programına tabi tutulmaktadır. 

Dergimize gönderilen makalelerden ücret alınmamaktadır. 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ulusal hakemli bir dergi olup değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

- Hakem değerlendirme sürecinden geçen makalelerin hangi sayıda, hangi sıralamada yayımlanacağına dergi yayın kurulu karar verir.

- Yazarlar yazım, imla, şekilsel kuralları yerine getirmek zorundadır. Hakemler tarafından olumlu değerlendirilen makaleler, istenilen yazım kuralları yapılmadığı taktirde yazara belli süre tanınır bu süre içinde dergi yazım kuralları yerine getirilmeyen makaleler ilgili sayıda yayımlanmaz.

- Bir sayıda 1 (bir) yazara ait ancak 1 makale yayımlanabilir.        

- Dergimiz 9. sayıdan itibaren TRDİZİN ve 07.09.2020 tarihinden itibaren Uluslararası Alan İndeksi olan ERİHPLUS tarafından taranmakta olup Crossref üyesidir.Sayı 17 - 25 Haz 2021
 1. İslam Hukukunun Roma Hukukundan Etkilendiği Tezini Eleştiren Batılı Bir Hukukçu: S.V. FİTZGERALD
  Sayfalar 1 - 20
  Savaş KOCABAŞ
 2. Zerdüştîlik ve İşrakîlik'te Tanrısal Karizma: Hurra
  Sayfalar 21 - 33
  Mehmet Mekin MEÇİN
 3. الإجراءات الأسلوبية لشعرية الانزواء عند السُّمَيسِر
  Sayfalar 34 - 53
  Ahmad OMAR
 4. Klasik Dönem Fıkıh Usûlü Literatüründe Edebü’l-Fetvanın Yeri
  Sayfalar 54 - 71
  Fatih ÇİNAR
 5. Mu’tezile Ekolünü Belâgata Sevk Eden Muhtemel Faktörler
  Sayfalar 72 - 92
  Eyüp SEVİNÇ, Ousama EKHTİAR
 6. The Discussion Of The Second Coming Of Jesus Christ In Modern Period’s Sunni And Shia Resources -Ibn ʿāshūr And Tabataba'i Sample-
  Sayfalar 93 - 108
  Mansur YAYLA
 7. Kur'an-I Kerim'deki harf-i cerlerin Anlami Ve Anadili Olmayanlara Arapça Öğretimi
  Sayfalar 109 - 124
  Emad A.A.ALY
 8. Medeni Hukukla Mukayeseli Olarak İslam Hukukunda Evlenmenin Geçici Engelleri
  Sayfalar 125 - 139
  Yahya BİLGİNER, Nuri KAHVECİ
 9. Molla Muhammed Saîd'in "Risâletu Fethi'r-Ramân Fi'r-Reddi 'Ala Munkirî't-Talâki's-Selâs ve Talaki's-Sekrân” Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 140 - 158
  Ramazan KORKUT
 10. Şâfiî Mezhebinde Fetvâ Usûlü ve Mezhep İçi Görüşler Hiyerarşisi (Muhammed el-Kürdî'nin el-Fevâidü’l-Medeniyye Adlı Eseri Bağlamında)
  Sayfalar 159 - 174
  Mehmet Aziz YAŞAR
 11. Esmâ-i Sitte'nin İrâbı Üzerine Bazı Değerlendirmeler
  Sayfalar 175 - 186
  Enes ERDİM, Ayşe MEYDANOĞLU
 12. Öğrencilerin Dijital Ortamlar Üzerinden Yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları (Sivas Zara İlçesi Örneği)
  Sayfalar 187 - 204
  Yasin YİĞİT
 13. İletişim ve Mantık Arasındaki İlişki
  Sayfalar 205 - 213
  Hüseyin ÇALDAK
 14. Osmanlı Hukûk-ı Âile Kararnâmesi’nde Hanefî Mezhebinin Görüşü Dışında Kanunlaştırılan Fıkhî Görüşler Ve Analizi
  Sayfalar 214 - 232
  Rifat YILDIZ
 15. Telazûm Delilinin Fıkıh Metodolojisindeki Yeri
  Sayfalar 233 - 251
  Muhammed Latif ALTUN
 16. Hanefî Mezhebine Göre İbadetler ve Muâmelât Örnekleminde Taayyün Kavramı
  Sayfalar 252 - 262
  Hasan KAYAPINAR
 17. Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutunun Önemi
  Sayfalar 263 - 273
  Hatice KILINÇER
Dizinler