e-ISSN: 2687-5128
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

- Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü alanlarındaki özgün araştırma makalelerini ve bu alanlar ile ilişkili interdisiplinli özgün araştırmaları kabul etmektedir.
-Dergiye gönderilen her makalenin hakem değerlendirme sonrası yazar tarafından düzeltilen son nüshası intihal programına tabi tutulmaktadır.

-Dergimize gönderilen makalelerden hiçbir şekilde ve süreçte ücret alınmamaktadır.

-Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ulusal hakemli bir dergi olup değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

-Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

-Makale kabul tarihleri: Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Mart; Aralık tarihli sayı için ise 15 Temmuz - 15 Eylül'dür.

- Hakem değerlendirme sürecinden geçen makalelerin hangi sayıda, hangi sıralamada yayımlanacağına dergi yayın kurulu karar verir.

- Yazarlar yazım, imla, şekilsel kuralları yerine getirmek zorundadır. Hakemler tarafından olumlu değerlendirilen makaleler, istenilen yazım kuralları yapılmadığı taktirde yazara belli süre tanınır bu süre içinde dergi yazım kuralları yerine getirilmeyen makaleler ilgili sayıda yayımlanmaz.

- Bir sayıda 1 (bir) yazara ait ancak 1 makale yayımlanabilir.

- Dergimiz 9. sayıdan itibaren TRDİZİN ve 07.09.2020 tarihinden itibaren Uluslararası Alan İndeksi olan ERİHPLUS tarafından taranmakta olup Crossref üyesidir.


2023 - Sayı: 21

Araştırma Makalesi

4. İsrâ ve Mi’râc Hadisesi Etrafındaki Tartışmalar

Araştırma Makalesi

5. Kur’ân Hükümlerinin Tarihsel Olduğu İddiası Üzerine


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.