Yayın Kurulu Kararları

2020 ARALIK AYI YAYIN KURULU

1. Dergimizde 2020 Aralık sayısı itibariyle "Kitap Tanıtımı" kabul edilmemekte "Kitap Değerlendirmesi" kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmesi için kriterler belirlenmiş olup alanında uzman olan kişilerce yapılması hususu göz önüne alındığı için en az Doktora yapmış veya yapıyor olanların yapacağı "Kitap değerlendirme"leri kabul edilecektir. 

Bu kapsamda Kitap Değerlendirmeleri

a) Türkçe-İngilizce özet ve anahtar kelimeleri içermelidir. b) Değerlendirilen eserin tüm yönleri değerlendirmeye alınmalıdır.  c) Benzer çalışmalardan kaynak olarak faydalanmalıdır

d) Aynı yazarın varsa başka eserleri de metin içinde değerlendirme içine alınmalıdır. e) Değerlendirmesi yapılacak olan kitabın kiritikleri tamamen kitabın içeriği ile ilgili olmalıdır. Yazarına yönelik olan ifadeler çalışmanın geri gönderilmesine neden olmaktadır. 

2. Makale grubu içinde gönderilen "...... Hayatı ve Eserleri" şeklindeki çalışmalar, eğer hayatı anlatılan kişi ilk defa çalışılmış ise araştırma makalesi grubunda değerlendirmeye alınır. Aksi halde tanıtım veya kritik/değerlendirme grubunda yer alır. Bunun kararı editör kurulu tarafından verilir.

3. Etik kurallar ve yayıncılık gereği derginin bağlı bulunduğu üniversiteden 1 sayıda kabul edilecek makale sayısı oranı 5/1 olmalıdır.  bu orana tüm yayın grupları dahildir.

4. Dergiye gelen makaleler 2021 yılından itibaren ilgili bilim dalının editörü tarafından yürütülecektir. Yeterli sayıda uzman olmaması durumunda baş editör bu konuda sorumlu olup farklı üniversitelerden editör temini yoluna gidebilecektir. 

2018 NİSAN AYI YAYIN KURULU KARARLARI

1- Makaleler www.dergipark.gov.tr üzerinden gönderilecektir. Mail ve elden makale kabul edilmeyecektir.

2- Dergiye gönderilen makaleler intihal programından geçirilecek ve intihal oranı %15 ve üzeri olanlar yazara geri gönderilecektir.

3- Dergiye makale gönderen yazarların ORCİD numarası alması ve bunu makale üzerinde belirtmesi zorunludur.

4- Arapça makalelerin kaynakçasında Arapça kaynakçanın yanı sıra Latin Alfabesi ile yazılmış kaynakça bulunması zorunludur. 

5- Etik izin gerektiren makalelerin ilgili bilimsel kuruldan etik onay alması zorunludur

6- Bir sayıda bir yazara ait 1 (bir) makale yayımlanır.

7- Bir sayıda yayınlanacak makale sayısına dergi yönetim kurulu karar verir.

8- Hakemlerden olumlu yanıt almış ve yayınlanması kararlaştırılan makalenin hangi sayıda yayınlanacağına dergi yönetim kurulu karar verir.


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.