Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 36 - 50 2018-12-28

BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Nilay Tunçarslan [1]

81 172

Ulus ötesi sorunların çözümü için devletlerin kolektif hareket etmesi gerekmekte, en önemli küresel problemlerden biri de iklim değişikliği ve çevresel bozulmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. BM bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası anlaşma ve protokollerden farklı olarak devletler bireysel olarak da girişimler başlatmakta; sera gazı salınımı, karbondioksit emisyonu, yenilenebilir enerjinin kullanımı gibi konularda verilen taahhütleri yerine getirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Yükselen güçler olarak karşımıza çıkan ve uluslararası politikada inisiyatif alma arzusunda olan BRICS ülkeleri de iklim konusunda çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Nüfus, ekonomik kapasite ve yüzölçümü bakımından dünyanın büyük bir kesimini oluşturan ülkelerin bu alanda başlatacakları girişimler de büyük önem teşkil etmektedir. Araştırmada BRICS grubunun iklim ve çevre politikalarının karşılaştırılmasında ülkelerin bireysel inisiyatiflerinin yanında, Çevresel Performans Endeksi ve İklim Değişikliği Performans Endeksi verilerinden de yararlanılmaktadır.
BRICS, iklim, çevre, enerji, yükselen güç
 • Bidwai, P. (2014). The Emerging Economies and Climate Change: A Case Study of the BASIC Grouping, Shifting Power/ Critical Perspectives on Emerging Economies TNI Working Papers, https://www.tni.org/files/download/shifting_power-climate.pdf (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • Birpınar, M.E. (2016). Kyoto Out, Paris In, http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/kyoto--out-----paris--in---2189062/ (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • BRICS (2016). Goa Statement on Environment, Second Meeting of BRICS Environment Ministers
 • BRICS Policy (t.y.). Climate Change Negotiation and the BRICS, http://bricspolicycenter.org/homolog/arquivos/Ana%20Toni.pdf (Erişim Tarihi 13.01.2018).
 • Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, International Affairs, 67 (3), s.431-451
 • CCPI (2018). Climate Change Performance Index, https://www.climate-change-performance-index.org/ (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • Chevallier, R. (2011). Emerging Powers The IBSA States As Partners And Leaders In A Future Global Climate Change Regime, KAS International Reports, 4, s. 36- 58
 • Dutta, S. (2016). ‘Green Economy’ In the Context of Indian Economy, International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 2 (3), s.873-894
 • EPI (2016).Environmental Performance Index, http://www.epi.yale.edu/country-rankings (Erişim Tarihi 14.01.2018).
 • Handl, G. (2012). Declaration of the United Nations Conference On The Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 And The Rıo Declaration On Environment And Development 1992, United Nations Audiovisual Library of International Law
 • Kahler, M. (2013). Rising Powers and Global Governance: Negotiating Change in a Resilient Status Quo, International Affairs, 89 (3), s.711- 729
 • Korppoo, A. ve Vatansever, A. (2012). A Climate Vision for Russia From Rhetoric to Action, Carnegie Policy Outlook, http://carnegieendowment.org/files/RussiaClimate.pdf (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • Lin, S., L.Sun, D.Marinova ve D.Zhao (2017). Effects of Population and Land Urbanization on China’s Environmental Impact: Empirical Analysis Based on the Extended STIRPAT Model, Sustainability, 9 (825), s.1-21
 • Muhasiloviç, S.Ç. (2017). İklim Değişikliğinin Önlenmesinde Çin’in Yükselişi, AA Analiz, http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/iklim-degisikliginin-onlenmesinde-cinin-yukselisi/846923 (Erişim Tarihi 16.01.2018).
 • Nachmany, M., S. Fankhauser, J. Davidova, N. Kingsmill, T. Landesman, H. Roppongi, P. Schleifer, J. Setzer, A. Sharman, C. S. Singleton, J. Sundaresan ve T. Townshend (2015). Climate Change Legislation In South Africa, The 2015 Global Climate Legislation Study, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/SOUTH_AFRICA.pdf (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • NASA (2016). Global Climate Change, https://climate.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/647_Global_Temperature_Data_File.txt (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • Petsonk, C.A. (1990). The Role of the United Nations Environment Programme (UNEP) in the Development of International Environmental Law, American University International Law Review, 5 (2), s.351-391
 • Revore, E.L. ve Simoes, A.F. (2008). Climate Change Implications of the Brazilian Energy Outlook, TERRAE, 3 (1), s. 4-15
 • Ring, M.J., D. Lindner, E.F.Cross, M.E.Schlesinger (2012). Causes of the Global Warming Observed since the 19th Century, Atmospheric and Climate Sciences, 2, s.401-415
 • SAIIA (2013). The Green Economy and the BRICS Countries: Bringing Them Together, South African Institute of International Affairs Occasional Paper, 170, https://www.saiia.org.za/occasional-papers/479-the-green-economy-and-the-brics-countries-bringing-them-together/file (Erişim Tarihi 14.01.2018).
 • SAFLII (2017). Earthlife Africa Johannesburg v Minister of Environmental Affairs and Others, South African Legal Information Institute
 • Simola, H.ve Solanko, L. (2017), Overview of Russia’s oil and gas sector, BOFIT Policy Brief, 5, https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/14701/bpb0517.pdf?sequence=1
 • Singh, J.P. (2016). Introduction: Emerging Powers and the WTO, International Negotiation, 21, s.201-207
 • Singh, S.P. ve Dube, M. (2014). BRICS and the world order a beginner's guide, SAIIA & Gegafrica, http://cuts-international.org/BRICS-TERN/pdf/BRICS_and_the_World_Order-A_Beginners_Guide.pdf (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • UN (2012). Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012- The Future We Want, United Nations , http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • UN (2015). UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • UNCDE (2002). Johannesburg Declaration on Sustainable Development, United Nations Conference on the Human Enviorenment, https://joburg.org.za/pdfs/johannesburgdeclaration.pdf (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • UNEP (t.y.). Organization Profile, United Nations Environment Programme, http://staging.unep.org/PDF/UNEPOrganizationProfile.pdf (Erişim Tarihi 14.01.2018).
 • UNFCC (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (Erişim Tarihi 14.01.2018).
 • Wattles, J. (2017). India to sell only electric cars by 2030, CNNTech, http://money.cnn.com/2017/06/03/technology/future/india-electric-cars/index.html (Erişim Tarihi 15.01.2018).
 • YCELP (2011). Climate Change Solutions: Frontline Perspective from Around the Globe, Climate Policy & Emissions Data Sheet: Russia, Yale Center for Environmental Law and Policy, http://archive.envirocenter.yale.edu/ uploads/pdf/Russia_Climate_Policy_Data_Sheet.pdf (Erişim Tarihi 13.01.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilay Tunçarslan (Primary Author)
Institution: Marmara Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { bujss399076, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {Beykent University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {36 - 50}, doi = {10.18221/bujss.399076}, title = {BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Tunçarslan, Nilay} }
APA Tunçarslan, N . (2018). BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 36-50. DOI: 10.18221/bujss.399076
MLA Tunçarslan, N . "BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 36-50 <http://dergipark.org.tr/bujss/issue/40552/399076>
Chicago Tunçarslan, N . "BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 36-50
RIS TY - JOUR T1 - BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ AU - Nilay Tunçarslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18221/bujss.399076 DO - 10.18221/bujss.399076 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 50 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.399076 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.399076 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %A Nilay Tunçarslan %T BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %D 2018 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18221/bujss.399076 %U 10.18221/bujss.399076
ISNAD Tunçarslan, Nilay . "BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 2 (December 2018): 36-50. https://doi.org/10.18221/bujss.399076
AMA Tunçarslan N . BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(2): 36-50.
Vancouver Tunçarslan N . BRICS ÜLKELERİNİN İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(2): 50-36.