ISSN: 1307-5063
e-ISSN: 2667-4955
Başlangıç: 2007
Yayımcı: Beykent Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BÜSBD), Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak hazırlanmakta olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. ÜSBD; ekonomi, bankacılık, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal kültürel antropoloji, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler ve kültür çalışmaları, iletişim, karşılaştırmalı edebiyat, dil ve edebiyat vb. sosyal bilimler kapsamında yer alan tüm alanlardaki özgün ve bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.  BÜSBD kapsamında makale değerlendirme sürecinin hiç bir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir. Dergi Yönetimi kararı gereği Beykent Üniversitesi mensuplarından ve öğrencilerden, her sayıda 1 (bir) makale değerlendirmeye alınacaktır. 


23094


The Journal is committed to upholding the highest standarts of publication ethics and takes all possible measures against any publication malpratices. Submitting researches by all authors mean that they assured their manuscripts are original and attest that the submitted papers represent their contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. All submissions will be checked by iThenticate before being sent to reviewers according to the Journal's Zero Tolerance on the Plagiarism Policy