İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Ali Murat FERMAN

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör

Vedat AKMAN

Turkey
vedatakman@beykent.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9950-8223
Konular: Bankacılık
Kurum: BEYKENT UNIVERSITY

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜL

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi İlkay ERARSLAN

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Tuğba SAĞLAMDEMİR

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri

Arş. Gör. Gözde BOZKURT

Konular: Uygulamalı Mikro Ekonometri,Zaman Serisi Analizi,Davranışsal İktisat
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Hasan Sadık TATLI

Konular: Kriz İletişimi,Dijital İletişim,Kişilerarası İletişim,Örgüt ve Grup İletişimi,Organizasyon,İş ve Örgüt Sosyolojisi,Örgüt Kuramı,Örgüt Kültürü,Örgütsel Davranış,Sosyal Psikoloji,Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi,Yönetim ve Strateji,Yönetim Psikolojisi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Nazlı KOCA

Konular: Amerika Çalışmaları,Ortadoğu Çalışmaları
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Aziz Mücahit BAKIR

Konular: Pazarlama,Dijital Pazarlama,Müşteri İlişkileri Yönetimi,Tüketici Davranışları

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Burak Samih GÜLBOY

Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Evrim Doğan ADANUR

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYI

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu DURUKAN

Kurum: Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen BAYRAMLI

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARBİ

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Gül ERBEN

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Neslim DOKSAT

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nihan BOZOK

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Seval ARSLAN

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İnci USER

Kurum: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Celil Uğur ÖZGÖKER

Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER

Kurum: beykent üniversitesi

Doç. Dr. Volkan ÖNGEL

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İlyas SÖZEN

Kurum: IZMIR KAVRAM VOCATIONAL COLLEGE OF HIGHER EDUCATION

Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ

Kurum: BEYKENT UNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Bengisu BAYRAK

Kurum: ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY

Prof. Dr. Levent ÜRER

Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Erdoğan TAŞKIN

Kurum: Beykent Üniversitesi