İMTİYAZ SAHİBİ

Prof.Dr. Ali Murat FERMAN

Turkey
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör

Vedat AKMAN

Turkey
vedatakman@beykent.edu.tr
Konular: Bankacılık
Kurum: BEYKENT UNIVERSITY

Dr.Öğretim Görevlisi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU

Turkey
gulayselvi@beykent.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜL

Turkey
mertgul@beykent.edu.tr
Konular: Bankacılık
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi İlkay ERARSLAN

Turkey
ilkaye@beykent.edu.tr
Konular: Bilgi ve Belge Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Tuğba SAĞLAMDEMİR

Turkey
tugbasaglamdemir@beykent.edu.tr
Konular: İktisat Teorisi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Akile Reşide GÜRSOY

Turkey
akilegursoy@beykent.edu.tr
Konular: Sosyoloji
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Burak Samih GÜLBOY

Turkey
bsg@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Evrim Doğan ADANUR

Turkey
evrimdogan@beykent.edu.tr
Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYİ

Turkey
alidayi@beykent.edu.tr
Konular: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu DURUKAN

Turkey
arzudurukan65@yahoo.com
Konular: Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Kurum: Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen BAYRAMLI

Turkey
aysenbayramli@beykent.edu.tr
Konular: Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARBİ

Turkey
bilgekarbi@beykent.edu.tr
Konular: Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Burak KESGİN

United States
burakkesgin@beykent.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Gül ERBEN

Turkey
selin.erben@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Neslim DOKSAT

Turkey
neslimdoksat@beykent.edu.tr
Konular: Eğitim Psikolojisi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nihan BOZOK

Turkey
nihanbozok@beykent.edu.tr
Konular: Toplumsal Cinsiyet,Sağlık Sosyolojisi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Seval ARSLAN

Turkey
sevalarslan@beykent.edu.tr
Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN

Turkey
suleymankahraman@beykent.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İnci USER

Turkey
inci.user@acibadem.edu.tr
Konular: Sosyoloji
Kurum: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU

Turkey
belkiskumbetoglu@beykent.edu.tr
Konular: Eğitim Sosyolojisi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Önder GÖÇGÜN

Turkey
ondergocgun@beykent.edu.tr
Konular: Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Hakem Kurulu

Doç.Dr. Muzaffer ÜREKLİ

Turkey
muzaffer@beykent.edu.tr
Konular: Türk Kültür Tarihi,Türk Halkları ve Toplulukları,Türk Bozkır Kültürü,Orta Asya Tarihi,İslam Öncesi Türk Tarihi,Genel Türk Tarihi
Kurum: BEYKENT UNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Volkan ÖNGEL

Turkey
volkanongel@beykent.edu.tr
Konular: Yönetim ve Strateji,Makro İktisat

Prof.Dr. İlyas SÖZEN

Turkey
ilyas@kavram.edu.tr
Konular: Bölgesel Çalışmalar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: IZMIR KAVRAM VOCATIONAL COLLEGE OF HIGHER EDUCATION

Doç.Dr. Bengisu BAYRAK

Turkey
bengisubayrak@gmail.com
Konular: Resim,Görsel Tasarım,Enstelasyon-Yerleştirme,Plastik Sanatlar
Kurum: ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY

Prof.Dr. Levent ÜRER

Turkey
leventurer@beykent.edu.tr
Konular: Siyaset Bilimi,Kamu Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ