Dergi Kurulları

İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Ali Murat FERMAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bankacılık

Editör

Prof. Dr. Volkan ÖNGEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8881-2465 Türkiye
Makro İktisat, Gelişme Ekonomisi - Makro, Hastane İşletmeciliği, Yönetim ve Strateji

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Semra BOĞA Beykent Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Öğretim Görevlisi İlkay ERARSLAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bilgi ve Belge Yönetimi

Alan Editörleri

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama
Prof. Dr. Mine DEMİRTAŞ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Medya Araştırmaları, Sosyal Medya Çalışmaları, Halkla İlişkiler, Kriz İletişimi, İletişim Araştırmaları
Yrd. Doç. Dr. Mağfiret KEMAL-YUNUSOĞLU Beykent Üniversitesi Türkiye
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Prof. Dr. Visam MANSUR Beykent University 0000-0002-5741-8884 Türkiye
Filoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Özgür Ömer ERSİN Beykent Üniversitesi Türkiye
Ekonometri
Dr. Öğr. Üyesi Ali SAYGILI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyoloji
Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Armağan GÖZKAMAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Avrupa Birliği
Prof. Dr. Şenol DURGUN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyaset Bilimi
Uygulamalı Psikoloji, Psikolojide Ölçme Teknikleri

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cevat GERNİ Beykent Üniversitesi 0000-0002-0214-3879 Türkiye
Gelişme Ekonomisi - Makro, Uluslararası Ticaret
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN ISTANBUL UNIVERSITY Türkiye
Makro İktisat, Para Politikası, Sermaye Piyasaları, Sanayi Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Neslim DOKSAT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Psikolojisi
Bankacılık

Uluslararası Danışma Kurulu

Prof. Dr. Altan AYKUT Beykent Üniversitesi Türkiye
Rus Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN Doğuş Üniversitesi Türkiye
Finans
Prof. Dr. Yıldız GÜZEY Beykent Üniversitesi Türkiye
Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Haldun SOYDAL SELCUK UNIVERSITY Türkiye
Büyüme
Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji
Prof. Dr. Yalçın KARATEPE Ankara Üniversitesi Türkiye
Finans
Prof. Dr. Serkan ADA KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ömer Selçuk EMSEN Atatürk Üniversitesi İİBF Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yönetim ve Strateji
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaras Sütcü Imam University Türkiye
Bölgesel Çalışmalar
Prof. Dr. Mustafa Kemal DEĞER KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Ticaret
Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU İstanbul Üniversitesi Türkiye
Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Kamil USLU Doğuş Üniversitesi Türkiye
Makro İktisat
Prof. Dr. Jamaluddin HUSAIN Bir kuruma bağlı değildir Amerika Birleşik Devletleri
Kurumsal İktisat
Prof. Dr. İlyas SÖZEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bölgesel Çalışmalar, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Makro İktisat
Prof. Dr. Halim KAZAN İstanbul Üniversitesi Türkiye
Yöneylem Araştırması
Prof. Dr. Faik ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Günseli Mine GERNİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Örgütsel Davranış
Dr. Emin AKÇAOĞLU Manisa Celal Bayar Üniversitesi Almanya
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Deniz PARLAK doğuş üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Çağrı BULUT Yaşar Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Girişimcilik ve Pazarlama
Doç. Dr. Nihan BOZOK BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sağlık Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Çevre Sosyolojisi
Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Makro İktisat
Prof. Dr. Besim Bülent BALİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Avrupa Birliği Ekonomisi, Kamu Yönetiminde Etik, Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi
Prof. Dr. Kerem DOKSAT Beykent Üniversitesi Türkiye
Eğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Yüksel BAYRAKTAR İstanbul Üniversitesi Türkiye
Politik İktisat, Makro İktisat, Gelişme Ekonomisi - Makro
Prof. Dr. Kerem KARABULUT Atatürk Üniversitesi Türkiye
Politik İktisat
Prof. Dr. Halit KESKİN Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye
Yönetim ve Strateji
Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Mine AFACAN FINDIKLI İstinye Üniversitesi Türkiye
Yönetim ve Strateji
Doç. Dr. Yakup AKKUŞ İstanbul Üniversitesi Türkiye
İktisat Tarihi
Doç. Dr. Timur KOZUKULOV Oş Devlet Üniversitesi Kırgızistan
İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Mezhepleri, Kentsel / Yerel Siyaset, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Siyasal Antropoloji, Siyaset Bilimi Metodolojisi
Doç. Dr. Serdar KUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Selda UCA Kocaeli Üniversitesi Türkiye
Pazarlama
Doç. Dr. Recep REHİMLİ Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan
Kamu Yönetimi, Anayasa ve Siyasal Kurumlar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetiminde Etik, Katılım ve Yönetişim, Kentsel / Yerel Siyaset, Siyasal Hayat ve Kurumlar
Doç. Dr. Orkun BAYRAM ANTALYA BILIM UNIVERSITY Türkiye
Finans, Finansal Tahmin ve Modelleme, Uluslararası Finans, Finansal Muhasebe, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ekonomi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin GÖK Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Füsun ÇELEBİ BOZ Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN Düzce Üniversitesi Türkiye
Yönetim ve Strateji
Doç. Dr. Emine FIRAT Aksaray Üniversitesi Türkiye
Gelişme Ekonomisi - Makro
Doç. Dr. Perihan Paksoy ÇAVUŞOĞLU BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Turizm, Turizm Planlaması

İndeks Sorumluları

Arş. Gör. Gözde BOZKURT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8413-1099 Türkiye
Uygulamalı Mikro Ekonometri, Zaman Serisi Analizi, Davranışsal İktisat
Arş. Gör. Bilal YILDIZ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0492-0424 Türkiye
Tüketici Davranışları, Ürün ve Marka Yönetimi, Uluslararası Lojistik

İstatistik Editörleri

Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Türkçe Dil Editörü

Yrd. Doç. Dr. Ali ŞEYLAN BEYKENT UNIVERSITY Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Seval ARSLAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı

Teknik Editör

Arş. Gör. Tuğçe ACAR Beykent Üniversitesi 0000-0001-9223-0089 Türkiye
İstatistiksel Analiz, Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Mikro Ekonometri

Dergi Asistanları

Arş. Gör. Baran TEKAY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8724-9383 Türkiye
Sinema
Aziz Mücahit BAKIR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama, Dijital Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları

Dergi Sekreteri

Yönetim ve Strateji

Hukuk Danışmanı

23094


The Journal is committed to upholding the highest standarts of publication ethics and takes all possible measures against any publication malpratices. Submitting researches by all authors mean that they assured their manuscripts are original and attest that the submitted papers represent their contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. All submissions will be checked by iThenticate before being sent to reviewers according to the Journal's Zero Tolerance on the Plagiarism Policy