İMTİYAZ SAHİBİ

Prof.Dr. Ali Murat FERMAN

Turkey
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör

Dr.Öğretim Görevlisi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU

Turkey
gulayselvi@beykent.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜL

Turkey
mertgul@beykent.edu.tr
Konular: Bankacılık
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi İlkay ERARSLAN

Turkey
ilkaye@beykent.edu.tr
Konular: Bilgi ve Belge Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Tuğba SAĞLAMDEMİR

Turkey
tugbasaglamdemir@beykent.edu.tr
Konular: İktisat Teorisi
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ