Year 1982, Volume 97, Issue 97-98, Pages 1 - 10 1982-02-01

TÜRKİYE MADENCİLİK TARİHÎNE AİT KÜTAHYA-GÜMÜŞKÖY VE YÖRESİNİ KAPSAYAN BULUNTULAR
NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA

Ergun KAPTAN [1]

131 623

Türkiye madencilik tarihi içinde, bakırdan sonra kurşun ve gümüş madenciliğinin de ayrı bir yeri vardır. Anadolu'da, kurşun ve gümüş madenciliğinin binlerce yıl öncesinden başlayıp Osmanlı İmparatorluk dönemine değin devam ettiği önemi büyük yerlerden biri de Kütahya bölgesidir. Kütahya-Gümüşköy ve yöresinde yapılmış olan araştırmalar sırasında, eski devirlere ait metalürji kalmtılarıyle eski yeraltı madenciliğini içeren ve Türkiye madencilik tarihi için son derece önemli, yeni buluntular saptanmıştır. Aktepe madeni mevkiinde, milâttan önce ikinci bin yılı başlarını kapsayan maden galerileri ile bir başka eski maden galerisi girişinde ele geçen ve milâttan sonra ikinci yüzyıla ait «cevher kırma öğütme aleti», sözü edilen buluntular arasındadır. Bu kalıntılar şimdilik bilinen en iyi örneklerdir.

In the mining history of Turkey lead and silver mining has a distinctive place, as well as copper. One of the important places where lead and silver mining had started thousands of years ago and continued through the Ottoman period is Kütahya region. Investigations in the neighborhood of Gümüşköy (Kütahya) revealed old metallurgical remnants and findings of old underground mining both of which are very important for the mining history of Turkey. At the Aktepe mine site, adits dating as early as the beginning of second millennium B.C. and an «ore crushing and grinding tool» of the second century A.D. found at the entrance of another adit are among the above mentioned discoveries. These remnants are the best known examples at present

  • Fischbach, W., 1900, Kütahya civarında Gümüşköy, kurşun-gümüş madeni hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rep., 374 (unpublished), p. 1-2, Ankara-Turkey.
  • Kaptan, E., 1977, Murgul madenindeki Anayatak kökenli eski devirlere ait bir buluntu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Bull., 89, 90-94, Ankara-Turkey.
  • , 1982, Türkiye madencilik tarihine ait Tokat bölgesini kapsayan yeni buluntular: Maden Tetkik ve Arama Enst. Bull., 93/94, 150-162, Ankara-Turkey.
  • Pilz, R., 1937, Şaphane, Murat dağ ve Eğrigöz dağ mıntıkalarındaki müteaddit maden yataklarında yapılan istikşaflar hakkında iptidai rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rep., 641 (unpublished), p. 15, Ankara-Turkey.
  • Vıcıl, M., 1982, Gümüşköy (Kütahya) Aktepe Pb-Zn-Sb-Ag cevherleşmesi: Ege Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi, Thesis of Doctorate (unpublished), p. 9-12.
  • Yiğitgüden, H.Y. and Friedrich, G., 1981, Gümüşköy madeninin tarihçesi: Etibank Bülteni, sayı 31, p. 4, Ankara-Turkey.
  • Ziegler, J., 1936, Kütahya Gümüşköy mevkiinde barit-grafit madenleri hakkında muhtasar rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rep., 535, p. 1, Ankara-Turkey.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Ergun KAPTAN (Primary Author)

Dates

Publication Date: February 1, 1982

Bibtex @research article { bulletinofmre52209, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1982}, volume = {97}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA}, key = {cite}, author = {KAPTAN, Ergun} }
APA KAPTAN, E . (1982). NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 97 (97-98), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3921/52209
MLA KAPTAN, E . "NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 97 (1982): 1-10 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3921/52209>
Chicago KAPTAN, E . "NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 97 (1982): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA AU - Ergun KAPTAN Y1 - 1982 PY - 1982 N1 - DO - T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 97 IS - 97-98 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA %A Ergun KAPTAN %T NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA %D 1982 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V 97 %N 97-98 %R %U
ISNAD KAPTAN, Ergun . "NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 97 / 97-98 (February 1982): 1-10.
AMA KAPTAN E . NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA. Bull.Min.Res.Exp.. 1982; 97(97-98): 1-10.
Vancouver KAPTAN E . NEW DISCOVERIES IN THE MINING HISTORY OF TURKEY IN THE NEIGHBORHOOD OF GÜMÜŞKÖY, KÜTAHYA. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 1982; 97(97-98): 10-1.