ISSN: 0026-4563
Başlangıç: 1950
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
Kapak Resmi
       

Maden Tetkik ve Arama Dergisi 1936 yılından bu yana yayın hayatına devam eden, yerbilimleri alanında en uzun tarihçeye sahip hakemli bilimsel yayınlardan biridir. MTA Dergisi’nde, yer bilimlerinin her dalına ilişkin özgün bilimsel araştırmalara, eleştirel derlemelere, kısa notlara ve yayımlanmış makalelere ilişkin eleştiri ve yanıt yazılarına yer verilmektedir.

MTA Dergisi 1936-1983 yılları arasında tek bir dergi olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler içerecek şekilde basılmış, 1985’den bu yana ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dergi olarak devam etmektedir. Ayrıca, Dergimiz 2019 yılı itibariyle yılda 3 kez Türkçe ve İngilizce yayımlanmaya başlanmıştır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden makale kabul ücreti, makale işlem ücreti ve basım ücreti alınmamaktadır. MTA Dergisi’ne gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından intihal.net aracılığıyla intihal taramasından geçirilir. İntihal veya kendinden alıntı durumu tespit edilen makaleler değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilir. MTA Dergisi, tamamen açık erişim bir dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergideki makalelerin tam metin içeriğine internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Herhangi bir ortamda ticari olmayan kullanımına ve dağıtımına izin verilmekte, yazarın ve derginin düzenli olarak atıf almasına imkân sağlanmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2030 Bitiş: 19 Haziran 2022

2022 - Cilt: 167 Sayı: 167

Araştırma Makalesi

1. The new age data and pre-Paleogene stratigraphy of the Kırşehir Massif, Central Anatolia

Araştırma Makalesi

2. Geological, mineralogical-petrographical and fluid inclusion characteristics of the Çatalçam (Soma-Manisa) Au-Pb-Zn-Cu mineralization

Araştırma Makalesi

4. Hydrogeological and water quality evaluation of parts of River Mamu Sub-Basin, southeastern Nigeria

Araştırma Makalesi

6. Investigation of the slaking behavior of weak geological units in terms of undercutting rate

Araştırma Makalesi

7. Relationship of ore properties and alteration of the Büyük Kuluncak (Malatya) Nb - U - NTE - Zr - Li deposit

Araştırma Makalesi

8. Geology of the Kurucaşile - Cide region, NW Türkiye

Araştırma Makalesi

9. Investigation of dissolution behavior of scandium and lithium from red mud

Yayin Kurallari

Yayın Kuralları için tıklayınız

Excecutive Editorial Board

Please Click to Excecutive Editorial Board

Editorial Board

Please Click to Editorial Board

Advisory Board

Please click to Advisory Board


Submit your Paper

Click to Login

Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en