ISSN: 0026-4563
Başlangıç: 1950
Yayıncı: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
Kapak Resmi
       

Maden Tetkik ve Arama Dergisi 1936 yılından bu yana yayın hayatına devam eden, yerbilimleri alanında en uzun tarihçeye sahip hakemli bilimsel yayınlardan biridir. MTA Dergisi’nde, yer bilimlerinin her dalına ilişkin özgün bilimsel araştırmalara, eleştirel derlemelere, kısa notlara ve yayımlanmış makalelere ilişkin eleştiri ve yanıt yazılarına yer verilmektedir.

MTA Dergisi 1936-1983 yılları arasında tek bir dergi olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler içerecek şekilde basılmış, 1985’den bu yana ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dergi olarak devam etmektedir. Ayrıca, Dergimiz 2019 yılı itibariyle yılda 3 kez Türkçe ve İngilizce yayımlanmaya başlanmıştır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden makale kabul ücreti, makale işlem ücreti ve basım ücreti alınmamaktadır. MTA Dergisi’ne gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından intihal.net aracılığıyla intihal taramasından geçirilir. İntihal veya kendinden alıntı durumu tespit edilen makaleler değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilir. MTA Dergisi, tamamen açık erişim bir dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergideki makalelerin tam metin içeriğine internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Herhangi bir ortamda ticari olmayan kullanımına ve dağıtımına izin verilmekte, yazarın ve derginin düzenli olarak atıf almasına imkân sağlanmaktadır.

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Ocak 2030

2023 - Cilt: 171 Sayı: 171

Araştırma Makalesi

1. Integration of structural, hydrogeological and thermal remote sensing data for the determination of geothermal capacity A case study of the Edremit (Balıkesir) Basin

Araştırma Makalesi

3. The Potential, utilization, and development of Geothermal Energy in Türkiye

Araştırma Makalesi

5. Neotectonics of Turkey and its geothermal implication

Araştırma Makalesi

7. Impact of thermal water on environment case study of Mila and Guelma region, Algeria

Araştırma Makalesi

9. Geothermal Power Corridor- connecting the Middle East Countries

Araştırma Makalesi

10. A brief overview on geothermal scaling

Yayin Kurallari

Yayın Kuralları için tıklayınız

Excecutive Editorial Board

Please Click to Excecutive Editorial Board

Editorial Board

Please Click to Editorial Board

Advisory Board

Please click to Advisory Board


Submit your Paper

Click to Login

Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en