Year 2004, Volume 128, Issue 128, Pages 49 - 49 2004-09-01

ÇAMELİ (DENİZLİ) NEOJEN HAVZASININ TORTUL DOLGUSU VE JEOLOJİK EVRİMİ
SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY

Mehmet Cihat ALÇİÇEK [1] , Nizamettin KAZANCI [2] , Mehmet ÖZKUL [3] , Şevket ŞEN [4]

38 123

- Cameli havzası, Batı Anadolu'nun Neotektonik döneminde oluşmuş grabenlerinden biridir. Havza, konumu ve içerdiği tortullarının zaman içindeki istiflenme düzeni ile bölgenin Neotektonik dönemine ışık tutabilecek veriler içerir. Havza dolgusunun özellikleri tortul fasiyes analizi yöntemi ile belirlenmiş, yaşlandırmasında memeli fosil toplulukları kullanılarak, oluştuğu döneme ilişkin anahtar veriler elde edilmiştir. Cameli havzası Geç Miosen'de (10.8-8.5 My) doğuda Dirmil fayı batıda ise Bozdağ fayı denetiminde KD-GB uzanımında bir graben olarak açılmaya başlar. Alüvyon yelpazesi, akarsu ve gölsel tortullardan oluşan, havzanın ilk ürünleri içinde yaygın olarak görülen büyüme fayları, etkin bir genişlemeyi işaret eder. Bu dönemden sonra havza büyük bir faylanma ile Erken-Orta Pliyosen'de (3.8-3.2 My) ikiye bölünür. Bunun ardından genişleme tektoniğinin etkinliği nispeten azalır ve havza büyük bir göl ortamına dönüşür. Gölsel tortullar havza kenar fayları dahil, havzayı sonradan ikiye bölen fayı da aşar ve bu dönem Orta-Geç Pliyosen'e (3.5-2.5 My) kadar sürer. Bu göl ortamı, kenarlardan yelpaze ve akarsu deltalarının ilerlemesi ile doldurularak sığlaşır ve aynı zamanda havzanın merkez kesimlerinde gölsel karbonatlar depolanır. Havza bu dönemden sonra kenar faylarına paralel olmak üzere ve bir traverten seviyesi ile belirgin olan iki ayrı fay sistemi ile Geç Pliyosen'de (2.6-1.8 My) yeniden kırılır. Havzanın en son ürünleri, bu faylanma evresinin neden olduğu alüvyon çökelleridir. Bu kırılma evresinden sonra depolanan tortullar içinde görülen büyüme faylarına göre genişleme yeniden etkinlik kazanmış, Cameli havzası az çok bugünkü şeklini kazanmıştır.

Çameli basin is one of the western Anatolian grabens formed during the neotectonic period. The basin contains data which may enlighten neotectonic stage of the region due to its setting and successions. Characteristics of the basin fill are determined by the fades analysis and kev data related to time interval of the deposition are provided by using mammalian faunas. NE-SW trended Çameli basin begins to open as a graben under the control of the Dirmil fault at the east and Bozdağ fault at the west during the Late Miocene (10.8-8.5 Ma). Growth faults seen intensively in the preliminary sediments of the basin composed of alluvial fan, river and lacustrine deposits point out an effective extension. After this period, the basin is divided into two parts by an intensive faulting at the Early-Middle Pliocene (3.8-3.2 Ma). Later, the impression of extensional tectonics relatively decrease and the basin turn into a large lacustrine environment. The lacustrine deposits overlap both fault that separate the basin into two parts, and marginal faults and this stage continues until Middle to Late Pliocene (3.5-2.5 Ma). While the lake basin become shallow by filling of alluvial fan and river delta progradation. lacustrine carbonates precipitate in the central part of the basin. After this stage the basin is broken again in Late Pliocene (2.6-1.8 Ma) by two fault systems that are parallel to marginal basin faults indicated with a travertine layer. The final deposits of the basin are alluvial sediments deposited by this faulting stage. According to the growth faults seen in the sediments accumulated after the latest faulting stage, the extension has been reactivated and the Çameli basin more or less has taken recent form.

  • -
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Cihat ALÇİÇEK

Author: Nizamettin KAZANCI

Author: Mehmet ÖZKUL

Author: Şevket ŞEN

Bibtex @research article { bulletinofmre442509, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2004}, volume = {128}, pages = {49 - 49}, doi = {}, title = {SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY}, key = {cite}, author = {ALÇİÇEK, Mehmet Cihat and KAZANCI, Nizamettin and ÖZKUL, Mehmet and ŞEN, Şevket} }
APA ALÇİÇEK, M , KAZANCI, N , ÖZKUL, M , ŞEN, Ş . (2004). SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 128 (128), 49-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3947/442509
MLA ALÇİÇEK, M , KAZANCI, N , ÖZKUL, M , ŞEN, Ş . "SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 128 (2004): 49-49 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3947/442509>
Chicago ALÇİÇEK, M , KAZANCI, N , ÖZKUL, M , ŞEN, Ş . "SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 128 (2004): 49-49
RIS TY - JOUR T1 - SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY AU - Mehmet Cihat ALÇİÇEK , Nizamettin KAZANCI , Mehmet ÖZKUL , Şevket ŞEN Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 49 VL - 128 IS - 128 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY %A Mehmet Cihat ALÇİÇEK , Nizamettin KAZANCI , Mehmet ÖZKUL , Şevket ŞEN %T SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY %D 2004 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V 128 %N 128 %R %U
ISNAD ALÇİÇEK, Mehmet Cihat , KAZANCI, Nizamettin , ÖZKUL, Mehmet , ŞEN, Şevket . "SEDIMENTARY INFILL AND GEOLOGICAL EVOLUTION OF ÇAMELİ NEOGENE BASIN, DENİZLİ-SW TURKEY". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 128 / 128 (September 2004): 49-49.