Year 2017, Volume 3, Issue 6, Pages 29 - 49 2017-12-30

‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De

Nusrettin BOLELLİ [1] , Nurettin ERTEKİN [2]

127 340

Piştî qebûlkirina dînê Îslamê gelên Musulman ji bo bîr û baweriyên dînê Îslamê berhem afirandine. Gelê kurd jî, weke hemû gelên Musulman ji bo perwerdehiyâ bîr û baweriyên dînê Îslamê berhem anîne holê. Ev berhemên ku mijara wan bîr û baweriyên Îslamê ne û bi navê ‘Eqaîdê tên nasîn hin ji wan bi pexş/nesr û hin ji wan jî bi nezm amade bûne. Di edebiyata gelên rojhilatanavîn de çawa ‘eqîdeyên menzûm wek cûreyek ji berhemên edebî hatine nasîn û di medreseyan de perwerdehî bi wan hatiye kirin her wiha edebiyata Kurdî jî ku perçeyek ji edebiyata rojhilata navîn e, ji berhemên edebî yên bi vî cûreyî bêpar nemaye û ji bo perwerdehiyê, xasma perwerdehiya zarokên Kurdan gelek ‘eqîdeyên menzûm’ di xwe de bi cih kiriye.

Ev nivîs armanc dike ku eqîdeyên menzûm ên di edebiyata Kurdî ya klasîk de hatine nivîsîn, bide nasîn. ‘Eqîdeyên menzûm, hêjmara beş, beyt û taybetîyên wan bi qasî agahiyên ku me bi dest xistine di vê gotarê de bi cih bûne.

‘Eqîdeyên Menzûm, Edebiyata Kurdî ya Klasîk, ‘Eqîdeyên Menzûm ên Edebiyata Kurdî ya Klasîk
 • Adak, Abdurrahman, Helbestvanên Klasîk ji Perspektîfa Herêmî: Nimûneya Herêma Bedlîsê, The Journal of Mesopotamian Studies, C: 1/1, Havîn 2016, r. 39
 • Adak, Abdurrahman, Nêrîneke Giştî Li Ser Helbestvanên Kurdînıvîs yên Herêma Şirnexê, Nûpelda, hejmar 9, behar, 2012, r. 29
 • Akçay, Ali İhsan, Türk Edebiyatında Manzûm Akâidnâmeler: İnceleme Metin, Doktora Tezî, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, 2011, r.5-6
 • Aydın. Ahmet, Manzum Fıkıh Metinleri – I, Usul İslam Araştırmaları, Sayı: 26, Temmuz-Aralık 2016, ISSN 1305-2632, s.137-147
 • Çelik, Ahmet, İnanç Eğitimi Açısından Mağrib‘te Kadınlara Yönelik Yazılan Akîde Eserleri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, h. 43, Erzurum 2015, rr. 442-446.
 • Çiftçi, Metin, Eqîdenameyo Zazakî Yê Mela Mehemedê Hezanîyê, (Metno Transkrîbe kerde, Wekenitiş û Açarnayîş), Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Yüksek Lisans, 2015
 • Çiftçi, Metin, Edebîyatê Zazakî yê Klasîk de Eqîdenameyî, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Cilt1, Sayı 2, Kasım 2015, r.117-119
 • Doskî. T.İ, ‘Eqîdenameyên Kurmancî, Çapxaney Hecî Haşim, r. 19, 26, Hewlêr, 2010
 • Ekici, Abdullah, Zeynelabidînê Amidî: Jiyan Berhem û Xebatên Wî Yên Destnıvîsî, Teza Lîsansa Bilind, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtûya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, r. 177, 2014
 • Ertekin, Abdulhadi, Mela Yasîn Yusrî û ‘Eqîdenameya Wî Ya Bı Navê Ed-Durru’s- Semîn (metn-lêkolîn-ferheng), Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtûya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, r.6, 2017
 • Ertekin, Mehmet Zahir, Şêx Ehmedê Feqîr û Dîwana wî, Arşîwa taybet. Ev behrem bi pîtê ‘erebî bi nivîsa başûr hatiye nivîsandin. Wek pdf li ber deste. Lê ji ber ku bê bergê nivîskar û weşanxane ne dîyar e.
 • Karaca, Songül, Kadızâde Mehmed Efendi, Manzûme-i Akâid, (inceleme-tenkitli metin- sözlük-dizin), Yüksek Lisans Tezi, recep tayyip erdoğan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı anabilim dalı, 2012, r.3
 • Kılavuz, Ahmet Saim, “Akâid”, DİA, cild, 2, s, 212.1989
 • Mehwî, Dîwanî Mehwî, wêşanên Nefel, r. 120-132, Stockholm, 2007
 • Mewlewî, -‘Eqîdey Merdîyye, lêkolînewe û lêkdanewe mela ‘Ebdulkerîm Muderris, pêndaçûnewe Fatih ‘Ebdulkerîm, muntedî îqres-seqafî, 1988
 • Qoxî, Ahmet Hilmi, Rehberê ‘Ewam Şerha Nehc ul-Enam, İhsan Yayınları, İstanbul, 2004
 • Sevgi, Ahmet, Molla Câmî’nin Akâit Risalesi ve Türkçe Manzûm Bir Tercümesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Sayı 26, s.1-4
 • Yildirim, Kadri, Ehmedê Xanî Külliyatı II, ‘eqîdeya Îmanê, Avesta, r.42, İstanbûl, 2008
 • Zîlan, Bilal, Di Kitabê Muhemmedê Şêx Ensarî:“Raro Raşt” û “me’lûmatê Dînîye” (metn û cıgêrayîş), Unîversîteya Artukluyî ya Mêrdînî Enstîtuya Ziwananê
 • Ganîyan yê Tirkîya Şaxê Mayzanistê Ziwan û Kulturê Kurdan, Tezê Lîsansê Berzî, r. 24-25, Mêrdîn, 2016
 • Zivingî, Necati, Dîwana mela ‘Elî ‘Ilmî-Jiyan, Berhem û Helbestên wî, Banqa Heq, 2012, İstanbul, r. 33-34
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nusrettin BOLELLİ (Primary Author)

Author: Nurettin ERTEKİN

Bibtex @research article { buydd376167, journal = {Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5679}, address = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {29 - 49}, doi = {}, title = {‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De}, key = {cite}, author = {BOLELLİ, Nusrettin and ERTEKİN, Nurettin} }
APA BOLELLİ, N , ERTEKİN, N . (2017). ‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 3 (6), 29-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buydd/issue/33981/376167
MLA BOLELLİ, N , ERTEKİN, N . "‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 29-49 <http://dergipark.org.tr/buydd/issue/33981/376167>
Chicago BOLELLİ, N , ERTEKİN, N . "‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 29-49
RIS TY - JOUR T1 - ‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De AU - Nusrettin BOLELLİ , Nurettin ERTEKİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 49 VL - 3 IS - 6 SN - 2147-5679- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi ‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De %A Nusrettin BOLELLİ , Nurettin ERTEKİN %T ‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi %P 2147-5679- %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD BOLELLİ, Nusrettin , ERTEKİN, Nurettin . "‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebiyata Kurdî De". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 3 / 6 (December 2017): 29-49.